Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • dog-2659643_640

Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2020 rok odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta ma charakter stały i realizowane jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon 25 758 22 21 lub 602 100 302, oraz Straż Miejską, ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon 25 759 53 38.

Informację o odłowionych zwierzętach można uzyskać w na stronie Zarządu Gospodarki Komunalnej - Biuletyn Informacji Publicznej www.zgkmm.nbip.pl w zakładce Bezdomne zwierzęta.

Osoby zainteresowane adopcją zwierząt (psów) winny zgłaszać się do Zarządu Gospodarki Komunalnej.Informacja o zdarzeniach drogowych

Przypadki zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mińsk Mazowiecki można zgłaszać w godzinach pracy  do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki tel. 25 759 53 27, Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim tel. 25 759 53 38 lub całodobowo:

1. Policji w Mińsku Mazowieckim tel. 25 759 72 00, 997, 112;

2. Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim tel. 25 758 62 64, 112.

Lokalizacja metalowych dystrybutorów z torebkami na psie nieczystości

  1) na ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego przy budynku PEC,
  2) na ul. Zygmunta Kazikowskiego przy wejściu na teren zieleni,
  3) na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Zygmunta Kazikowskiego,
  4) na  ul. Józefa Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
  5) na Placu Jana Kilińskiego,


Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim