Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 18 lutego 2020

Imieniny:

Konstancji, Symeona, Alberta

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

  • Aktualności    /   
  • MARZEC/KWIECIEŃ 2019    /   

Treść strony

Konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym

W ramach konkursu dotyczącego naboru gmin do projektu pod nazwą “Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, realizowanym w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskało grant w wysokości 20 100 zł co stanowi 91,5% maksymalnej kwoty jaką mogła uzyskać dana gmina.

Działanie dotyczy uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr X.113.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki obejmującej teren w północno – wschodniej części miasta (zgodnie z rysunkiem).

Konsultacje społeczne będą realizowane w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji, który uwzględnia metody i techniki, które pozwolą zaangażować jak największą grupę mieszkańców, zarówno dorosłych, jak i młodzież i dzieci, należą do nich:
- dwa narzędzia internetowe: Interaktywna internetowa mapa GIS oraz Platforma do konsultacji społecznych on - line (Wirtualny Punkt Konsultacyjny),
- spotkanie otwarte/konsultacje,
- punkt konsultacyjny,
- konsultacje pisemne.

Projekt zakłada objęcie okresu pomiędzy wyłożeniem projektu dokumentu planistycznego do publicznego wglądu, a przedłożeniem go Radzie Miasta do uchwalenia. Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie strony BIP, na której będą publikowane informacje dotyczące terminów prowadzonej procedury planistycznej.

  • PLAKAT_Mińsk_Mazowiecki
  • rys MiM

Wstecz

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 52766