Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • straz miejska

Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1A
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 38
fax 25 758 32 04


e-mail:
strazmiejska@umminskmaz.pl

Godz. pracy: pon. - pt. 7.00 - 23.00

Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki działa w strukturze Urzędu Miasta na prawach Wydziału. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim określa odrębny Regulamin Straży Miejskiej  nadany w trybie odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta.


Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej - 986

Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i jest dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych.

Dyżurnemu Straży Miejskiej można będzie zgłaszać wszystko, co narusza porządek publiczny w mieście i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, poczynając od aktów wandalizmu poprzez połamane drzewa czy przewrócone znaki. Każda rozmowa będzie nagrywana, a zgłoszenie telefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości zakończenia interwencji służb będącej skutkiem telefonicznego zgłoszenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie informowana o sposobie zakończenia zgłoszonej przez siebie sprawy.


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim