Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • IMG_8009

Wychowanie przedszkolne jest fundamentalnym etapem w edukacji, który obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Nakreśla ono oczekiwania społeczne młodego człowieka w perspektywie jego życia, a przede wszystkim do tego społeczeństwa go wprowadza. Uczy współistnienia w grupie,  obok drugiego człowieka, kształtuje postawy moralne. Wiąże się z najbliższą przyszłością szkolną człowieka.

Na koncepcję wychowania przedszkolnego składa się głównie określenie celów, założeń pedagogicznych i organizacyjnych instytucji wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym.

W Mińsku Mazowieckim znajduje się 6 placówek miejskich, prowadzonych przez Miasto oraz przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne. Rozbudowana jest sieć placówek prywatnych oraz punktów przedszkolnych.


Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoba do kontaktu:

Julita Szczepańska
Podinspektor ds. oświaty
tel. 25 759 53 75
pokój nr 103

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim