Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 1 czerwca 2020

Imieniny:

Jakuba, Justyny, Konrada

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Informacja dot. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Szanowni Państwo. 

W związku ze znacznym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obowiązkiem ich pokrycia dochodami pochodzącymi z opłat  pobieranych od mieszkańców, na mocy Uchwały Nr VII.182.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4550),  od dnia 1 maja 2020 r.  stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą jak poniżej: 

I. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 • 28 zł za miesiąc, za mieszkańca - za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 
  i odbieranymi w sposób selektywny 
 • 56 zł za miesiąc, za mieszkańca (stawka opłaty podwyższonej), jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

II. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają  odpady    komunalne: 

1.  które są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1)   za worek o pojemności           120 l  – w wysokości   18,19 zł     

2)   za worek o pojemności           240 l  – w wysokości   36,38 zł                 

3)   za pojemnik o pojemności   1 100 l  – w wysokości   58,20 zł               

4)   za pojemnik o pojemności   1 500 l – w wysokości    79,36 zł               

5)   za pojemnik o pojemności   2 000 l  – w wysokości  105,81 zł                 

6)   za pojemnik o pojemności   5 000 l  – w wysokości  264,54 zł               

7)   za pojemnik o pojemności   7 000 l  – w wysokości  370,36 zł,

2.  jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów  komunalnych 
w sposób selektywny 
(stawki opłaty podwyższonej): 

1)  za worek o pojemności           120 l  – w wysokości   36,38 zł               

2)  za worek o pojemności           240 l  – w wysokości   72,76 zł                

3)  za pojemnik o pojemności   1 100 l  – w wysokości 116,40 zł            

4)  za pojemnik o pojemności   1 500 l  – w wysokości 158,72 zł            

5)  za pojemnik o pojemności   2 000 l  – w wysokości 211,62 zł        

6)  za pojemnik o pojemności   5 000 l  – w wysokości 529,08 zł             

7)  za pojemnik o pojemności   7 000 l  – w wysokości 740,72 zł.            .

 

Jednocześnie informuje się, iż właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnieni są w części (10%) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oświadczyć w niej kompostowanie bioodpadów komunalnych w kompostowniku przydomowym. 

Na wzrost kosztów, o których mowa na wstępie, miały wpływ m.in.: 

1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1592) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1579) wpływających na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów i koszt świadczenia usługi,

2.  transport i zagospodarowanie odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów, których ceny w ostatnim czasie wzrosły dwu-, a nawet trzykrotnie,

3. rzeczywista ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców na terenie miasta  Mińsk  Mazowiecki, która w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacząco wzrosła,

4.  wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wypłacanego osobom wykonującym czynności   związane z realizacją odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych. 

Deklarację, o której mowa w komunikacie, można złożyć poprzez ePUAP lub osobiście, umawiając się wcześniej z pracownikiem Urzędu Miasta - tel. 25 759 53 61.

Deklaracje do pobrania:


DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - obowiązująca od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO-1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE DOT. NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - obowiązujące od 01.04.2020 r.pdf

ZDO-3 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DO - 1 - DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI - obowiązujący od 01.04.2020 r.pdf


Wstecz

Kalendarium

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 10239