Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 października 2019

Imieniny:

Ziemowita, Jana, Pawła

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 miasta Mińsk Mazowiecki

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwały Nr X.113.2015 z dnia 26 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, obejmującego obszar o łącznej powierzchni ok. 117 ha, w granicach jak na zamieszczonym poniżej rysunku.