Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 22 maja 2019

Imieniny:

Rity, Heleny, Wiesława

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Program Rodzinny Mińsk


Uznając za ważne działania na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych, szczególnie w obliczu narastającego niżu demograficznego oraz mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie mieszkańców Mińska Mazowieckiego, w czerwcu 2013 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwaliła Program „Rodzinny Mińsk”.

Cele programu:

 • tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej,
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
 • wzmacnianie rodziny wielodzietnej i przeciwdziałanie jej wykluczeniu,
 • wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • uwzględnianie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako priorytetowej w działaniach władz Miasta.

Członkowie Rodzin uprawnieni do korzystania z Programu „Rodzinny Mińsk” otrzymują imienne Mińskie Karty Dużej Rodziny z unikalnym numerem, numerem PESEL i datą ważności. Karty te okazywane wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem) uprawniają do korzystania z ulg w miejskich instytucjach oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Programu.

Mińsk Mazowiecki, dn. 1.06.2015 r.


Pod adres e-mail: rodzinny.minsk@umminskmaz.pl można wyrażać sugestie, zgłaszać propozycje i potrzeby związane z Programem "Rodzinny Mińsk" oraz kontaktować się z członkami Mińskiej Rady Dużej Rodziny.
 

 

Szanowni Państwo, Partnerzy Programu „Rodzinny Mińsk”

Dziękuję za przystąpienie przez Państwa do Partnerstwa Programu „Rodzinny Mińsk” i jednocześnie bardzo doceniam Państwa wkład w promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku oraz wymierną pomoc jaką świadczycie na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych.

Uprzejmie informuję, że na dzień 31.12.2017 r. zostało wydanych i było ważnych 1855 Mińskie Karty Dużej Rodziny dla 375 rodzin.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

Mińsk Mazowiecki, dn. 31.12.2017 r.


INFORMACJA

Od 1 sierpnia 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawniająca, zamieszkujące w Mińsku Mazowieckim, rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2016, poz. 785), tj. rodzic lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej albo bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, do korzystania z ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50%.

Rodziny zainteresowane tą ulgą powinny skontaktować się z urzędnikiem Urzędu Miasta  w pokoju nr 4 (parter) w celu złożenia nowej deklaracji.


 

DO POBRANIA

ZARZĄDZENIA

UCHWAŁY


Od dnia 1 czerwca 2015 roku Mińskie Karty Dużej Rodziny są wydawane zgodnie z następującym wzorem:

Karty wydane według wzoru określonego Zarządzeniem nr 790/184/13 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wydawania, sposobu korzystania oraz wzoru Mińskiej Karty Dużej Rodziny z późniejszymi zmianami:

zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, czyli maksymalnie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 60175