Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 14 lipca 2020

Imieniny:

Izabeli, Kamila, Stelli

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Powszechny spis rolny - ogłoszenie o naborze na rachmistrzów

Od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów spisowych.

Szczegółowe informacje na stronie spisrolny.gov.pl

Plener rzeźbiarski uważamy za otwarty!

Burmistrz Marcin Jakubowski i dyrektor MZM Leszek Celej powitali artystów i obiecali kibicować pracom przy powstawaniu wielkoformatowych rzeźb  inspirowanych twórczością Konstantego Laszczki.

W plenerze udział biorą rzeźbiarze: Janusz Błażejewski,  Marcin Lichosyt, Mirosław Czeladka, Grzegorz Michlak.
Zapraszamy do spotkań z  niezwykłymi artystami i ich sztuką.

Gdzie?: MZM 7 PUL.
Kiedy? : 8-13.06, od 10.00 do 17.00 ( przerwa 13.00-14.00)

 

 • 103472326_2376754029283782_2038888705413220580_n
 • 103973525_1592844297537411_1049301566777484163_n
 • nowa oc alarmy

Zgnilec amerykański pszczół

Rozporządzenie Nr 4/2020 Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu mińskiego i otwockiego

Mińsk Mazowiecki w latach 50. XX w.

Archiwum Państwowe w Siedlcach przygotowało wystawę zdjęć i dokumentów z lat 1945-1975 i 1975-1999, które zostały odziedziczone po powiatowych biurach planowana przestrzennego i zawierają studia historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińska Mazowieckiego z 1954 roku. Zachęcamy do wirtualnej podróży w przeszłość.

https://www.siedlce.ap.gov.pl/download/Minsk%20Mazowiecki%20w%20latach%2050.%20tych%20XX%20wieku.pdf

 

 • 103012916_3254616564595465_2089609414176607863_o

Ogłoszenie Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi nabór do różnych form służby wojskowej.

 • 202006091309

Zapisy na obóz harcerski w Lubiatowie

Zapisy na obóz harcerski w Lubiatowie od poniedziałku 8.06.2020 r. do piątku, w siedzibie hufca przy ul. Kościelnej 3 w Mińsku Mazowieckim, w godzinach 13.00 – 17.00.

https://minsk.zhp.pl/lubiatowo-2020-materialy-do-pobrania/

 • post_fb_oboz2020_03

Komunikatywny Senior

Na prośbę Uniwersytetu Warszawskiego informujemy o bezpłatnym kursie on-line z języka angielskiego dla osób dorosłych powyżej 65. roku życia w ramach projektu pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”:

„Komunikatywny Senior” - projekt organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW w ramach Programu Operacyjnego “Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs pozwala poznać podstawy języka angielskiego, coraz bardziej potrzebnego do funkcjonowania we współczesnym świecie. Do celów kursu należy rozwinięcie wiedzy i kompetencji uczestników w obszarze języka angielskiego.

Szczegóły projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/
Formularz kontaktowy: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-1

Od 14 czerwca nowe rozkłady jazdy

Od 14 czerwca nowe rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej

 • M1 czerwiec 2020
 • M2 czerwiec 2020
 • M3 czerwiec 2020
 • M3 czerwiec 2020

Terytorialsi wznawiają rekrutację dla nowych ochotników

Po ponad 3 miesięcznej walce z koronawirusem, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wznawia nabór nowych ochotników w swoje szeregi. W momencie pojawienia się w naszym kraju pandemii spowodowanej koronawirusem, 5 Brygada musiała zmienić swój model działania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Pomimo obecnej sytuacji sanitarno - epidemicznej, mazowieccy terytorialsi rozpoczęli stopniowe odmrażanie szkoleń zarówno rotacyjnych, które odbywają się w weekendy jak i szkoleń dla nowych ochotników.

 • Terytorialsi

Cykl szkoleń dla pracowników w ramach projektu „ Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”

Cykl szkoleń dla pracowników w ramach projektu „ Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” obejmował osiem spotkań. W warsztatach uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy Mińsk Mazowiecki. Tematyka szkoleń spójna była z założeniami projektu Human Smart City, a poruszone treści dotyczyły diagnozy, ewaluacji, kwestii dostępności, partycypacyjnego tworzenia strategii dla dzielnicy i projektowania przestrzeni publicznej, audytu urbanistycznego  oraz zasad efektywnej współpracy urzędników z architektami i urbanistami.

Poniżej przedstawione jest krótkie podsumowanie warsztatów. Mamy nadzieję, że  omawiane treści przyciągną uwagę  innych samorządowców, architektów czy po prostu osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z inteligentnymi miastami.  

 

Audyt dostępności architektonicznej

Liczba osób z niepełnosprawnością systematycznie wzrasta. Według Światowego Badania Zdrowia grupa ta określana jest na ponad 700 milionów osób, co stanowi ponad 15% populacji Ziemi. Oznacza to, że co 7. człowiek mijany na ulicy jest osobą z niepełnosprawnością. Ludzie są różni, maja różne możliwości i różne potrzeby. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie wśród użytkowników przestrzeni miejskich, konieczny jest dobór rozwiązań, które je uwzględniają. I właśnie o tym, jak dostosować przestrzeń publiczną do wymagań wszystkich obywateli, rozmawiali uczestnicy dwudniowych warsztatów, które prowadzone były przez dr. inż. arch. Paulinę Totę.  Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i intelektualnych poszczególnych użytkowników przestrzeni miejskich jest ogromna. W procesie projektowym i wykonawczym pod uwagę powinny być brane przede wszystkim możliwości psychiczne, sensoryczne oraz intelektualne poszczególnych użytkowników przestrzeni. Mając na względzie różnorodność użytkowników przestrzeni miejskich, konieczny jest dobór narzędzi, które uwzględniają potrzeby i możliwości osób z ograniczeniami w poruszaniu się, ograniczeniami sensorycznymi, psychicznymi czy intelektualnymi. Ponadto, użytkownicy wózków, osoby z małymi dziećmi, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby nieznające języka danego kraju. Osobą z niepełnosprawnością może stać się każdy w zależności od sytuacji i okoliczności.

Uczestnicy warsztatów  poznali zasady projektowania uniwersalnego, czyli rozwiązań kompleksowych, wprowadzających dostępność na każdym etapie procesu projektowania, wykonania, użytkowania budynku czy przestrzeni. Prawdopodobnie urzędnicy nie będą wykonywać audytu dostępnościowego, ale ważne jest, aby na etapie projektowania usług mieli wiedzę z zakresu dostępności architektonicznej.

Diagnoza społeczna

Po co robić diagnozę społeczną? Na to pytanie najkrótsza odpowiedź brzmi – po to, aby zyskać dostęp do doświadczeń dla nas niedostępnych, szukać inspiracji, wyjść poza urzędniczą perspektywę w kreowaniu polityki miasta. Podczas szkolenia uczestnikom została przekazana niezbędna wiedza do samodzielnego zaplanowania prostego badania społecznego i oceny jakości koncepcji przedstawionej przez inne zespoły, np. ofert firm badawczych. W ramach bloku tematycznego zostały omówione następujące zagadnienia:

- określenie celu badań i sformułowanie problemu badawczego,

- formułowanie pytań badawczych,

- podstawowe metody badań ilościowych i jakościowych,

- dobór i liczebność próby w badaniach,

- prowadzenie badań terenowych,

- raportowanie.

W części praktycznej szkolenia uczestnicy zapoznali się z modelowym projektem badawczym dotyczącym przestrzeni miejskiej, a następnie zaprojektowali własny proces badawczy odpowiadający na potrzeby miasta.

Ewaluacja

Ewaluacja jest rodzajem badania, którego przedmiotem jest sposób realizacji jakiegoś działania, np. projektu. Ma pomóc w sprawdzeniu, czy robimy wszystko, by cele działania zostały osiągnięte, czy stosujemy optymalne rozwiązania, podejmujemy właściwe decyzje. Ewaluacja oznacza opartą na faktach, systematyczną refleksję nad sensem naszego działania. Pozwala określić, na ile cele, które staramy się osiągnąć, odpowiadają na realne, trafnie określone problemy i potrzeby. Pomaga zdiagnozować istniejące deficyty i rozumieć rzeczywistość społeczną, w której pracujemy, aby w razie potrzeby elastycznie reagować i modyfikować cele programów.

Wiedza z zakresu ewaluacji jest niezbędna do samodzielnego zaplanowania badania ewaluacyjnego i oceny jakości koncepcji ewaluacji przestawionych przez inne podmioty, które świadczą usługi dla samorządu.

Partycypacyjne tworzenie strategii dla dzielnicy

Czym jest partycypacja społeczna, jak ją rzetelnie realizować w kontaktach
z mieszkańcami - zastanawiali się uczestnicy kolejnych warsztatów. W najszerszym rozumieniu partycypacja społeczna, zwana też obywatelską, oznacza zaangażowanie obywateli i ich udział w kształtowaniu życia społecznego.
W partycypacji wyraża się gotowość mieszkańców do samoorganizacji i działania na rzecz wspólnego dobra. Wiedza z zakresu i rozumienia partycypacji jest niezwykle ważna, pozwala autentycznie wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i dać wszystkim możliwość decydowania o alokacji zasobów. Ważne jest, aby rozumieć partycypację właściwie. Nie może ona być działaniem pozornym. Nie chodzi również o to, by mieszkańcy akceptowali decyzje podejmowane odgórnie, ale mieli rzeczywisty wpływ na rozwój miasta.

 Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznej

Jaki cel przyświeca partycypacji w kształtowaniu przestrzeni? Odpowiedź to wypracowanie projektu przestrzeni spełniających oczekiwania obecnych i przyszłych użytkowników, włączenie mieszkańców i użytkowników w proces programowania
i realizacji inwestycji. Powiązanie procesu partycypacyjnego z procesem inwestycyjnym w szczególności dotyczy działań koncepcyjnych. Działania partycypacyjne poprawiają także związek mieszkańców z realizowaną przestrzenią publiczną. Uczestnicy warsztatów zapoznani zostali także z metodą prototypowania, która oznacza testowanie rzeczywistości. Oznacza wypracowanie na etapie analiz i danych prototypu, testowanie i obserwację, a następnie wdrożenie gotowej realizacji. To działanie z pewnością zostanie wdrożone w trakcie współprojektowania przestrzeni wspólnej w naszym mieście.

Audyt urbanistyczny

Audyt jest przygotowaniem do projektowania i zbudowaniem bazy danych. Celem audytu miejskiego jest określenie warunków brzegowych oraz ram działania dla projektów w skali urbanistycznej i architektonicznej. Aby dobrze go przeprowadzić, należy zebrać i przetworzyć informacje na temat zróżnicowania społecznego, ekonomicznego i urbanistycznego przestrzeni miejskiej.

Zasady efektywnej współpracy urzędników z architektami i urbanistami

Ostatni moduł serii warsztatów dla kadr w ramach projektu HSC dotyczył zasad współpracy urzędników z architektami i urbanistami. Uczestnikom została przekazana podstawowa wiedza na temat zamówień publicznych, ze szczególnym naciskiem na projekty przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej. W ramach bloku tematycznego omówione zostały sposoby pozyskania projektu w prawie zamówień publicznych.

Udział w warsztatach utwierdził urzędników w przekonaniu o wartości rozwoju ich kompetencji i dbałości o jakość oferowanych usług.

 • Warsztaty HSC
 • Warsztaty HSC
 • Warsztaty HSC
 • Warsztaty HSC

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”...

Park Handlowy Aleja w MDK

Masz na swoim strychu bądź w piwnicy niepotrzebne już Ci rzeczy? Marzysz o prawdziwej okazji, gratce, perełce wyłowionej na targu staroci? Spotkajmy się więc jako Sprzedający i Kupujący na naszej wyprzedaży garażowo - antykwarycznej. 


???? CO? Park Handlowy Aleja
???? GDZIE? Taras MDK Mińsk Mazowiecki
⌛ KIEDY? 21 czerwca 2020 i zawsze w pierwszą i trzecią niedzielę od czerwca do września, lub nawet dłużej jeśli pogoda będzie sprzyjała
???? ZAPISY promocja@mdkmm.pl
‼️ ZASADY W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzenia prosimy zapoznać się z Regulaminem 


???? www.mdkmm.pl/REGULAMIN_PARK_HANDLOWY_ALEJA.pdf

 • wyprzedaż

Zapraszamy na Dzień Patrona Miasta

Zapraszamy na Dzień Patrona Miasta - 24 czerwca 2020. Szczegóły na załączonym plakacie.

 • jan chrzciciel 2020_maly

Piknik rodzinny "Rowerowy przeplataniec"

Zapraszamy na piknik rodzinny „Rowerowy przeplataniec”,  4 lipca 2020 r. godz. 10.00, plac przed MDK.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić kartę zgłoszeniową i przesłać jej skan na adres mailowy info@umminskmaz.pl od 29 czerwca (od godz. 8.00) do 2 lipca 2020 r. (zapisy mogą skończyć się wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu miejsc). W przypadku trudności z przesłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny 25 759 53 36. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.

W załączeniu zamieszczamy plakat, regulamin i kartę zgłoszeniową.

 • rajd rowerowy 2020_druk

Bajka kosmiczna, czyli Astra 5 w MDK

Komandor Start marzy o spotkaniu z UFO i planuje ucieczkę z zaśmieconej Ziemi. Chce zabrać swojego robota Astrę 5, która pragnie mieć serce. Wtem nieoczekiwanie pojawiają się „obcy przybysze”! Skąd się wzięli? Zachwyceni urokiem przyrody dziwią się, że niektórzy ludzie ją niszczą i marnują czas siedząc przed komputerem. Przyjaźń dzieci i ufoludków zmieni także komandora Starta!

Spektakl dla dzieci on line w ramach projektu „zostajeMy w Domu z Kulturą” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury  i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Kultura w sieci.

 

 

 • BAJKA_DLA_DZIECI

„Piosenki Zembate – wspomnienie o Macieju Zembatym”

Koncert poświęcony artyście Maciejowi Zembatemu /16.05.1944 -27.06.2011/.

Maciej Zembaty był artystą wszechstronnie uzdolnionym, obdarzonym niezwykłą charyzmą, inteligencją i poczuciem humoru. Program przygotowany przez Elżbietę Dębską - aktorkę, kompozytorkę, a przede wszystkim niepowtarzalną polską piosenkarkę - w oparciu o wieloletnią współpracę z nim i cztery nagrane wspólnie płyty oraz zagrane setki koncertów w całej Polsce.

Koncert ukazuje Zembatego nie tylko jako wybitnego tłumacza Leonarda Cohena, kabareciarza, ale również jako poetę, który pisał oryginalne, liryczne piosenki. Tłumaczył również wspaniale piosenki z języka rosyjskiego.

Przez jakiś czas pomieszkiwał w Mińsku Mazowieckim, więc jest to okazja do przypomnienia niebanalnej osobowości Zembatego w rocznicę jego odejścia.

MDK, 29 czerwca 2020.

Występują:

Ela Dębska - wokal i gitara

Hubert Radoszko - gitara

Żenia Betliński - bas/kontrabas

Filip Laszuk – perkusja

 

 

 • zebaty_plakat

"Kredyt zaufania" w MDK

W „Kredycie zaufania” Iza Kała wciela się w profesjonalną trenerkę i prowadzi godzinny kurs rozwoju osobistego, który uruchamia przede wszystkim, skrywane pod powierzchnią powagi, ogromne źródła śmiechu.

Kobiecość, miłość, zazdrość, relacje rodzinne to tylko niektóre z tematów poruszanych w spektaklu. Można potraktować godzinę w teatrze jak namiastkę prawdziwego coachingu – z tą różnicą, że coaching Izy jest z przymrużeniem oka – na wesoło i z dystansem.

W ciągu godzinnego kursu prowadząca Trenerka pomoże pozbyć się lęków, uwolni emocje i wesprze w rozdmuchaniu nadziei. Wystarczy dać jej tylko… kredyt zaufania!

MDK, 30 czerwca 2020.

Autor i reżyser: ANETA WRÓBEL

Muzyka: ZUZANNA FALKOWSKA

Występuje: IZA KAŁA

 

 

 

 • kredyt zaufania

Komputery dla szkół

Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych dla uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 104 961,00zł zostało przeznaczone na refundację 44 szt. laptopów zakupionych w programie „Zdalna szkoła” ze środków własnych oraz zakup 15 komputerów przenośnych.

Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • IMG_3148
 • IMG_3151
 • IMG_3156

Dzień Patrona Miasta

24 czerwca obchodziliśmy Dzień Patrona Miasta i odpust parafialny w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Ksiądz proboszcz Marian Sobieszek  wraz zaproszonymi  księżmi odprawili mszę świętą w intencji miasta,  mieszkańców i solenizantów.  Wydarzenie uświetnił koncert pieśni patriotycznych i religijnych chóru „Schola Cantorum Maximilianum” z Józefowa, pod kierownictwem Zbigniewa Siekierzyńskiego. W uroczystej mszy uczestniczyli burmistrz miasta Marcin Jakubowski, poseł na Sejm Teresa Wargocka oraz przedstawiciele Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.   Obecne były poczty sztandarowe miasta i Towarzystwa Przyjaciół 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Goście mogli także  podziwiać nowo poświęconą chorągiew św. Jana Chrzciciela. Niestety z powodu trwającej pandemii nie odbył się tradycyjny piknik rodzinny. Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.

 • IMG_3184
 • IMG_3196
 • IMG_3195
 • IMG_3199
 • IMG_3209
 • IMG_3230
 • IMG_3221
 • IMG_3223
 • IMG_3267
 • IMG_3223
 • IMG_3333
 • IMG_3329
 • IMG_3355
 • IMG_3430
 • IMG_3376
 • IMG_3398
 • IMG_3432
 • IMG_3464
 • IMG_3311
 • IMG_3461
 • IMG_3356
 • IMG_3476
 • IMG_3490
 • IMG_3218
 • IMG_3523
 • IMG_3527
 • IMG_3486

Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż 2. działek położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Arynowskiej

Wakacje z V-MAX

Mamy początek wakacji...  Jedni z nas mają już pewnie fantastyczne plany wyjazdów wypoczynkowych i innych sposobów spędzania miłego letniego czasu. Inni będą niestety nudzić się w domu tkwiąc przed komputerem, telewizorem czy klikając w klawiaturę telefonu.

Wychodząc na przeciw tym drugim, Klub Kolarski V-MAX z Mińska Mazowieckiego przedstawia ofertę na miłe aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu na rowerze. Właśnie uruchomiony został projekt ogólnodostępnych i darmowych treningów kolarskich dla dzieci z Powiatu Mińskiego  z klas II - VI prowadzonych przez trenera mińskiego Klubu - Jacka Tomkiewicza.

Już na początku wszystkich spotkań przeprowadzony zostanie wstępny przegląd techniczny rowerów. W trakcie zajęć położony zostanie nacisk nie tylko na kształtowanie umiejętności technicznych czy wydolnościowych, ale również na sprawne,  bezpieczne i zgodne z przepisami przemieszczanie się na rowerze. Nie zabraknie również czasu na wspólne wycieczki plenerowe. Dzieci które wykażą chęć dalszego rozwoju i pogłębiania kompetencji kolarskich mają otwartą drogę do wstąpienia w szeregi profesjonalnego Klubu Kolarskiego V-MAX rozpoczynając wspaniałą przygodę ze sportem.

Uczestnicy wakacyjnych treningów powinni mieć własny rower i kask. W myśl zasady, że "rower łączy pokolenia" obecność i uczestnictwo rodziców na zajęciach będzie mile widziane..

Terminy i miejsca spotkań:
- Janów k.Mińska Mazowieckiego - Poniedziałki godz. 13.30 {przed Szkołą Podstawową}
- Dębe Wielkie - Poniedziałki godz. 16.00 {przed Szkołą Podstawową}
- Drop k.Dobrego - Poniedziałki godz. 18.30 {przed Szkołą Podstawową}
Treningi dla "młodzieży zaawansowanej" oraz dorosłych odbywać się będą bez zmian w ramach "Szybkich Czwartków Kolarskich" w każdy czwartek o godz. 17.30 w Mińsku Mazowieckim.
Zapraszamy do wspólnej zabawy  !!!

Jacek Tomkiewicz - Trener {tel. 604 631 851}

 

 • Plakat- wakacyjne zajęcia 2020 (003)

Jak powinna rozwijać się dzielnica? - konsultacje społeczne

Jak powinno rozwijać się nasze miasto? Porozmawiajmy  o marzeniach, planach, oczekiwaniach.
Najbliższe spotkanie już w tę sobotę.
Szczegóły na plakacie.
Zapraszamy!

 

 • plakat-1

Wyniki głosowania Wybory Prezydenta RP 2020

Zbiorcze wyniki głosowania na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Wybory Prezydenta RP 2020 I tura 28-06-2020

4. Miński Rajd Motocyklowy

4. Miński Rajd Motocyklowy, runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM.

Do udziału w rajdzie dopuszczone są motocykle wyprodukowane do końca 1990 roku o wysokim stopniu oryginalności, posiadające aktualną polisę ubezpieczeniową OC oraz ważne badanie techniczne pojazdu. Rajd odbędzie się w klasach pre-1950, pre-1965, pre-1980 i post-1980, przy czym datami granicznymi są dni: 31 grudnia 1950 roku, 31 grudnia 1965 roku oraz 31 grudnia 1980 roku i 31 grudnia 1990 roku.

Do startu mogą być dopuszczeni zawodnicy na motocyklach młodszych lub współczesnych - w kategorii OPEN.
Na rajdzie obowiązuje regulamin MOWPZ na rok 2020.
Trasa będzie przebiegała w okolicach Mińska Mazowieckiego i będzie miała długość ok. 45 km.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną ograniczamy ilość startujących załóg do 30.

Rajd odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Mińskiego i Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

 • 4mrm

Konsultacje społeczne w ramach projektu Human Smart City

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu  Human Smart City. 

Wsłuchujemy  się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców, bo to, jak będzie rozwijało się nasze miasto, zależy od mińszczan i mińszczanek. W najbliższą sobotę dodatkowe atrakcje!  Diagnozy społeczne połączone będą z piknikiem rodzinnym.

Poniżej kilka zdjęć z konsultacji społecznych, które odbyły się w ubiegłą sobotę. Szczegóły spotkania na plakacie.
#niconasbeznas

 • plakat 4.07-1
 • 27.06 konsultacje (3)
 • 27.06 konsultacje (4)

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 • Grafika

Przetarg na zakup i montaż urządzeń grzewczych do lokali mieszkalnych

Postępowanie przetargowe na zakup i montaż urządzeń grzewczych do lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i przystąpienia do postępowania przetargowego.

Uwaga! Przedłużamy zapisy na Rowerowy Piknik Rodzinny

Uwaga! Przedłużamy zapisy na Rowerowy Piknik Rodzinny pod pałacem 4 lipca. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową na adres info@umminskmaz.pl do 3 lipca do godz. 15.00  lub w dniu imprezy od godz. 10.00.

 • rajd rowerowy 2020_druk

Pożegnanie Krzysztofa Szczypiorskiego

Wczoraj pożegnaliśmy mińskiego poetę, prozaika i społecznika Krzysztofa Szczypiorskiego.

Dzięki  inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół 7. Pułku Ułanów Lubelskich  pośmiertnie otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego pamięci!

 • IMG_3752
 • IMG_3756
 • IMG_3765
 • IMG_3771
 • IMG_3778
 • IMG_3785

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123dzień: 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 2939