Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • nowy

Dotacje celowe dla klubów, tworzenie rad sportu, ustanowienie i finansowanie stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki – to ustawowe formy wspierania sportu przez samorządy. Zgodnie z ustawą o sporcie - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Warunki i tryb udzielania finansowania podmiotom prowadzącym działalność sportową określone są w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.

Szczególnym  zainteresowaniem samorząd otacza  kluby sportowe, które odgrywają istotne role w lokalnej społeczności i  bez wsparcia  ich działalność byłby utrudniona. Uwaga samorządu skierowana jest także na indywidualnych sportowców, którzy rozwijając swoje pasje, przyczyniają się do budowania jakości sportu w mieście. 

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim