Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Odbiór odpadów


 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.05.2020 r.:

1. Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  określone uchwałą Nr VII.182.2020 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  8   kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. 2020 r., poz. 4550.), wynoszące jak poniżej:

 

I. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - 56,00 zł (stawka opłaty podwyższonej) od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim
baner toplayer
https://www.minsk-maz.pl/1156,aktualnosci-wrzesien-2021?tresc=22120