Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Umowy z wykonawcą przestrzeni wspólnej na Serbinowie podpisane!

Umowy z wykonawcą przestrzeni wspólnej na Serbinowie  podpisane!

  • 20 maja 2021 r. podpisano umowę znak: WI.272.1.2021 z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Active Line Marcin Taczalski na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy III obejmującej Skwer 600-lecia.

Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowo – kosztorysowej określa koncepcja budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy III opracowana we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki.

Na podstawie wytycznych konserwatorskich do projektowania Wykonawca ma za zadanie opracować trzy koncepcje projektu zagospodarowania terenu, uzgodni je z konserwatorem zabytków i przedstawi miastu Mińsk Mazowiecki do akceptacji. Ustalone rozwiązania projektowe będą podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

  • 9 czerwca 2021 r. podpisano umowę znak: WI.272.4.2021 z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy II.

Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowo – kosztorysowej określa koncepcja budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy II opracowana we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki.

Wykonawca ma za zadanie opracować trzy koncepcje projektu zagospodarowania terenu i przedstawić je miastu Mińsk Mazowiecki do akceptacji. Ustalone rozwiązania projektowe będą podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

  • 9 czerwca 2021 r. podpisano umowę znak: WI.272.5.2021 z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Porosa „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy IV.

Szczegółowy zakres rzeczowy dokumentacji projektowo – kosztorysowej określa koncepcja budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy IV opracowana we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki.

Wykonawca ma za zadanie opracować trzy koncepcje projektu zagospodarowania terenu i przedstawić je miastu Mińsk Mazowiecki do akceptacji. Ustalone rozwiązania projektowe będą podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim