Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • IMG_8009

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2020 poz. 326 ze zm.).

Ustawa ta określa:

  • zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  • warunki świadczonych usług;
  • kwalifikacje osób sprawujących opiekę;
  • zasady finansowania opieki;
  • nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Zgodnie z zapisami ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana
w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.
Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoba do kontaktu:

Magdalena Dmowska
Podinspektor ds. oświaty
tel. 25 759 53 33
pokój nr 103


 

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim