Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 października 2019

Imieniny:

Ziemowita, Jana, Pawła

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o wyborach do Miejskiej Rady Seniorów

Mińsk Mazowiecki, 25 września 2019 roku

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
O WYBORACH
DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W MIŃSKU MAZOWIECKIM


Na podstawie Statutu Miejskiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII.183.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.
1.    Ustala się termin spotkania, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim na dzień 17 października 2019 roku.
2.    Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, ul. J. Piłsudskiego 1A (sala konferencyjna) o godz. 17°° i trwać będzie do godz. 19°°.
3.    Zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim należy dokonywać  w  Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,  ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 4 do 7 października  2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zgłoszenie składa się w zaklejonej kopercie z opisem „Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim zarządzone na 17 października 2019 r.”.
4.    Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 20 podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik do ogłoszenia na www.minsk-maz.pl. Można go pobrać również w pok.4 w Urzędzie Miasta.
5.    Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki do 9 października  2019 r. wyda obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady.
6.    Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem miasta Mińsk Mazowiecki, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 1 ukończyła 60 lat.
7.  Nad przebiegiem spotkania czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Burmistrza  Miasta Mińsk Mazowiecki.
8.    Wybory przeprowadzane na spotkaniu są bezpośrednie i tajne.
9.    Głosowanie odbywa się przy pomocy karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.
10.    Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik spotkania okazuje komisji dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
11.    Uczestnik spotkania odbierający kartę do głosowania potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu, który jest tworzony na potrzeby wyborów Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.
12.    Po otrzymaniu karty do głosowania uczestnik spotkania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.
13.    Każdy uczestnik spotkania posiadający czynne prawo wyborcze wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kandydatów do Rady. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku X  w kwadracie umieszczonym po lewej stronie przy nazwiskach kandydatów.
14.    Uczestnik spotkania wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu.
15.    Głos uznaje się za nieważny w przypadku niezaznaczenia nazwiska żadnego kandydata lub zaznaczenia więcej niż trzech nazwisk kandydatów oraz użycia innego znaku niż X.
16.    Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.
17.    Za wybranych uważa się nie więcej niż 11 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady przeprowadza się losowanie.
18.    W przypadku zgłoszenia mniej niż 7 kandydatów do Rady wyborów nie przeprowadza się. Po upływie 6 miesięcy Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwołuje kolejne spotkanie w sprawie wyborów osób do składu Rady.

 

Wstecz

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 8905