Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Konsultacje z NGO

  Konsultacje z NGO

  2023.03.20

  Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Szczegóły w zakładce Konsultacje z NGO / Bieżące konsultacje.

 • MAPA wsparcia NGO

  MAPA wsparcia NGO

  2023.03.20

  FRSO apeluje: Małe, działające lokalnie NGO powinny w razie potrzeby móc szybko znaleźć pomoc jak najbliżej miejsca swojego działania.
  Do tego posłuży MAPA wsparcia NGO: https://bit.ly/Mapa-sieci-wsparcia-NGO

 • Konsultacje z NGO

  Konsultacje z NGO

  2023.03.17

  Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Konsultacje trwają od 24 marca do 4 kwietnia 2023 r. Szczegóły w zakładce Konsultacje z NGO / Bieżące konsultacje.

 • Konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  Konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  2023.01.26

  Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

  Termin składania ofert upływa 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 15.00

 • Konkurs - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Konkurs - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  2023.01.26

  Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

  Termin składania ofert upływa 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 15.00

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim