Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Dotacje dla NGO na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

  Dotacje dla NGO na działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

  2022.11.24

  Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu pomocy społecznej informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia zamieściliśmy Zarządzenia Burmistrza Miasta o ogłoszeniu otwartego konkursu na działania w 2023 roku.

   

 • Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

  Nabór organizacji do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021–2027

  2022.11.16

  Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (dalej zwany KM FEM21-27).

 • Konsultacje programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

  2022.09.29

  Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

 • Unieważnienie konkursu - ochrona i promocja zdrowia

  Unieważnienie konkursu - ochrona i promocja zdrowia

  2022.09.28

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia Burmistrza w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2022 roku.

 • Rozpoczęcie likwidacji stowarzyszenia Krzewienia Kultury Ziemi Mińskiej

  Rozpoczęcie likwidacji stowarzyszenia

  2022.09.06

  Likwidator Stowarzyszenia Kultury Ziemi Mińskiej ogłasza rozpoczęcie likwidacji ww. stowarzyszenia i wzywa wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek roszczenia wobec stowarzyszenia do złożenia ich na piśmie na adres Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w terminie 14 dni od podania ogłoszenia do wiadomości publicznej.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim