Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 20 października 2020

Imieniny:

Ireny, Kleopatry, Wendelina

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Certyfikaty


GMINA FAIR PLAY 2014


Lider Edukacji 2014Certyfikat „Gmina Fair Play” 2014 po raz trzeci dla Miasta Mińsk Mazowiecki

17 października 2014 roku Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki uczestniczył w uroczystej gali finałowej konkursu „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2014, która odbyła się w Hotelu Bristol w Warszawie.

Konkurs od 2001 roku organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja gmin przyjaznych dla inwestorów.

W tegorocznej edycji konkursu Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało certyfikat oraz honorowe wyróżnienie „Gmina Fair Play” 2014 w kategorii średnich miast, jak również certyfikat „Złota Lokalizacja Biznesu”.

Certyfikaty wręczał Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński oraz Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – Pan Mieczysław Bąk.


GMINA FAIR PLAY 2013

Miasto Mińsk Mazowiecki po raz drugi otrzymało tytuł "Gmina Fair Play". W piątek 6 grudnia br. Burmistrz Marcin Jakubowski odebrał certyfikat podczas uroczystej gali w Sali Kongresowej w Warszawie, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom „Gmina Fair Play 2013”.
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do tych samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Konkurs ma na celu:

- wyróżnienie i promocję gmin "przyjaznych dla inwestorów" oraz zwiększenie zainteresowania nimi ze strony inwestorów i mediów,

- promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,

- zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,

- wsparcie gmin w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,

- promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,

- pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,

- zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.


CERTYFIKAT "SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2013"

27 listopada br. Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki uczestniczył w uroczystej gali podsumowującej tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”, które odbyło się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Miasto Mińsk Mazowiecki już po raz trzeci otrzymało Certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI”. Ponadto Mińsk Mazowiecki znalazł się w grupie samorządów, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwięcej punktów rankingowych i został dodatkowo uhonorowany przez Zarząd Fundacji pamiątkową statuetką i dyplomem „PRIMUS”.  

Program „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku, wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Honorowy patronat nad projektem sprawuje prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Ideą Programu jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej.

Uczestników III edycji programu „Samorządowy Lider Edukacji” oceniał zespół ekspertów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego składający się z przedstawicieli polskiej nauki i pracowników uczelni posiadających wiedzę, doświadczenie i dorobek (teoretyczny lub praktyczny). Uzasadniając przyznanie Certyfikatu Miastu Mińsk Mazowiecki recenzenci zwrócili m.in. uwagę na: konsekwencję miasta w realizacji przyjętych celów i długookresowość zadekretowanych rozwiązań, która pozwala realizować cele zarządzania w oświacie w sposób skorelowany, systemowy, w zgodzie z przyjętą misją. Zarządzanie oświatą w mieście spełnia kryteria nowoczesnego zarządzania strategicznego, takie jak otwartość, kompleksowość, orientacja na przyszłość, kreatywność, orientacja na wyniki czy współdziałanie. Komisja zwróciła uwagę na systemową działalność miasta w zakresie prowadzenia klas integracyjnych na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również na wartościowe projekty w zakresie edukacji na rzecz rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnianiu działań ograniczających ryzyko wykluczenia (np. przy Gimnazjum nr 2 funkcjonują klasy przysposabiające do pracy dla młodzieży zagrożonej patologiami). Komisja podkreśliła oryginalne, efektywne formy edukacji ekologicznej i prozdrowotnej (już od poziomu przedszkolnego), szeroką ofertę kulturalną miasta oraz ofertę w obszarze edukacji artystycznej (np. rozbudowa miejskiej szkoły artystycznej I stopnia). Recenzenci dostrzegli ponadto liczne nagrody dla uczniów reprezentujących placówki, dla których gmina jest organem prowadzącym oraz ponadprzeciętną aktywność organu prowadzącego i placówek w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wysoko oceniono także unikatowy program edukacyjny Mińsk Mazowiecki Business Week, realizowany wspólnie z partnerem amerykańskim.

W trakcie gali finałowej Programu Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego mówiła: „W auli Collegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz trzeci wręczyliśmy dokumenty poświadczające pozytywny wynik procedury akredytacyjnej „Samorządowy Lider Edukacji” gminom i powiatom, które skutecznie podejmują wysiłki zorientowane na zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i podnoszenie poziomu efektywności w zarządzaniu systemem oświaty, w sposób zgodny z wymaganiami dzisiejszego świata, który socjologowie słusznie nazywają „światem na krawędzi chaosu”. W tym chaotycznym świecie w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adaptacji do zmieniających się warunków: nieszablonowość działań, indywidualizacja nauczania, twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także do zarządzania szkołą, która – by kształtować elastyczności u tych, którzy opuszczają jej mury – sama musi być elastyczna, dynamiczna, innowacyjna, nietuzinkowa. Bardzo się cieszę, że mogę kierować te słowa do samorządów, które są liderami tak rozumianej edukacji”.

http://www.fundacja-edukacja.org.pl/content/142/menu/248.html


CERTYFIKAT LIDERA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Doceniając aktywność Miasta Mińsk Mazowiecki na płaszczyźnie prowadzenia inwestycji oraz rozwoju gospodarki, Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile” uhonorował w dniu 12 września Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego Certyfikatem Lidera Aktywności Inwestycyjnej, podczas Targów Build Warsaw 2013 w Warszawie, za przedsiębiorczość i podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju miasta. Gala wręczenia certyfikatów odbyła się na terenie Warszawskiego Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnego EXPO XXI.


GMINA FAIR PLAY 2012

7 grudnia 2012 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej odbyło się wręczenie nagród dla gmin będących laureatami konkursu „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji 2012.

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do tych samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.
Tegoroczny konkurs „Gmina Fair Play” przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie gminy wypełniały ankietę konkursową, w której znalazły się informacje o charakterze ekonomicznym, wysokości dochodów i wydatków gminy, liczbie zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, prowadzonych inwestycjach, dostępie do infrastruktury technicznej, organizacji obsługi przedsiębiorców i inwestorów, zaś w drugim etapie przeprowadzany był audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów działających na terenie gminy.
Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 65 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2012 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. 
Wśród nich znalazło się Miasto Mińsk Mazowiecki, które otrzymało certyfikat w kategorii średnie miasto. Certyfikat z rąk Mieczysława Bąka – prezesa Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Andrzeja Arendarskiego – prezesa Krajowej Izby Gospodarczej odebrał Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski.

CERTFIKAT "SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2012"

14 listopada 2012 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI, podczas której wręczono certyfikaty dla gmin i powiatów RP – tegorocznych laureatów konkursu.

Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji”, w ramach którego przyznawane są prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty, kierowany jest do samorządów lokalnych mogących pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w rozwoju edukacji i działalności na rzecz młodzieży na swoim terenie. O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” zdecydowało jury złożone z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce systemu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji konkursowej przewodniczył
prof. zw. dr hab. Dariusz Rott - członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, ekspert Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego.

 W ramach projektu Komisja konkursowa oceniała samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności oraz wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp.

Ostatecznie komisja konkursowa przyznała 61 certyfikatów. Wyróżnienia i certyfikaty przyznano w 5 kategoriach. Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” w kategorii:  gmina o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000, w ramach której przyznano 18 certyfikatów.

Podczas gali finałowej konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” , w której uczestniczyła Pani Jadwiga Frelak – Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki, przedstawiono uzasadnienia komisji konkursowej w odniesieniu do nagrodzonych. Jak powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego: „ W roku ubiegłym, gdy inaugurowaliśmy projekt „Samorządowy Lider Edukacji”, odbywający się pod patronatem Parlamentu Europejskiego, czułam odpowiedzialność, ale i satysfakcje, że wręczam nagrody wyjątkowym samorządom. Dziś, podczas finału drugiej edycji projektu, tę radość odczuwam jeszcze silniej. W przypadku jednej edycji konkursu można mówić o zjawisku,  przypadku dwóch – już o określonej tendencji. Mam na myśli to, że projekt „Samorządowy Lider Edukacji” przyciąga rzeczywistych LIDERÓW!”

Zespół ds. Oświaty


GMINA NA 5!


PRZEJRZYSTA POLSKA

Akcja społeczna
"PRZEJRZYSTA POLSKA"


      6 ZASAD AKCJI "PRZEJRZYSTA POLSKA":

 1.  Zasada przejrzystości
 2.  Zasada braku tolerancji dla korupcji
 3.  Zasada partycypacji społecznej
 4.  Zasada przewidywalności
 5.  Zasada fachowości
 6.  Zasada rozliczalności

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
W RAMACH AKCJI SPOŁECZNEJ
"PRZEJRZYSTA POLSKA":

 W ramach zasady przejrzystości:

 • Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.
 • Miejski katalog firm

-------------------------------------------------------------

W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji:

 • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu

-------------------------------------------------------------

W ramach zasady partycypacji społecznej:

 • Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego

-------------------------------------------------------------

W ramach zasady przewidywalności: 

 • Uchwała w sprawie strategii rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do 2020 roku
 • Strategia rozwoju miasta Mińsk Mazowiecki do 2020 roku

-------------------------------------------------------------

W ramach zasady fachowości:

 •  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Miasta
 • Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników w Urzędzie Miasta
 • Wprowadzenie systemu podniesienia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta obejmującego szkolenia i samokształcenie

-------------------------------------------------------------

W ramach zasady rozliczalności:

 • Skąd Miasto ma pieniądze i na co je wydaje... czyli informator o budżecie MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Kalendarium

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 110244