Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 27 października 2020

Imieniny:

Sabiny, Iwony, Wincentego

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Placówki wsparcia dziennego

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017, poz. 697 z późn. zm.), lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U.2015.1630).
Spełnienie tych wymagań potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.
Wymagań lokalowych nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:
1)    opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2)    specjalistycznej;
3)    pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Ad. 1) Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
- opiekę i wychowanie;
- pomoc w nauce;
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Ad. 2) Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
-    organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
- realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Ad. 3) Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.


Karta Informacyjna

I. Nazwa procedury:

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

II. Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, należy złożyć pisemny wniosek.

III. Sposób postępowania podczas rejestracji:

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wypełniony wniosek i przedstawić:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 2. odpis z właściwego rejestru;
 3. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 4. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 5. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 6. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Uwaga:
Pkt 1 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

IV. Termin i sposób załatwiania:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

V. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony w formie decyzji.
Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w placówce wsparcia dziennego. W ramach sprawowanego nadzoru organ gminy może prowadzic kontrolę bezpośrednio w placówce.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
Biuro Obsługi Klienta

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VIII. Odmowa wydania zezwolenia nastąpi, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

IX. Zasady cofnięcia wydanego zezwolenia :

 1. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
  • przestał spełniać warunki określone w ustawie,
  • nie przedstawi na żądanie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
 2. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 X. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz.697 ze zm.)

Mińsk Mazowiecki, dn. 28.05.2018r.

Kalendarium

«październik 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 47419