Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • dog-2659643_640

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta ma charakter stały i realizowane jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon 25 758 22 21 lub 602 100 302, oraz Straż Miejską, ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon 25 759 53 38.

Informację o odłowionych zwierzętach można uzyskać w na stronie Zarządu Gospodarki Komunalnej - Biuletyn Informacji Publicznej www.zgkmm.nbip.pl w zakładce Bezdomne zwierzęta.

Osoby zainteresowane adopcją zwierząt (psów) winny zgłaszać się do Zarządu Gospodarki Komunalnej.Informacja o zdarzeniach drogowych

Przypadki zdarzeń z udziałem zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki można zgłaszać w dni robocze:

  1. w godzinach od 7.00 do 15.00 do Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim pod nr tel. +48 25 758 33 00,
  2. w godzinach od 15.00 do 23.00 do Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki pod nr tel. 986,
  3. w godzinach od 23.00 do 5.00 do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim pod nr tel. +48 25 758 62 64.

Przypadki zdarzeń z udziałem zwierząt w dni wolne od pracy można zgłaszać całodobowo do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim pod nr tel. +48 25 758 62 64.

Lokalizacja metalowych dystrybutorów z torebkami na psie nieczystości

  1. na ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego przy budynku PEC,
  2. na ul. Zygmunta Kazikowskiego przy wejściu na teren zieleni,
  3. na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Zygmunta Kazikowskiego,
  4. na  ul. Józefa Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
  5. na Placu Jana Kilińskiego,
  6. [...]

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim