Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Sprawy społeczne

Jednym z podstawowych zadań samorządu jest troska o dobro mieszkańców. Miasto oferuje różnorodne formy pomocy, materialnej, psychologicznej czy terapeutycznej.  Każdy dzień stwarza szansę do budowania dialogu społecznego,  integracji społecznej i podania pomocnej dłoni.  

Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami i ofertą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Mińskiego Centrum Profilaktyki.
 

W zakładce Karta Dużej Rodziny można znaleźć wszystkie informacje związane z przysługującymi ulgami i zasadami  dotyczącymi karty. Program Rodzinny Mińsk oferuje dodatkowe uprawnienia.  Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dla Państwa!

 


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim