Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

  2022.03.14

  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na 2022 rok z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2022 rok

  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

  2021.12.15

  Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na 2022 rok.
   

 • Dotacje dla klubów sportowych na 2022 r.

  Dotacje dla klubów sportowych na 2022 r.

  2021.12.06

  Kluby sportowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia  widnieje Informacja Burmistrza Miasta o wykazie zadań i wysokości środków na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe na 2022 rok.

 • Szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat ustawy o dostępności.

  Szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat ustawy o dostępności.

  2021.11.29

  Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście współpracy samorządu i organizacji pozarządowych.
   

 • Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  2021.10.15

  Przypominamy o obowiązku respektowania zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która  weszła w życie 19 lipca 2019 r., z mocą obowiązywania od 6 września 2021 r. Te dwa lata były dla nas wszystkich okresem przygotowania  do wdrożenia jej zapisów i wytycznych.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim