Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 17 czerwca 2019

Imieniny:

Alberta, Laury, Marcjana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Straż Miejska - SM


Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1A
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 759 53 38, 759 53 77
fax 25 759 32 04


e-mail: strazmiejska@umminskmaz.pl, wykroczenia@umminskmaz.pl

Godz. pracy: pon. - pt. 7.00 - 23.00

Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki działa w strukturze Urzędu Miasta na prawach Wydziału. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim określa odrębny Regulamin Straży Miejskiej  nadany w trybie odrębnego zarządzenia Burmistrza Miasta.


986
Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej

Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i jest dostępny we wszystkich sieciach telefonii komórkowych i telefonach stacjonarnych.

Dyżurnemu Straży Miejskiej można będzie zgłaszać wszystko, co narusza porządek publiczny w mieście i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, poczynając od aktów wandalizmu poprzez połamane drzewa czy przewrócone znaki. Każda rozmowa będzie nagrywana, a zgłoszenie telefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości zakończenia interwencji służb będącej skutkiem telefonicznego zgłoszenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie informowana o sposobie zakończenia zgłoszonej przez siebie sprawy.


 • Komendant Straży Miejskiej - Anna Kwiatkowska
  Komendant Straży Miejskiej - Anna Kwiatkowska

DO ZADAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego — w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego — w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893);

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Strażnik miejski - gospodarzem swego rejonu.

Temu celowi służy wprowadzony w styczniu 2015 roku program strażnika rejonowego. 

Strażnicy rejonowi – dbają o spokój i porządek publiczny na konkretnym, przypisanym im terenie, imiennie odpowiadają za dany rejon miasta.

Współpracują z radnymi miasta, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości,  rozmawiają z mieszkańcami i rozwiązują najbardziej nurtujące ich problemy. Strażnicy rejonowi współpracują również z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji. Wymieniają między sobą doświadczenia oraz inicjują wspólne działania na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w rejonie.

Aby skontaktować się ze strażnikiem rejonowym należy wybrać numer telefonu do dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki - 986.  Połączenie jest bezpłatne. Można również przekazać sprawę drogą mailową strazmiejska@umminskmaz.pl


Wykaz Strażników Rejonowych:

REJON 101 - Agnieszka Wąsak
REJON 102 - Rafał Czyż
REJON 103 - Elwira Kulma
REJON 104 - Arkadiusz Pazdyka
REJON 105 - Łukasz Stańczyk
REJON 106 - Barbara Skolmowska
 

 • Agnieszka Wąsak
  Agnieszka Wąsak
 • Rafał Czyż
  Rafał Czyż
 • Elwira Kulma
  Elwira Kulma
 • Arkadiusz Pazdyka
  Arkadiusz Pazdyka
 • Łukasz Stańczyk
  Łukasz Stańczyk
 • Barbara Skolmowska
  Barbara Skolmowska
 • Minsk Mazowiecki 2018 rejony sm

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 66868