Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 3 lipca 2020

Imieniny:

Anatoli, Jacka, Tomasza

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Mińsk Mazowiecki, 10.05.2016 r.

GK.604.1.2016                                                                                                        

                Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska w 2016r. przewidujemy zdemontować  i przekazać do utylizacji zostało 4028 m2  wyrobów zawierających azbest, którymi pokryte są dachy budynków na nieruchomościach położonych w Mińsku Mazowieckim, stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

                Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 29410,00zł.

                                                                                                              Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

Kurs tańca towarzyskiego w MDK

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

„Umiem Pływać”

W połowie kwietnia rozpoczęliśmy realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Uczniowie klas drugich i trzecich mińskich szkół podstawowych, których rodzice zadeklarowali uczestnictwo w projekcie i złożyli stosowne oświadczenia, uczęszczają  na lekcje nauki pływania pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Łącznie projektem objętych zostało 90 dzieci, które podzielono na 6 piętnastoosobowych grup. Podpisane porozumienie z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, która działa na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Operator Wojewódzki projektu, przewiduje również zorganizowanie zajęć nauki pływania w kolejnym roku szkolnym. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Miasta: www.minsk-maz.pl.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Majowa Biblioteka

MSK Mazovia - MKS Przasnysz

Klasy Akademickie od września w GM nr 2

Od roku szkolnego 2015/2016 Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II będzie oferowało uczniom klas pierwszych naukę w klasach akademickich pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Oficjalne podpisanie pierwszej z umów o współpracy miało miejsce na Wydziale Humanistycznym 28 kwietnia 2015.  Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki wraz z polonistką Agnieszką Kożuchowską zostali zaproszeni przez panią profesor dr hab. Violettę Machnicką (Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej) na spotkanie inaugurujące współpracę między mińskim gimnazjum a uczelnią siedlecką. Oprócz pani profesor, z którą gimnazjum papieskie współpracowało przy tegorocznym finale II Mińskiego Święta Języka Polskiego pod hasłem „Moda na polski”, w spotkaniu wzięli udział Dziekan Wydziału Humanistycznego – pan prof. dr hab. Stanisław Jaczyński oraz pani Jolanta Podgajna (Kierownik Dziekanatu).

Dzięki podpisanej umowie w nowym roku szkolnym powstanie klasa humanistyczna - akademicka, w której uczniowie będą mogli rozwijać się pod okiem nauczycieli uniwersyteckich. Współpraca gimnazjum z Instytutem Polonistyki i Lingwistyki Stosowanej obejmuje, m. in. udział uczniów w wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię, prowadzenie przez nauczycieli akademickich różnego rodzaju zajęć (wykładów, ćwiczeń, dyskusji) na terenie szkoły. Uczniowie gimnazjum będą mogli liczyć na wspieranie ich działań związanych z realizacją projektu gimnazjalnego. Mińska młodzież może również liczyć na wsparcie merytoryczne oraz opiekę naukowo-dydaktyczną w zakresie tworzenia szkolnego miesięcznika „Na marginesie”. Jednocześnie gimnazjum zobowiązało się do zapewnienia udziału nauczycieli w spotkaniach z zakresu kultury, literatury i języka na terenie UPH oraz do współpracy w zakresie praktyk studenckich.

Warto podkreślić, że objęcie przez UPH patronatem klasy akademickiej w GM2 jest powiązane z przygotowywaniem młodzieży do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych w klasach o profilu humanistycznym, a w przyszłości do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych. Klasa akademicka w gimnazjum papieskim będzie pierwszą taką klasą utworzoną na poziomie gimnazjalnym zarówno w mieście, jak i w powiecie. Dyrekcja gimnazjum zapewnia jednak, że nie będzie to jedyna klasa pod patronatem uczelni wyższej. W toku są ustalenia dotyczące współpracy z UPH również w zakresie nauk przyrodniczych. Podjęcie przez dyrekcję i nauczycieli gimnazjum starań o współpracę z uniwersytetem jest potwierdzeniem dbałości o jak najwyższą jakość pracy dydaktycznej w placówce kierowanej przez dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego. Najważniejsze jest jednak stawianie w centrum uwagi uczniów gimnazjum i stwarzanie im szansy realizacji ich pasji i rozwoju zainteresowań. Od września klasy akademickie na pewno będą dodatkowym atutem gimnazjum papieskiego.

GM nr 2

"Mechanik" z WAT-em

Współpraca Wojskowej Akademii Technicznej, Powiatu Mińskiego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną, Powiatem Mińskim, a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim nastąpiło w dniu 28.04.2015r. w siedzibie Woskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Jego Magnificencja Rektor gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Powiat Miński w imieniu Zarządu, reprezentowali Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Wicestarosta Miński Krzysztof Płochocki, Zespół Szkół zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim reprezentował dyrektor Tomasz Płochocki. Delegacji z Mińska Mazowieckiego towarzyszyła naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Emilia Piotrkowicz. Delegacja z Mińska miała okazję zapoznać się z dorobkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym WAT, przedstawionym przez mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego. W trakcie spotkania z rektorem WAT gen. bryg. prof. Zygmuntem Mierczykiem, prorektorem ds. studenckich dr. inż. Stanisławem Konatowskim i zastępcą dziekana ds. wojskowych Wydziału Mechanicznego płk. dr. inż. Adamem Bartnickim, poruszono wiele problemów dotyczących edukacji, a dyrektor Zespołu Szkół zaprezentował osiągnięcia i profil placówki, którą kieruje. Padło wiele pytań na temat warunków i możliwości studiowania w Wojskowej Akademii Technicznej. Podziękowanie za zorganizowanie spotkania przekazał starosta A.J. Tarczyński podkreślając, że zawarte dzisiaj porozumienie jest bardzo dobrym początkiem owocnej dla stron współpracy.

Na mocy zawartego porozumienia patronat naukowy obejmie m.in.: prowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielanie konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych; utworzenie na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową szkoły; dostarczanie prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym. Ze strony Zespołu Szkół Zawodowych jest to natomiast zobowiązanie do tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania działań zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z WAT przez m.in.: propagowanie wśród uczniów oferty studiów w WAT; współudział w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na ich terenie; umieszczanie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych informacji o WAT oraz połączeń ze stroną internetową uczelni; wytypowanie koordynatora ds. współpracy; umieszczenie w materiałach promocyjnych informacji dotyczących w szczególności aspektów współpracy wynikających z niniejszego porozumienia, a także innych informacji o projektach, ofertach i działaniach itp. realizowanych przez WAT.

Wizyta była doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z bazą szkoleniową Akademii. Delegacja z Mińska zwiedziła laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej Wydziału Cybernetyki oraz Katedrę Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego.

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Taekwon – Do ITF

II Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Dzieci – 25/04/2015 Ciechanów

W sobotę, 25 kwietnia 2015 roku, w Ciechanowie odbyły się II Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon – Do ITF oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Dzieci.

Zawody, których gospodarzem był klub LKS MATSOGI Ciechanów, zgromadziły na starcie ponad 160 zawodników i zawodniczek z klubów województw mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego. 

Mistrz Jacek Łuniewski VII DAN wystawił na zawody 34-osobową reprezentację Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO. Opiekunowi mińszczan towarzyszyli Marcin Widerski II DAN i Karol Łuniewski II DAN.

Reprezentanci naszego miasta i powiatu spisali się bardzo dobrze – nasi klubowicze stawali 41 razy na podium imprezy.

W eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów Marcin Kalbara zajął trzecie miejsce w konkurencji układów stopni KUP oraz w walkach w kategorii do 56 kg.

W eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych pierwsze miejsca zajęli: Wiwiana Widerska w układach stopni KUP, Marta Krajewska w układach stopni DAN oraz w walkach do 46 kg i w technikach specjalnych, Natalia Paska w walkach kobiet do 42k g, Julia Kawka w walkach do 50 kg, Michalina Mikulska w walkach do 60 kg, Sewerian Widerski w układach stopni KUP.              

Drugie miejsca przypadły: Julii Kawce w układach stopni KUP i w technikach specjalnych, Natalii Cecotce w układach stopni DAN i w walkach do 50 kg, Wiwianie Widerskiej w walkach do 42 kg, Natalii Piórkowskiej w walkach do 60 kg, Jakubowi Hamerskiemu w układach stopni KUP i w walkach do 58 kg, Sewerianowi Widerskiemu w walkach do 64 kg i w technikach specjalnych.

Trzecie miejsca zajęli: Natalia Paska w układach stopni KUP, Michalina Mikulska i Natalia Piórkowska w układach stopni DAN oraz w technikach specjalnych.      

Po dwóch turniejach kwalifikacje na Mistrzostwa Polski uzyskali: Karol Łuniewski, Mateusz Radomski i Marcin Kalbara wśród Juniorów oraz Marta Krajewska, Natalia Cecotka, Michalina Mikulska, Natalia Paska, Natalia Piórkowska, Julia Kawka, Gabriela Misterkiewicz, Mateusz Zgódka, Jakub Hamerski, Wiwiana Widerska i Sewerian Widerski wśród Juniorów Młodszych.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików (najważniejszej w tej kategorii wiekowej imprezie w Polsce) mińszczanie zajęli następujące miejsca: Lidia Tarnowska – drugie miejsce w układach stopni do 6KUP i trzecie miejsce w technikach specjalnych, Jakub Kuźmicz – pierwsze miejsce w układach stopni do 6KUP i trzecie miejsce w technikach specjalnych, Wiktoria Antolak i Oliwia Urbanowska – trzecie miejsca w układach stopni do 8KUP, Andrzej Brygoła – pierwsze miejsce w układach stopni do 8KUP, Marcel Mikulski – trzecie miejsce w układach stopni do 8KUP, Konrad Bernacki – drugie miejsce w układach stopni do 6KUP.

W Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Dzieci mińszczanie zajęli następujące miejsca: Karolina Łuniewska i Patryk Matejak – pierwsze miejsca w układach stopni do 8KUP, Cezary Gąsior – drugie miejsce w układach stopni do 8KUP i trzecie miejsce w technikach specjalnych, Jakub Andrzejczak i Karol Misterkiewicz – trzecie miejsce w układach stopni do 8KUP, Miłosz Piętka – trzecie miejsce w technikach specjalnych.

Tytuły najlepszych zawodników imprezy trafiły do mińszczan: Marty Krajewskiej, Seweriana Widerskiego Jakuba Kuźmicza.

Po zawodach Mistrz Jacek Łuniewski stwierdził: „Za nami drugie zawody eliminacyjne do Mistrzostw Polski. Konkurencja pomiędzy zawodnikami i klubami w czasie obu międzywojewódzkich eliminacji była ogromna. Na starcie stawiła się ścisła czołówka zawodników z województw mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego. Pomimo bardzo dobrych występów naszych zawodników do końca czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie którzy z nich i w jakiej konkurencji zakwalifikują się do finałowych zawodów. W zeszłym roku przywieźliśmy z mistrzostw 8 medali. Teraz także mamy nadzieję na dobry wynik. Od następnego tygodnia rozpoczynamy przygotowania do czekających nas finałów”.

Finałowe zawody Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych Taekwon-Do ITF odbędą się na początku maja w Nowej Rudzie, natomiast turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów jest zaplanowany w połowie czerwca w Bystrzycy Kłodzkiej na Dolnym Śląsku.

Zanim jednak mińscy klubowicze wystąpią w finałach Mistrzostw Polski, Karola Łuniewskiego oraz Mateusza Zgódkę i Mateusza Radomskiego czekają konsultacje Reprezentacji Polski w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

Wszystkim zawodnikom życzymy sukcesów!   

Igor Koczyrkiewicz

Wolontariat Europejski w Mińsku Mazowieckim

W Mińsku Mazowieckim po raz drugi pojawili się wolontariusze EVS. Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU, jako akredytowana organizacja, gości od marca pięciu wolontariuszy EVS z Hiszpanii, Francji i Niemiec. 

Ruszyła kolejna edycja projektu Wolontariatu Europejskiego (EVS) pod tytułem „SKY IS THE LIMIT” czyli „Granicą jest niebo”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Głównym celem działań jest rozwój dialogu międzykulturowego w zakresie językowym i społecznym, wzmocnienie tolerancji oraz świadomości kulturowej oraz rozwój kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU.

Ángela i Celia z Hiszpanii, Charlène i Maxime z Francji oraz Patricia z Niemiec przyjechali do Mińska na sześć miesięcy, aby pracować w charakterze wolontariuszy realizując działania z zakresu animacji kulturowej oraz aktywizacji społecznej na rzecz lokalnej społeczności miasta. W okresie wakacyjnym dołączy do nich grupa piętnastu wolontariuszy zagranicznych, którzy będą realizować coroczny program półkolonii dla dzieci i młodzieży „Międzykulturowe Lato” oraz akcję miejską „Happy Minsk”. Już teraz wolontariusze prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz organizują wydarzenia międzykulturowe w placówkach edukacyjnych oraz instytucjach kultury na terenie miasta.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się wieczory dla dorosłych i starszej młodzieży, podczas których wolontariusze przedstawiają kulturę swojego kraju i regionu. Za nami już pierwsze spotkania „Niemiecki abend”, „Hiszpańska verbena” oraz „Francuskie tête-à-tête”. Co dwa tygodnie, w sobotę dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach międzykulturowych poznając gry i zabawy rówieśników z innych krajów. Natomiast osoby zainteresowane przetrenowaniem swoich umiejętności językowych mogą umówić się na indywidualne konwersacje po hiszpańsku, francusku lub niemiecku, w ramach akcji „Pogadajmy”. W Miejskim Domu Kultury Charlène i Maxime przybliżają kulturę Francji w formie niedzielnych warsztatów rodzinnych oraz wieczorków z kulturą dla starszej publiczności.

W kwietniu wolontariusze poprowadzili serię warsztatów konwersacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II oraz w Zespole Szkół Miejskich nr 2. Dla młodzieży licealnej przygotowali spotkania dotyczące Wolontariatu Europejskiego, zachęcające do udziału w projektach wolontariatu w Mińsku, jak również za granicą państwa. O wolontariacie rozmawiali już z uczniami w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej, w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego oraz w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Wolontariusze prowadzą również zajęcia animacyjne, gry i zabawy dla dzieci. Odwiedzili już Szkołę Podstawową nr 2, nr 4 oraz Salezjańską Szkołę Podstawową. Regularnie prowadzą zajęcia dla maluchów w Przedszkolu Miejskim nr 5 „Tęczowa Dolina” oraz w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej. Wolontariusze angażują się również w działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, towarzysząc nauczycielom w prowadzeniu zajęć oraz realizując autorskie warsztaty.

Fundacja EBU serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach realizowanych przez wolontariuszy EVS w kolejnych miesiącach. Można je śledzić na stronie www.ebu.org.pl oraz www.facebook.pl/fundacjaebu, a także na stronach lokalnych instytucji publicznych. Zachęcamy również nauczycieli, dyrektorów lub animatorów kultury do kontaktu i współpracy. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży powyżej 16 roku życia, aby dołączyła do międzynarodowego zespołu EBU i zaangażowała się w projekt „SKY IS THE LIMIT” w charakterze wolontariuszy. 

Eliza Bujalska

III Edycja Powiatowego Turnieju Nauki, Sztuki i Sportu "QUSY 2015”

28 kwietnia odbył się III Powiatowy Turniej Nauki, Sztuki i Sportu "QUSY 2015". Do rywalizacji stanęły gimnazja z powiatu mińskiego, aby sprawdzić swoje siły w czterech konkurencjach: „Humanista na 102”, „Laboratorium przyrodnicze”, rzeźba – znicz olimpijski oraz skok wzwyż. Konkurs uświetnili swoją obecnością przedstawiciele delegowani przez instytucje, obejmujące patronatem nasz konkurs:, dyrektor MOSiR – Robert Smuga, Katarzyna Pskiet z MBP, Justyna Kowalczyk – dziennikarka gazety „Lokalna”, artysta plastyk z MDK - Joanna Wilczak.

Było o co walczyć, gdyż organizatorzy, podobnie jak w latach ubiegłych, zadbali o cenne nagrody dla zwycięzców. Już pierwsza część (humanistyczna) - dostarczyła wielkich emocji. Pomimo iż nagrody indywidulne powędrowały do naszych przyjaciół ze szkoły salezjańskiej, rewelacyjne gimnazjum w GM2 stanęło do dogrywki ze świetną drużyną z Jakubowa, by w pytaniu decydującym, osiągnąć II miejsce w kategorii humanistycznej. Pomimo wysokiego poziomu wszystkich drużyn, GM 2 nie miało sobie równych w części matematyczno – przyrodniczej, choć reprezentanci z pozostałych szkół deptali im po piętach. Nagrody indywidulane w skoku wzwyż otrzymali reprezentanci gimnazjum w Dobrem, kończąc konkurencję na wysokości 175 cm, a najpiękniejszą rzeźbę wykonała reprezentantka gimnazjum z Jakubowa.

W ogólnej klasyfikacji:

I MIEJSCE zajęło Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim

II MIEJSCE – Gimnazjum w Zespole Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

III MIEJSCE – Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie

Organizatorzy przygotowali także specjalną słodką nagrodę dla najlepiej dopingującej drużyny. Bezkonkurencyjni w tej kategorii okazali się jak zawsze uczniowie z gimnazjum w Jakubowie, którzy niekwestionowanie zasłużyli na wyróżnienie. Ich stroje i chwytliwe hasła wzmacniające ducha drużyny ujęły innych uczestników oraz jury.

Nie zapominamy także o naszych wspaniałych nauczycielach, którzy przygotowali turniejowe pytania. Doświadczenia fizyczne i chemiczne są zawsze oczekiwana formą zabawy. Organizatorki spieszą z podziękowaniami dla: Beaty Bieniek, jak zwykle niezastąpionej informatyczce, która jest twórczynią autorskich dyplomów przygotowywanych na każdą uroczystość,. Moniki Skurskiej, Anety Frączkiewicz, Moniki Kotyni, Iwony Sikorskiej,. Jolanty Królak, Kingi Stańkowskiej i Aleksandry Bieleckiej oraz pani dyrektor Katarzynie Szlendak, która nie tylko wiedzą, ale także dobrym słowem, wspierała wszystkich uczestników.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli, uczniów i organizatorów: Agnieszki Kurel i Moniki Jaremko serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za wspólną zabawę. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszej wiedzy i zdolności. Dziękujemy za rywalizację zgodną z zasadami fair play i ... do zobaczenia za rok!!!

Agnieszka Kurel

Syreny alarmowe 12 maja 2015

SYRENY   ALARMOWE

12 maja  2015 r.  w  godzinach  6.00 - 19.00   w  ramach treningu  systemu alarmowania    i ostrzegania  na  terenie  miasta  Mińsk  Mazowiecki  uruchomione  zostaną  syreny  alarmowe.

Podawane  będą  dwa  sygnały:

- ogłoszenie   alarmu        – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
- odwołanie  alarmu          – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Uruchomienie  syren  alarmowych jest jednym z elementów  krajowych  ćwiczeń  RENEGADE – KAPER 15/1  organizowanych  przez   Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

SYRENY   ALARMOWE

12 maja  2015 r.  w  godzinach  600 - 1900   w  ramach treningu  systemu alarmowania                       i ostrzegania  na  terenie  miasta  Mińsk  Mazowiecki  uruchomione  zostaną  syreny  alarmowe.

Podawane  będą  dwa  sygnały:

- ogłoszenie   alarmu        – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
- odwołanie  alarmu          – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

 

Uruchomienie  syren  alarmowych jest jednym z elementów  krajowych  ćwiczeń  RENEGADE – KAPER 15/1  organizowanych  przez   Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 
SYRENY   ALARMOWE

12 maja  2015 r.  w  godzinach  600 - 1900   w  ramach treningu  systemu alarmowania                       i ostrzegania  na  terenie  miasta  Mińsk  Mazowiecki  uruchomione  zostaną  syreny  alarmowe.

Podawane  będą  dwa  sygnały:

- ogłoszenie   alarmu        – dźwięk modulowany trwający 3 minuty,
- odwołanie  alarmu          – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Uruchomienie  syren  alarmowych jest jednym z elementów  krajowych  ćwiczeń  RENEGADE – KAPER 15/1  organizowanych  przez   Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Czerwone Gitary na 100. lat "JEDYNKI"

I Zjazd Absolwentów Autyzmu

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia, został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wybrano ten dzień, aby podkreślić konieczność pomocy oraz poprawy jakości życia dzieci i osób dorosłych z autyzmem, tak, aby mogli prowadzić pełnowartościowe życie. Od tego czasu organizacje zajmujące się autyzmem na całym świecie współpracują w szerzeniu wiedzy o autyzmie.

             W Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim od kilku lat przypominamy     o tym dniu, ubierając się na niebiesko. W tym roku ze względu na przerwę świąteczną kolor niebieski dominował 1 kwietnia. Bardzo wielu uczniów i nauczycieli pamiętało, by ubiorem zasygnalizować, jak ważna jest społeczna świadomość na temat wciąż nie do końca zbadanej, tajemniczej choroby, jaką jest autyzm. Innym celem tegoż przedsięwzięcia było i jest solidaryzowanie się z ludźmi cierpiącymi na to zaburzenie.

W naszym gimnazjum w klasach integracyjnych od 2006 r. uczą się uczniowie dotknięci autyzmem. Razem ze wszystkimi tworzą naszą społeczność szkolną ucząc nas tolerancji, wyrozumiałości i empatii,       a także szacunku i dbałości o zdrowie własne i innych. Wszyscy uczniowie zdobywają wiedzę, jeżdżą na wspólne wycieczki, biorą udział w szkolnych imprezach i uroczystościach. Pierwszoklasiści czynnie uczestniczą w warsztatach pt. „Jak dziecko z autyzmem postrzega świat?”, dzięki którym szerzej poznają i w pewnym stopniu doświadczają trudności, z  jakimi borykają się ich koledzy dotknięci autyzmem.

            Ogarniając myślą wszystkich naszych wychowanków z klas integracyjnych, 14 kwietnia 2015 roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy w naszej szkole "I Zjazd Absolwentów uczniów dotkniętych spektrum autyzmu". Pomysłowi towarzyszyło pragnienie stworzenia okazji do refleksji i wzruszeń a także chęć zobaczenia naszych wychowanków oraz poznania ich bieżącej drogi życiowej. Chcieliśmy wspólnie powrócić      do „tamtych" czasów i miejsc, które ciągle są żywe we wspomnieniach.

            Absolwenci nas nie zawiedli, mimo, że niektórzy czasem zaglądają do nas na przerwie, to i tak licznie przybyli na spotkanie, niektórzy samodzielnie, inni w towarzystwie rodzin i przyjaciół.  Powitaniom towarzyszyły emocje zarówno nauczycieli jak i gości.  W pierwszej części spotkania obejrzeliśmy prezentację multimedialną ze zdjęciami z życia szkolnego i klasowego naszych absolwentów, gdzie każdy mógł odnaleźć ślady swojej obecności w szkole.  Następstwem skutecznie przywołanych wspomnień były autoprezentacje samych absolwentów. Byli uczniowie opowiadali o ich obecnej drodze edukacji, osiągnięciach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. Ochotnicy zaprezentowali swoje talenty wzruszając publiczność, a jednocześnie dobrze się bawiąc.  Był to również znakomity czas na refleksje i wymianę doświadczeń uczniów i rodziców, okazja, by  przy filiżance herbaty odświeżyć stare i nawiązać nowe kontakty. Nasi obecni podopieczni  zadbali o to, by wszyscy mogli raczyć się słodkimi wypiekami.

Zjazd zaliczamy do udanych i mamy nadzieję na kolejne spotkania w jeszcze większym gronie.

  

Pierwsze Impulsy już w Kolejach Mazowieckich

Komunikat prasowy

Pierwsze Impulsy już w Kolejach Mazowieckich

Pierwsze dwa elektryczne zespoły trakcyjne  Impuls 45WE są już w Sekcji Napraw
i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów Kolei Mazowieckich. Właśnie trwają ich odbiory.

Koleje Mazowieckie zakupiły 12 pięcioczłonowych Impulsów wyprodukowanych przez nowosądecki Newag. Pierwsze dwa już znajdują się w spółce, a w najbliższych dniach zakończą się ich odbiory. Wkrótce o wygodzie podróżowania nowoczesnymi Impulsami będą mogli się przekonać sami podróżni.

To ważny z punktu widzenia ciągłego rozwoju Kolei Mazowieckich zakup. Dzięki niemu możliwe będzie wykorzystanie pojazdów tam, gdzie potoki podróżnych są największe, czyli na linii Warszawa - Skierniewice. To także poważne wzmocnienie, jeśli chodzi o liczbę zupełnie nowych pojazdów będących w posiadaniu spółki – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Każdy z Impulsów to dodatkowe 206 miejsc siedzących oraz 325 miejsc stojących do dyspozycji podróżnych. Nowe pojazdy to jednak nie tylko nowe miejsca, ale także wysoki komfort podróży dzięki klimatyzacji, wi-fi, systemowi informacji pasażerskiej oraz intercomowi. Przewidziano także dodatkową przestrzeń na większy bagaż. Pamiętano też o potrzebach osób niepełnosprawnych. Oprócz specjalnie przystosowanych miejsc dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich do dyspozycji są urządzenia ułatwiające wjazd do pociągu oraz specjalnie przystosowane toalety. Dla osób podróżujących z małymi dziećmi dostępny jest przewijak. Nowe pięcioczłonowe ezt będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h.

Są to pierwsze pięcioczłonowe Impulsy wyprodukowane w Newagu. Dzięki zamówieniu Kolei Mazowieckich rozszerzyliśmy nasze portfolio o kolejne pojazdy – powiedział Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A. – Konsekwentnie rozwijamy elektryczne zespoły trakcyjne z rodziny Impuls, posiadamy już certyfikat zgodności z najnowszymi restrykcyjnymi normami unijnymi - TSI LOK&PAS, a współczynnik niezawodności  Impulów osiąga prawie 99% - dodaje.

Umowa na ich dostawę została podpisana z firmą Newag S.A. 28 listopada 2014 r. Koszt inwestycji to 257 mln zł brutto, z czego 82 mln zł stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej .

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska, Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 47 37 551, kom. 661 929 207

Rusza szosowy peleton...

Już w niedzielę 10.05.2015r. zaczyna się wielki kolarski karnawał w powiecie mińskim, który potrwa aż do października.

Najbliższa niedziela stoi pod znakiem wielogodzinnego spektaklu kolarzy szosowych. W prawdzie już od godz. 10:00 na znanej "Pętli Chmielewskiej" koło Mińska Mazowieckiego rywalizować będą zawodnicy w kategorii rowerów górskich ale najbardziej uroczysty moment zaplanowany jest jednak na godz. 12:00, kiedy to z kolarskiego miasteczka usytuowanego na terenie Aquaparku w Mińsku Mazowiecki (ul. Wyszyńskiego 56) do akcji wejdzie peleton szosowy. Jak co roku do Mińska zjadą najlepsi w kraju zawodnicy, bowiem ranga wyścigu, czyli Puchar Polski Masters, zawsze przyciąga najsilniejszych szosowców.

Pamiętamy, że rok temu wśród zwycięzców na podium znalazło się tutaj dwóch zawodników V-MAX Mińsk Mazowiecki. Krzysztof Kryczka zameldował się na linii mety jako trzeci, a Tomasz Czyżkowski w fenomenalnym stylu zajął pierwsze miejsce.

W najbliższą niedzielę elita V-MAX-u znów będzie walczyła o wszystko, a współpraca całego zespołu zapewne kolejny raz przyniesie spodziewany efekt.

Zanim jednak kolarze staną na starcie wyścigu w Mariance, nieco wcześniej bo o 11:45, spod mińskiego Aquaparku wyruszy ulicami miasta dość specyficzny wielobarwny połączony peleton. Od czoła pojadą dzieci z rodzicami, potem młodzi adepci powiatowych szkółek kolarskich prowadzonych przez Klub Kolarski V-MAX. Dołączą się również gospodarze miasta, gminy i powiatu, sponsorzy lokalnego kolarstwa oraz wszyscy chętni rowerzyści. Szpaler zamkną pełnoletni kolarze wyczynowi, którzy chwilę później stoczą swoją walkę na rundzie Marianka-Zakole Stare-Barcząca-Chmielew. Cała ta kolorowa masa pod eskortą policji ruszy spokojnym tempem w stronę Marianki.

Będzie to pierwsza z czterech odsłon wielkich kolarskich batalii jakie zagoszczą w powiecie mińskim w sezonie 2015. Na kolejnych pozycjach w ogólnopolskim kalendarzu Masters PZKol czekają już Mrozy, Dębe Wielkie i Mińsk Mazowiecki.

Organizatorami tego największego w Polsce cyklu wyścigów szosowych dla amatorów będzie jak zawsze Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów oraz Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki.

Fanom i kibicom kolarstwa oraz wszystkim widzom zgromadzonym przy trasie wyścigu nie zabraknie zapewne silnych wrażeń, a kolarze mińskiego V-MAX-u dostarczą jeszcze więcej adrenaliny i niezapomnianych emocji.

Szczegóły na stronie www.vmaxkolarze.pl

Kino znowu w naszym mieście!

Noc Muzeów w Mińsku Mazowieckim

"Dookoła Świata" z EBU

OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE

SKYWAYRUN na mińskim lotnisku

INFORMACJA PRASOWA

Trwają zapisy do EDYCJI MILITARNEJ SKYWAYRUN drugiego biegu z cyklu SKYWARUN - biegi po pasie startowym lotniska.

 

Kiedy i gdzie?

Bieg odbędzie się w nocy 13 czerwca, na pasie startowym lotniska wojskowego - 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim!

Dystans biegu to 5km.

Organizator udostępnił pakiety startowe dla 900 biegaczy.

W trakcie całego wydarzenia przewidziane są również liczne atrakcje dla kibiców, m.in. wystawa ekwipunku i sprzętu wojskowego.

 

Cykl SKYWAYRUN

Cykl biegów został zainaugurowany w nocy 18/19 kwietnia 2015 roku podczas biegu SKYWAYRUN Rzeszów, na terenie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.

Wydarzenie spotkało się z niezwykle pozytywnymi reakcjami uczestników oraz dużym zainteresowaniem mediów.

Biegacze już dopytują o kolejne lotniska, na których mogliby pobiegać.

 

 

Pomysł

W ostatnich latach bieganie zrobiło się bardzo popularne. Najwięcej organizowanych biegów, to biegi uliczne, które choć cieszą się dużym powodzeniem wśród biegaczy, są często określane przez nich, jako oklepane bądź wręcz nudne. Poprzeczka wymagań została, zatem podniesiona, a biegacze oczekują od organizatorów niebanalnych pomysłów, jakim jest min. bieganie po pasie startowym - czyli jednym z najbardziej niedostępnych miejsc w przestrzeni publicznej.

Edycja Militarna SKYWAYRUN na lotnisku wojskowym będzie pierwszym zorganizowanym w Polsce tego typu biegiem.

 

Pakiety startowe

Uczestnicy mogą wybrać pomiędzy dwoma wariantami pakietu startowego: Standard i Premium.

W pakiecie Standard zawodnicy otrzymają m.in.: koszulkę techniczną, numer startowy i pamiątkowy medal na mecie.

W pakiecie Premium numer startowy i pamiątkowy medal będą dodatkowo obramowane, a po biegu uczestnik otrzyma listownie tabliczkę z osiągniętym czasem do umieszczenia na ramce. Taka spersonalizowana ramka to świetna pamiątka z tak niezwykłego przeżycia, jak bieganie po lotnisku – szczególnie wojskowym.

Zapraszamy do kontaktu:

www.skywayrun.pl

media@skywayrun.pl

V Grand Prix w Pływaniu - 4 runda

gp4.jpgMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz KS Barakuda Mińsk Mazowiecki mają zaszczyt zaprosić na V Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Pływaniu. Grand Prix w sezonie 2014/2015 będzie rozgrywane w 3 kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców:

I – 2005-2007, II – 2002-2004, III – 1999-2001

Grand Prix w sezonie 2014/2015 zaplanowane jest na 4 rundy wg następującego terminarza:

 • 10 maja 2015
  • Kat. I – 25m stylem klasycznym, 50m stylem dowolnym
  • Kat. II –100m stylem dowolnym i grzbietowym
  • Kat. III – 100m stylem klasycznym, 200m stylem dowolnym
  • Kat. I-III – 12x50m stylem dowolnym

Święto Miasta - 29 maja 2015

UROCZYSTOŚCI 594. ROCZNICY NADANIA PRAW MIEJSKICH
25. LECIE SAMORZĄDU
10. ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA LOTNIKÓW

11:00 - UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PW. NNMP W MIŃSKU MAZOWIECKIM
12:30 - UROCZYSTA ZBIÓRKA PRZY POMNIKU LOTNIKÓW 1.PLM "WARSZAWA"
17:00 - SESJA RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
- CZĘŚĆ UROCZYSTA
- CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
REGIONALNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "DĄBRÓWKA"

29 maja 2015 r. 

Dofinansowanie projektu realizowanego przez miasto Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki to miasto otwarte na turystów czego potwierdzeniem jest najnowszy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pt. Poprawa atrakcyjności turystycznej Mińska Mazowieckiego poprzez tworzenie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej.

We wtorek, 12 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie projektu podpisali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Elżbieta Lanc, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcin Jakubowski, Skarbnik Miasta Mińsk Mazowiecki – Grażyna Stachowicz. Przedmiotem projektu objętym dofinansowaniem jest m.in. przebudowa placu przy Pałacu Dernałowiczów wraz z budową fontanny, pięć plenerowych siłowni miejskich, dwa zielone miejsca wypoczynku oraz przewodnik turystyczny. Większość zadań jest już zrealizowana, a środki unijne stanowią refundację.

Zapraszamy na rajd rowerowy, który odbędzie się w sobotę, 13 czerwca b.r.  o godz. 14:00. Będzie to doskonała okazja do zapoznania się z atrakcjami turystycznymi oferowanymi przez Miasto oraz promocji projektu.

 

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy na Galę „Alei Gwiazd Literatury”!

„Aleja Gwiazd Literatury” jest wyjątkowym wydarzeniem, które w sposób oryginalny i ponadczasowy promuje czytelnictwo i kulturę. Ten niecodzienny biblioteczny projekt, rozpoczęty w ubiegłym roku, pierwszy w Polsce, a prawdopodobnie również w Europie, okazał się sukcesem. „Aleja Gwiazd Literatury” cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności i jest doceniana przez środowisko literackich twórców. 
Tegoroczna Gala odbędzie się pod patronatem: Marcina Jakubowskiego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Radia dla Ciebie”, serwisu internetowego „Lustro Biblioteki”, Tygodnika „Strefa Mińsk” oraz lokalnego portalu „Wirtualny Mińsk Mazowiecki”.

Pierwszą Gwiazdę odsłoniła podczas ubiegłorocznej Gali Julia Hartwig – polska poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej. W tym roku, 30 maja, o godz. 21:00, swoją Gwiazdę odsłoni Janusz Głowacki, prozaik dramaturg, felietonista oraz wybitny autor scenariuszy filmowych. Galę poprowadzi Remigiusz Grzela – znany dramaturg i prozaik.

Podczas uroczystości zostanie rozstrzygnięty konkurs „Gwiazda Literatury 2015”, którego przedmiotem był plakat ilustrujący wybrane dzieło lub sylwetkę Janusza Głowackiego.

Tegoroczną uroczystość zakończy występ zespołu Art Color Ballet, którego spektakle, dzięki niepowtarzalnym barwom na ciele tancerzy i grze światła, stanowią poruszający i niezapomniany obraz. Podczas Gali grupa zaprezentuje spektakl „OKO”, który zachwyca tańcem i wyjątkowymi efektami fluo.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom: Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wyszkowie, Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, Bankowi Spółdzielczemu w Mińsku Mazowieckim oraz firmie Konstans.

Cieszymy się, że Aleja Gwiazd Literatury przyciąga do naszego miasta wybitnych prozaików i poetów z całej Polski, a Mińsk Mazowiecki staje się kultowym miejscem czytelniczych spotkań i stolicą literatury.

Zapraszamy na Galę „Alei Gwiazd Literatury”!

Sandomierskie warsztaty grupy teatralnej KRYSZTAŁKI - ABSOLWENCI

W dniach 1- 3 maja członkowie starszej grupy zespołu teatralnego Kryształki – Absolwenci działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim  uczestniczyli w corocznych warsztatach teatralnych. Po Krakowie (2013) i Kazimierzu Dolnym (2014) grupa wyjechała do Sandomierza. Byliśmy gośćmi Bursy Szkolnej, która zapewniła nam wygodne pokoje, domowe jedzenie i bardzo funkcjonalną salę do ćwiczeń. Program naszego pobytu zakładał realizację nastepujących zadań:
- integrację grupy zwłaszcza, że dołączyła do nas nowa koleżanka,
- doskonalenie warsztatu teatralnego poprzez udział w szeroko rozumianych ćwiczeniach teatralnych,
- opracowanie nowej etiudy teatralno-tanecznej oraz zademonstrowanie jej na sandomierskim rynku,
- prezentacja w miejscach publicznych etiud indywidualnych,
- zagranie spektaklu "Sieć" w kawiarni Jluzjon Art. Cafe,
- poznanie historii Sandomierza poprzez jego zwiedzanie z przewodnikiem.

Od początku wiadomo było, że będzie się działo i rzeczywiście działo się. Niezdecydowaną pogodę jaką zastaliśmy w dniu przyjazdu pożegnaliśmy wieczornym grillem połączonym z tworzeniem przez dzieciaki audycji radiowych. Przez kolejne dwa dni było już tylko słonecznie, więc spokojnie mogliśmy realizować nasz program. Artystyczne spotkania   z sandomierską społecznością rozpoczęliśmy od pokazu naszego spektaklu „Sieć“ w kawiarni Jluzjon Art.Cafe. Dodatkowego smaczku temu pokazowi dodała obecność wśród gości uczestników Przeglądu Filmów Niezwykłych. Z uwagi na przyjętą konwencję występu można śmiało powiedzieć, że był to klasyczny performance. Zaskoczenie gości, z którymi nasi aktorzy siedzieli przy jednych stolikach było ogromne. W miarę rozwoju akcji widać było zainteresowanie tematyką spektaklu i grą aktorów. Dla naszych aktorów było to nie lada wyzwanie, ale brawa, które usłyszeli po zakończonym występie utwierdziły ich  przekonaniu, że dobrze wykonanali swoją pracę. Byli przekonujący. Po występie w ramach relaksu dzieci poznawały historię Sandomierza zwiedzając jego zabytki i słuchając opowieści przewodnika. Dalsze zajęcia warsztatowe stanowiły ćwiczenia  ukierunkowane na kreatywne pisanie i pracę z tekstem. W ostatnim dniu pobytu dzieciaki miały za zadanie pokazać autorski performance grupowy. Jego tworzenie przebiegało w atmosferze burzliwej konfrontacji pomysłów, ale to oczywiste przy realizacji takich projektów. Pokaz odbył się na sandomierskim rynku. Chętne (warunek konieczny) dzieci odegrały indywidualne  performances z powodzeniem wciągając do gry nieświadomych niczego przechodniów.

Tegoroczne warsztaty oceniam jako bardzo owocne. Z ogromna satysfakcją obserwowałam zaangażowanie dzieci przy realizacji poszczególnych zadań. Pomysłowość jaką się wykazywały skutkowała wieloma nieoczekiwanymi, a bardzo ciekawymi rozwiązaniami.

Moja satysfakcja jest tym większa, że mam możliwość śledzenia ich rozwoju przez osiem lat tj. od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wówczas to będąc ich wychowawczynią zaproponowałam im zabawę w teatr.  I TAK TO TRWA DO DZIŚ.

Korzystając z okazji pragnę podziękować rodzicom dzieci za to, że po raz kolejny zdobyli się na wysiłek finansowy i zapewniły swoim pociechom wspaniałe przeżycia i doświadczenia, które z pewnością będą przydatne w ich dalszym życiu.

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki p. Sławomirowi Domańskiemu za całoroczne udostępnianie sali na warsztaty teatralne oraz inne formy pomocy.

W warsztatach uczestniczyli:

Ada Woźniewicz, Agnieszka Chabrzyńska, Dominika Zwierz, Hubert Szczepankiewicz, Jagoda Wiśniewska, Julia Waszkiewicz, Kacper Macheta, Karina Grabowska,  Michał Królak, Weronika Jackowska.

 

Małgorzata Szczygielska-Kluska

Złoto – srebrni tancerze z mińskiej „Dwójki”

W dniach 29-30 kwietnia w Zespole SzkólL Niepublicznych w Borkach Wyrkach k. Siedlec odbyła się już XVI edycja Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Przedsięwzięcie na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych imprez tanecznych w regionie. W  konkursowe szranki stanęło blisko 50 zespołów, formacji i solistów. Można było podziwiać występy tancerzy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków kultury ze wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny.

Mińsk Mazowiecki miał swoich reprezentantów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” (gr. III), Szkolny Zespół Taneczny „DUET KIDS”, „DUET JUNIOR” i „DUET MINI”, Szkolną Grupę Cheerleaders „DWÓJECZKI” oraz solistkę Julię Grzesińską.

Młodzi tancerze ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki zaprezentowali swoje umiejętności zarówno w tradycyjnych tańcach ludowych, jak i nowoczesnych.

Jury miało nie lada wyzwanie. Ocenie podlegała technika taneczna, choreografia, estetyka oraz ekspresja artystyczna młodych tancerzy.

W kategorii tańca ludowego tancerze z gr. 3 Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca  „DĄBRÓWKA” zaprezentowali „Suitę śląską”. Przeniosła ona widzów w podróż po tymże obszarze Polski. Regionalne tańce, wzbogacone śpiewem i barwnymi scenkami zostały wysoko ocenione przez jury, zapewniając grupie wspaniałe II miejsce. Choreografię  układu przygotowała p. Aneta Senktas, a oprawę muzyczną – p. Jerzy Zawadka. Kierownikiem zespołu jest p. Bogusława Bednarska.

Wyniki rywalizacji w kat. taniec ludowy:

Taniec ludowy - młodszy wiek szkolny:

I miejsce -SP nr 7 w Siedlcach -”Tańczące nutki” za „Krakowiak”

II miejsce -SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim -RZPiT „Dąbrówka” za „Suitę Śląską”

II miejsce -SP nr 12 w Siedlcach -DZT „Tuzin” za piosenki i tańce lubelskie

III miejsce -Niepubliczna Szkoła Podst. w Borkach Wyrkach -”Koraliki” za „Polkę”

W kategorii tańca nowoczesnego 45 osobowa grupa zespołu tanecznego „DUET” i „DWÓJECZKI” przygotowana przez p. Pawła Pasztora zaprezentowała się  w 5 odsłonach m.in. w porywającym musicalowym show pt. „Odnaleźć w sobie moc”, w układzie hip hopowym pt. „Problem”, widowiskowym show pt. „Babska szafa”, w dynamicznym układzie czirliderek pt. „Nie z tej ziemi” oraz  układzie solowym pt. „I break free” tańczonym przez Julię Grzesińską.

Wyniki rywalizacji w kat. taniec nowoczesny:

Show dance mini formacje – dzieci starsze:

I miejsce – SZT „Duet Mini” SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim za „ Babską szafę”

II miejsce – Slajd II GOK w Zbuczynie za „Shopping”

Show dance formacje – dzieci starsze:

I miejsce - SZT „Duet Kids” SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim za „Odnaleźć w sobie moc”

II miejsce – „Impuls” SP nr 11 w Siedlcach za „W świetle jupiterów”

III miejsce – Łosicki Dom Kultury-Akademia Art. Factory Young za „Ogień”

Hip hop solo – dzieci starsze:

I miejsce – SZT “Duet Junior” (Julia Grzesińska) SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim za    „I break free”

Hip hop formacje – dzieci starsze:

I miejsce – SZT „Duet Junior” SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim za „Problem”

Taniec z pomponami:

I miejsce – „Impuls” SP nr 11 w Siedlcach za „Cheerleaders Dance”

II miejsce – Szkolna Grupa Cheerleaders „ Dwójeczki” SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim za „Nie z tej ziemi”

III miejsce – Tempo Gimnazjum w Kosowie Lackim za „Taniec z pomponami”

Ostatecznie w kategorii tańca nowoczesnego zespół przywiózł do Mińska Mazowieckiego pięć Pucharów: 4 złote i 1 srebrny. Laureaci otrzymali też pamiątkowe dyplomy.

Występy naszych mińskich zespołów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki dały wiele  radości zarówno publiczności, rodzicom, jak i naszym młodym artystom, a wysokie oceny jury za wykonanie tańców świadczą o ich wysokim poziomie artystycznym.

Tancerzom i instruktorom życzymy dalszych sukcesów.

Paweł Pasztor

 

Srebrny Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 6

6 maja 2015 roku to szczególna data w historii Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. W tym dniu  „Szóstka” świętowała jubileusz 25-lecia. Szkoła Podstawowa nr 6 została powołana 20 sierpnia 1990 roku. Rada Miasta uchwałą z dnia 16 lutego 1998 roku nadała placówce imię Henryka Sienkiewicza.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela, którą w intencji całej społeczności szkolnej celebrował  ks.  Marian Sobieszek. - Piękny jubileusz 25-lecia szkoły wzywa wszystkich, żeby napełnieni mądrością i wiedzą niczego nie chowali dla siebie, ale tym wszystkim umieli służyć innym i dawać świadectwo otaczającemu światu.. Szkoła, która jest kuźnią umysłów i serc, winna być kuźnią patriotyzmu, miłości Boga i Ojczyzny. Tworząc wspólnotę szkolną, należy troszczyć się o tych wszystkich, którzy wstępują w jej mury, aby otrzymali kaganek wiedzy i miłości, tak jak czynił to wielki Patron – Henryk Sienkiewicz – mówił ks. Marian.

Po  Mszy Świętej  zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice udali się do szkoły, gdzie miał miejsce dalszy przebieg uroczystości. Dyrektor Anna Zalewska powitała gości, a wśród nich: burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcina Jakubowskiego, byłego burmistrza  – pana Zbigniewa Grzesiaka, radnych, przedstawicieli władz miasta i powiatu, przedstawicieli kuratorium, dyrektorów mińskich szkół, przedszkoli i innych placówek, księży miejscowych parafii, emerytów, absolwentów i innych zacnych gości oraz nauczycieli i pracowników. Towarzysząca uroczystościom jubileuszu 25-lecia szkoły ciekawa wystawa prac uczniowskich była dla wszystkich miłą niespodzianką.

W przemówieniu dyrektor  Anna Zalewska przytoczyła fakty z historii szkoły dotyczące jej powstania i inne wydarzenia związane z działalnością placówki.  Szkoła pozostaje w ścisłym kontakcie ze szkołami noszącymi imię H. Sienkiewicza. W procesie edukacji kadra stara się realizować takie wartości, jak prawda, dobro, piękno, praca, umiłowanie Ojczyzny, odpowiedzialność, heroizm. Dyrektor podkreśliła starania o to, aby szkoła była placówką na miarę XXI wieku, toteż skutecznie wspomaga się wszechstronny rozwój ucznia oraz integruje działania ze środowiskiem rodzicielskim i lokalnym.

Jubileusz 25-lecia był okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek Sienkiewicza  osobom zasłużonym na rzecz rozwoju szkoły. Otrzymali je: burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki  Marcin Jakubowski, ks. Marian Sobieszek – proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, Bożena Nastaga – pielęgniarka szkolna, która od 20 lat troszczy się nie tylko o uczniów, ale także i o pracowników szkoły oraz Tomasz Paudyna – dyrektor Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim.

W czasie przemówień gości nie zabrakło gratulacji, życzeń, kwiatów, upominków i ciepłych słów. Burmistrz Marcin Jakubowski wspominał, że 25-lecie szkoły to wydarzenie skłaniające do refleksji. W procesie kształcenia najważniejsze jest to, żeby uczeń mógł się rozwijać, a szkoła mogła budować swój prestiż. Do tego potrzebni są ludzie z pasją, pedagodzy z powołania. Mówił również, że szkoła to młodość, beztroska i przyjaciele, najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, a społeczność tę tworzą  uczniowie  i nauczyciele. Patrząc na „Szóstkę”, nie miał wątpliwości, że placówka ta takie zadania spełnia.

Burmistrz podziękował Dyrekcji i gronu pedagogicznemu za trud włożony w kształtowanie osobowości młodych Polaków i przekazywanie wiedzy wielu pokoleniom uczniów. Wyrazy wdzięczności skierował również do rodziców, którzy współtworzą szkolną społeczność i codziennie wspierają działania nauczycieli. Dodał, że SP 6 to  najmłodszy oświatowy owoc samorządności. Burmistrz Marcin Jakubowski nie omieszkał podziękować swemu poprzednikowi, panu Zbigniewowi Grzesiakowi, za wysiłek i działania, które stworzyły mocne podwaliny dla rozwoju szkoły i zapisały piękne karty jej historii. Życzył gronu pedagogicznemu i uczniom jak największych  sukcesów w przyszłości.

Po części oficjalnej uroczystości został zaprezentowany bogaty program artystyczny w wykonaniu utalentowanych uczniów placówki. Nauczycielka Małgorzata Tomkiewicz w mistrzowski sposób wyczarowała przepiękną dekorację sceny, na której uczniowie szkoły przedstawili  pokaz artystyczny. W specjalnym programie wychowankowie zaprezentowali zgromadzonym swoje talenty recytatorskie, wokalne oraz taneczne. W sentymentalną podróż „Śladami Sienkiewicza” zabrali zgromadzonych organizatorzy części artystycznej.  Z okazji jubileuszu ukazał się okolicznościowy biuletyn, w którym  zostały zawarte informacje zarówno na temat historii, jak i bieżących wydarzeń odbywających się w "Szóstce".  

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza od 25 lat tętni życiem. To właśnie tu młodzi mińszczanie zamieszkujący południowo-zachodnią część miasta rozpoczęli najważniejszą przygodę życia  - edukację. Uczyli się zaangażowania,  systematyczności i rzetelności. Poznawali radość płynącą z intelektualnego wysiłku,  uczyli się akceptować pierwsze niepowodzenia i porażki. Dziś SP 6 jest prężnie rozwijającą się placówką. W jubileuszowym roku opuści mury szkoły 1158. abiturient. Aktualnie uczy się w szkole 532 uczniów: 488. w oddziałach I-VI  i 44. w oddziałach „0”.

oprac. na podst. inf. SP nr 6

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - ankiety

Szanowni państwo,

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027.

Opracowanie powyższych dokumentów, spełniających wymogi ww. aktu prawnego, będzie zależało w dużej mierze od współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Mając na uwadze opracowanie dokumentów zawierających pełny zakres informacji o gospodarce odpadami, na podstawie których będzie funkcjonował system w całym województwie mazowieckim, Departament Środowiska zwraca się z prośbą o szczegółowe wypełnienie załączonych ankiet, zawarcie w nich wszystkich dostępnych Państwu danych i informacji oraz o współdziałanie w trakcie trwania prac nad ww. dokumentami z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub osobami przez nich wskazanymi.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do dnia 29 maja 2015 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl i drukowanej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Środowiska, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska - Magdaleną Śladowską lub Iwoną Jakubik pod numerami telefonów (22) 59-79-834 lub (22) 59-79-094.

80. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

We wtorek, 12 maja, minęła 80. rocznica śmierci Marszałka Jóżefa Piłsudskiego. Burmistrz Marcin Jakubowski w imieniu mieszkańców Mińska Mazowieckiego złożył upamiętniającą  Marszałka wiązankę na sarkofagu w podziemiach Katedry na Wawelu w Krakowie.

W Mińsku Mazowieckim stacjonował ulubiony przez Marszałka 7. Pułk Ułanów Lubelskich, odznaczony przez niego Krzyżem Virtuti Militari. Włączyło to tym samym jednostkę do czołowej grupy pięciu najlepszych pułków kawalerii polskiej. W okresie międzywojennym pułk opiekował się klaczą Marszałka – Kasztanką, co traktowano jako szczególne wyróżnienie. Na terenie dawnych koszar ułańskich, a obecnie jednostek Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, znajduje się głaz upamiętniający złożenie w tym miejscu szczątków Kasztanki.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 1928r. z okazji 10. rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki nadano Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

 

 • autor: A. Cichoń
 • autor: IWO

MLECZNE SKRZATY dla dzieci i rodziny - 2. MIŃSK DZIEŃ RODZINY

Kolarze V-MAX w ofensywie

Systematycznie nabierają prędkości kolarze wyczynowi z elity szosowej Klubu V-MAX z Mińska Mazowieckiego. Do pierwszego poważnego egzaminu podchodzili w minioną niedzielę. Miejscem sportowego sprawdzianu była znana kolarzom "Pętla Chmielewska" koło Mińska Mazowieckiego. Kolejna edycja Pucharu Polski Masters PZKOL - "Super Prestige", którego organizatorem było Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów oraz Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki z racji rangi wyścigu przyciągnęła do Mińska Mazowieckiego około 170 kolarzy. Zgodnie z oczekiwaniami pojawiła się cała krajowa czołówka oraz bardzo silni zawodnicy z Rosji i Ukrainy. Wśród szosowych ścigantów widać było kolarzy zawodowych, którzy nie dawno zakończyli karierę, a wśród nich mistrzów świata, mistrzów Europy.

Walka w tak doborowym towarzystwie zawsze wyzwala w psychice sportowej najwyższą mobilizację i determinację. Do końca pozostaje pytanie - czy teren "własnego boiska" i własnych kibiców jest atutem dla kolarzy, czy raczej powoduje presję i deprymuje zawodników ?

Rozwój wydarzeń w niedzielnej mińskiej batalii chyba nikomu nie zostawił złudzeń jak z powyższymi problemami radzą sobie podopieczni trenera Jacka Tomkiewicza. Dzisiejsze kolarstwo szosowe to dyscyplina wybitnie drużynowa. Mińszczanie w charakterystycznych jaskrawo-limonkowych strojach w ubiegłych latach zbudowali już świetny team, który wielokrotnie walczył w wyścigach dla zawodowców! W niedzielne popołudnie kolarze z V-MAXu zrobili to, co należało, a styl, w jakim zdemolowali krajową i zagraniczną konkurencję nie pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy w mieście prawdziwe kolarstwo największego formatu.

Trasa wyścigu biegła po 8-kilometrowej rundzie na trasie Marianka-Zakole-Barcząca-Chmielew. Najsilniejsze kategorie pokonywały ją 10 i 12 razy co dawało kibicom lepszą oglądalność sportowych zmagań oraz "kontrolę" nad przebiegiem wydarzeń w peletonie.

Punktualnie o 12:20 w Mariance ruszyła wielka zbita kolarska masa. Pogoda się wyklarowała, a nawierzchnia asfaltu po porannych opadach deszczu zdążyła już przeschnąć. Pierwsze dwie rundy peleton jechał razem, kasując wszystkie próby pojedynczych ataków. Na trzeciej rundzie "odjechała" 4-osobowa ucieczka, w której znaleźli się dwaj zawodnicy V-MAXu (Mateusz Mikulski i Krzysztof Kryczka) oraz reprezentant Ukrainy i kolarz z Częstochowy. Peleton - świadom swojej siły i nieporównywalnie większego potencjału - początkowo zignorował tę akcję. Uciekinierzy wypracowali 1-minutową przewagę, a w głównej grupie peletonu destrukcyjne działania anty-pościgowe szybko podjęli pozostali nasi zawodnicy z "Elity" tj. Darek Kołakowski i Adam Borkowski. Na 6. rundzie rozdrażniony peleton postanowił jednak zlikwidować akcję czterech bardzo już zmęczonych śmiałków. Przewaga "ucieczki" zmalała zaledwie do 15-20 sekund. Wtedy z pomocą dla czterech fighterów skłoniły się siły natury. Lunął intensywny deszcz, zagrzmiało, zrobiło się ciemno i zimno. Dla wielu zawodników był to początek horroru. Zaczęły się upadki, kraksy i defekty sprzętu. Obsługa medyczna miała pełne ręce roboty. Wielu zawodników na skutek odniesionych obrażeń i defektów było zmuszonych wycofać się z wyścigu. Inni po prostu nie radzili sobie technicznie na śliskiej nawierzchni lub nie wytrzymali wychłodzenia organizmu. Taka sytuacja spowodowała znaczne osłabienie skuteczności goniącego peletonu, który na mokrej nawierzchni nie był wstanie rozwinąć skrzydeł. Uciekająca czwórka nabrała nowego wiatru w żagle. Na 2 okrążenia przed końcem wyścigu peleton zbliżył się jeszcze do uciekinierów na 20 sekund i zaczęło się nerwowe odliczanie - dojdą ich, czy nie... ??

Po chwili stojący na mecie w Chmielewie zmarznięci i przemoczeni kibice zobaczyli na długiej prostej szarą zbliżającą się masę peletonu, która zawsze przyspiesza na ostatnim kilometrze. 300 metrów przed linią mety było jednak widać, że przed wściekłym, szarym, ubłoconym peletonem ostatkiem sił walczy 4-osobowa grupka głównych aktorów całego przedstawienia. Pierwszy na metę wpada Mateusz Mikulski, a Krzysztof Kryczka jest trzeci!!! Po kilkunastu sekundach wpada wściekły peleton a tutaj najszybszy jest nasz Darek Kołakowski!!! 

"...miło jest oglądać takie obrazki. Uniesione w górę ręce kolarza V-MAXu.. Podium honorowe - w większości zajęte przez naszych chłopaków. Każdy z nich jest silną osobowością i specjalistą w konkretnym elemencie rzemiosła kolarskiego. Widzę jak się rozumieją i szanują w peletonie i jak działa nasza taktyczna układanka. Chłopaki są obecnie ścisłą krajową elitą. Spoglądają na nich z podziwem nasze zachwycone dzieciaki i młodzież, którą wychowujemy w kilku "szkółkach kolarskich V-MAXu" na terenie powiatu. Nie ma lepszych bodźców w edukacji sportowej niż autorytety. To dopiero początek sezonu w którym V-MAX bierze na celownik wyścigi o najwyższej randze w kraju. Dzisiaj jednak wszyscy mamy "V-maksymalny" powód do świętowania" Jacek Tomkiewicz - (trener K.K.V-MAX)

Tak jak w roku ubiegłym - gościny kolarzom udzielił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim gdzie zorganizowano całe "kolarskie miasteczko".

Następne wielkie kolarskie emocje będą miały miejsce w Mrozach 21 czerwca, gdzie na nowej trasie znów zobaczymy krajowy peleton szosowy.

Porcja znakomitych zdjęć, szczegółowe wyniki oraz filmy z wydarzeń są do wglądu na www.vmaxkolarze.pl oraz na FB.

 

 

 • autor: Jacek Tomkieiwcz

Rusza budowa boiska przy ul. Budowlanej

W czwartek, 14 maja w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki nastąpiło oficjalne podpisanie umowy na budowę  boiska przy ul. Budowlanej. Dokumenty sygnowali – po stronie Miasta burmistrz Marcin Jakubowski, po stornie wykonawcy Tomasz Bernat Prezes Zarządu w firmie GARDENIA Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W spotkaniu wzięli również udział z-ca burmistrza Krzysztof Michalik, Dyrektor MOSiR Robert Smuga oraz Bartosz Mazanka przedstawiciel MKS Mazovia. Firma GARDENIA już realizowała zadania w naszym mieście, m.in. budowę boiska przy SP nr 2, czy korty tenisowe przy ul. Wyszyńskiego. Według prezesa Tomasza Bernata stadion mieści się w znakomitej lokalizacji, a takich obiektów nie ma w kraju za wiele.

Nowe boisko (o wymiarach 115,55 x 72,68 m i nawierzchni z trawy syntetycznej) będzie dostosowane do gry w piłkę nożną oraz rugby. Zostanie wyposażone w system drenażu, w stałe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44 m i demontowalne bramki do rugby. Za bramkami zainstalowane zostaną piłkochwyty o wysokości 6 m. Wokół boiska wykonana zostanie bieżnia okrężna czterotorowa, a prosta sześciotorowa o nawierzchni poliuretanowej.

W północnym zakolu znajdzie się skrót do biegów z przeszkodami z rowem z wodą, zeskocznią do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia kulą. W południowym zakolu skocznia do skoku wzwyż. Bieżnia będzie posiadała po zewnętrznym obwodzie pas bezpieczeństwa szerokości 1 m.

Na skarpie, po zachodniej stronie głównej areny, będzie czterorzędowa, odkryta trybuna dla 316 widzów. Dla bezpieczeństwa użytkowników trybuny oddzielone będą od bieżni barierami o wysokości 120 cm. Cały zespół będzie oświetlony.

Projekt boiska opracowany został przez firmę Woźnicki, Zdanowicz Architekci z Warszawy.
Wykonawcą robót będzie GARDENIA Sport Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Wartość robót budowlanych wyniesie 4 280 547,33 zł.
Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec lutego 2016 roku.

 

 • autor: A. Cichoń

Bajkowa Akademia Dziecka

W związku z Międzynarodowym Dniem Rodziny przypadającym na 15 maja oraz w ramach realizacji zadań zawartych w „Programie Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2015”, przyjętego Uchwałą nr XXXI/308/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zaprasza dzieci w wieku 6-14 lat do udziału w Projekcie socjalnym „Bajkowa Akademia Dziecka”.

Projekt ten będzie realizowany w ramach wspierania działań mających na celu organizację czasu wolnego poprzez udział w spotkaniach teatralno- plastycznych oraz aktywną integrację. Działania podejmowane w ramach „Bajkowej Akademii Dziecka” ukierunkowane są na rozwój dzieci i zwiększenie ich szans edukacyjnych i życiowych. „Bajkowa Akademia Dziecka” opiera się na interdyscyplinarnym podejściu do rozwoju i procesu wychowawczego dziecka, łączącym sztukę, kulturę i psychologię. Podczas 5 spotkań dzieci będą miały możliwość rozwijania swojej wyobraźni, kreatywności twórczej i ruchowej, ekspresji, wartość dodaną stanowić będzie możliwość poznania i kontaktu z rówieśnikami.Warsztaty bajkowania organizowane będą na przełomie maja i czerwca.  Pozwolą dzieciom przenieść się do świata bajek i baśni z różnych zakątków globu.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

Zajęcia będą odbywały się jeden raz w tygodniu i trwały będą dwie godziny zegarowe. Cykl zajęć składa się z pięciu spotkań i występu Teatru "Urwis". O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematyka spotkań:

• Spotkanie integracyjne- złota rybka i trzy życzenia-  Julian Tuwim "O rybaku i rybce".

• „Mój dom"-  na podstawie wiersza Marii Konopnickiej "Nasz domek".

• „Rodzina"- Wanda Chotomska „Przygody jeża spod miasta Zgierza”.

• „Przeciwieństwa i różnice" - Hanna Niewiadomska "Sól  i cukier".

• „Nie szata zdobi człowieka"-   H.CH. Andersen "Nowe szaty króla".

• Przedstawienie Teatru "Urwis". Podsumowanie warsztatów.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW Z BAJKOWANIA

REALIZACJA PROJEKTU SOCJALNEGO „BAJKOWA AKADEMIA DZIECKA”

21.05.2015 r.

Godz. 16.30

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Spotkanie integracyjne- złota rybka i trzy życzenia

Julian Tuwim „O rybaku i rybce”

28.05.2015 r.

Godz. 16.30

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Mój dom”

Maria Konopnicka „Nasz Domek”

29.05.2015 r.

Godz. 15.30

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 „Rodzina”

Wanda Chotomska „Przygody jeża spod miasta Zgierza”

03.06.2015 r.

Godz. 16.30

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 „Przeciwieństwa i różnice"

Hanna Niewiadomska „Sól  i  cukier"

09.06.2015 r.

Godz. 16.30

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Nie szata zdobi człowieka"

H.CH. Andersen "Nowe szaty króla"

18.06.2015 r.

Godz.16.30

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. DĄBRÓWKI

Występ Teatru „Urwis” pt. „Król Zwierząt”

Król zwierząt

W królestwie dżungli następują przełomowe zmiany. Dotychczasowy król już nie chce dłużej być władcą. Kto zostanie nowym królem i uratuje dżunglę? Bajka kolorowa, zabawna 
i interaktywna.

 

 

Weterani Szos znowu w naszym mieście

SMS-y o zadłużeniu

Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 656), wierzyciel może informować zobowiązanego - poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) - m.in. o upływie terminu zapłaty należności pieniężnych, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

W związku z powyższym, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki zamierza przystąpić do powiadamiania ludności w ww. sprawach.

Zatem, prosimy o kontakt wszystkich podatników, którzy podali swój numer telefonu w dokumentach złożonych w tut. Urzędzie, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień oraz tych, którzy chcą z niej korzystać, a dotychczas nie podali numeru telefonu.

Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój Nr 1 lub Nr 2 lub Nr 4) stosownego pisma, bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@umminskmaz.pl, bądź telefonicznie.

Numery telefonów kontaktowych:

25 759-53-44,   25 759-53-70,   25 759 53 65,   25 759 53 66.      

                                                                                                   Kierownik Referatu Dochodów Krystyna Kulma

Mińsk Mazowiecki, 14.05.2015 r.

Rowerem bezpieczniej

Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki przypomina rowerzystom o podstawowych zasadach użytkowania roweru i poruszania się nim po drogach. Warto, zanim wsiądziemy na rower sprawdzić, czy po przejechaniu kilkuset metrów nie grozi nam mandat.

Od lat jednym z najczęstszych wykroczeń, za które dostają mandaty rowerzyści jest brak oświetlenia. Z przodu pojazd rowerowy  musi mieć co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu natomiast – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz czerwone światło pozycyjne. Rower musi być wyposażony również w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie- przeraźliwym dźwięku.

Szczególnie początkujący rowerzyści często zapominają, że chodnik to strefa przede wszystkim dla pieszych. Wyjątkowo można po nim jechać na rowerze w ekstremalnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz, śnieg, wiatr, gołoledź), opiekując się dzieckiem do lat 10 kierującym samodzielnie rowerem lub gdy zezwala na to znak „droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów”.

Z chodnika można też korzystać, jeśli na przylegającej jezdni dozwolona prędkość jest większa niż 50 km/h, a jednocześnie chodnik ma więcej niż 2 metry szerokości. Jednak we wszystkich tych przypadkach rowerzysta ma obowiązek ustępowania miejsca pieszym, a na przejściach dla pieszych musi zsiadać z roweru.

Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki Janusz Wiaterek apeluje do rowerzystów o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów. Warto przypomnieć ze strażnicy na mocy obowiązujących przepisów maja prawo dokonywania kontroli  drogowej min. do kierujących rowerami a tym samym mogą ich zatrzymać w ruchu. Z uprawnienia tego  będziemy korzystali w przypadku stwierdzenia przez funkcjonariuszy  wykroczenia popełnionego przez cyklistę. Skutkiem może być udzielenie pouczenia, ale za niestosowanie się do przepisów grozi  również mandat – podsumowuje komendant Wiaterek.   

Polska jest w Europie krajem najwyższego ryzyka dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. W ubiegłym roku zginęło na polskich drogach 1140 pieszych i 304 rowerzystów – o wiele za dużo. Nieustępowanie pierwszeństwa i nieprawidłowe skręcanie, to według statystyk najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów. Kolejną przyczyną jest nieprawidłowe przejeżdżanie rowerzystów przez przejścia dla pieszych, a także nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla rowerów. Co więcej, aż 84% zdarzeń miało miejsce za dnia, a nie po zmroku. Do kolizji najczęściej dochodziło w okresie wakacyjnym. Przyczyną wielu zdarzeń zawinionych przez jednoślady bywa nieznajomość przepisów. Do kierowania rowerem nie trzeba prawa jazdy, więc część rowerzystów nie zawsze ma świadomość tego, kto na drodze ma pierwszeństwo i jak się na drodze zachować, Stąd też pomysł podjęcia akcji prewencyjnej „Rowerem Bezpieczniej” mającą na celu poprawić bezpieczeństwo poruszających się po drogach rowerzystów. Przykładem takich działań jest kontynuowana od wielu lat ogólnopolska kampania „Rowerem bezpiecznie do celu”, organizowana w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Aktywność strażników powinna spowodować przede wszystkim poprawę świadomości społecznej w tym zakresie, a ponadto poprawę egzekwowania w stosunku do pieszych i rowerzystów przepisów ruchu drogowego.

Celem planowanych działań na pewno nie jest i nie będzie urządzanie łapanek na rowerzystów i ich surowe karanie, wręcz odwrotnie, strażnicy kierować się będą troską o ich bezpieczeństwo w ramach szeroko rozumianej prewencji. Statystycznie sprawę ujmując: 1/3 wypadków drogowych odbywa się z udziałem rowerzystów, zatem warto i im przypomnieć jak korzystać z drogi, szanując prawa innych i nie być narażonym na kolizję bądź wypadek. Rowerzyści muszą bowiem pamiętać, że są uczestnikami ruchu drogowego, tak samo jak kierujący samochodami i obowiązują ich te same przepisy, do których powinni się stosować.

W ramach patroli mińscy strażnicy zwrócą swą uwagę na tych rowerzystów, którzy w sposób rażąco przekroczą przepisy stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników dróg. W przypadku przeprowadzenia kontroli zostaną przypomniane  przepisy  ruchu drogowego, upomniany zostanie rowerzysta przejeżdżający rowerem przez przejście dla pieszych, zalecimy jeżdżenie w kasku i w kamizelce odblaskowej. Strażnicy zwrócą ponadto uwagę na stan dróg rowerowych w mieście, reagować będą każdorazowo na ujawnione przypadki parkowania pojazdów samochodowych na ścieżkach rowerowych, sprawdzą oznakowanie tych dróg. W okresie jesiennym przewidziano w ramach kontroli rozdanie rowerzystom kamizelek odblaskowych i książeczek kodeksu drogowego. Być może wiosną roku przyszłego ruszy akcja strażników polegająca znakowaniu rowerów, co  bez wątpienia zabezpieczy jednoślad przez kradzieżą czy też ułatwi jego odnalezienie w przypadku gdy do kradzieży już dojdzie.   

I na koniec ciekawostka – w najbliższym okresie mińscy strażnicy przesiądą się z radiowozu na… rower. Ta nowa forma patrolowania miasta – mam nadzieję – zyska akceptację nie tylko samych rowerzystów.

Janusz Wiaterek Komendant Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki

Z cyklu Kierunek Francja. Spektakl Teatru TV "ZIMA POD STOŁEM"

Bajki piórem i kałamarzem na podstawie bajek Ignacego Krasickiego

            Gdy jesteśmy mali, często zadajemy pytania. Zadajemy pytania, bo poszukujemy prawdy. Kiedy dorastamy, nadal lubimy rozmawiać, dyskutować, spierać się. Można powiedzieć, że w ten sposób tworzymy kulturę, bo kultura to między innymi dialog. Dochodzimy do wniosku, że racja nie zawsze jest po naszej stronie i że druga strona ma prawo głosić swoją opinię. Jeżeli potrafimy tak myśleć, jesteśmy tolerancyjni. Prawda, dialog, tolerancja – to pojęcia związane z twórczością Ignacego Krasickiego, jednego z mądrych ludzi XVIII wieku. Uznawali oni godność człowieka za najwyższą wartość. Marzyli, żeby ludzie współpracowali, lubili się i żyli w pokoju.

            Przedstawienie prezentuje utwory Krasickiego w entourage’u epoki. Pokazuje sposób myślenia autora i jego pogląd na naturę ludzką – sceptyczny, pozbawiony patosu, wyrażający wiarę w umiarkowanie i rozum. Bohaterowie –  Adam Pióro, przedstawiciel oświecenia, Wincenty Kałamarz, przedstawiciel sarmatyzmu oraz Mim, jako niemy komentator – kłócą się i godzą, rozprawiając o człowieku.

Spektakl powarsztatowy - TEATR RUCHU

Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce Szkół Ponadgimnazjalnych

Tym razem Królowa Sportu zawitała na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 – tu odbywały się konkurencje biegowe i na nowopowstałe obiekty na terenie ZSZ Nr 2 – „Mechanika”, gdzie odbywały się konkurencje techniczne. Zawody zostały otwarte przez  gospodarzy obiektów: dyrektora MOSiR Roberta Smugę i dyrektora ZSZ Nr 2 Tomasza Płochockiego.   W zawodach wzięło udział 6 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z powiatu: ZS Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSE, ZS im. MSC, LO w Mrozach, ZSA. W kategorii chłopców bezkonkurencyjna okazała się drużyna "Mechanika" z dorobkiem 225 pkt, drugie miejsce przypadło ZS Nr 1 - 162 pkt, III m-ce ZS im. MSC 68 pkt, IV m-ce zajęli uczniowie z LO w Mrozach – 43 pkt, V m-ce wywalczyli ucznowie z ZSA – 39 pkt, zaś na VI m-cu sklasyfikowano uczniów ZSE – 6 pkt. Wśród dziewcząt na najwyższym stopniu uplasowały się  uczennice ZS Nr 1 – 209 pkt, na II miejscu ZS im. MSC – 80 pkt, a III miejsce wywalczyły uczennice z ZSA – 78 pkt, IV m-ce zajęły dziewczęta  z LO w Mrozach  - 76 pkt, V m-ce uczennice z ZSE z dorobkiem 64 pkt. Poniżej wyniki klasyfikacji.

Dziewczęta:

100m

 1. Martyna Rosa  14,47 LO Mrozy
 2. Kinga Głuchowska 14,54 ZS Nr 1
 3. Julia Drzazga 14,66 Lo Mrozy

400m

 1. Paulina Zatorska 1,12,62 ZS Nr 1
 2. Klaudia Milczarek 1,14,02 ZS Nr 1
 3. Natalia Zwierz 1,15,33 ZS Nr 1

800m

 1. Paulina Czyżowska 2,44,75 ZSE
 2. Małgorzata Czyżkowska 2,53,63 ZS Nr 1
 3. Martyna Zawilińska 3,00,43 ZS Nr 1

4 x 100m

 1. ZS Nr 1     1,00,87
 2. ZS MSC     1,02,23
 3. ZSA          1,02,74

4 x 400m

 1. ZS Nr 1     5,03,83
 2. ZSE          5,13,12
 3. ZS MSC     5,22,82

Pchnięcie kulą - 4kg

 1. Karolina Jeruzalska      8,07 ZSA
 2. Monika Wojtyła           7,70 ZSE
 3. Angelika Stankiewicz   7,53 ZS Nr 1

Skok w dal

 1. Karolina Zagórska       4,70  ZS Nr 1
 2. Julia Drzazga             4,65  LO Mrozy
 3. Aleksandra Michalec   4,40  ZS Nr 1

Skok wzwyż

 1. Ewelina Męczyńska    130  ZSA
 2. Patrycja Jackiewicz    115  ZS Nr 1
 3.  Dominika Kozłowska    115  LO Mrozy

Chłopcy:
100m

 1. Dawid Magdziak  11,93   ZSZ Nr 2
 2. Michał Rek         12,18   ZSZ Nr 2
 3. Maciej Staska     12,31  Lo Mrozy

400m

 1. Marcin Jerzak         55,97  ZSZ Nr 2
 2. Michał Rek             58,49  ZSZ Nr 2
 3. Aleksander Żywicki  59,16 ZS Nr 1

1500m

 1. Maciej Serafin      4,53,18 ZS Nr 1
 2. Marcin Jerzak       4,57,57 ZSZ Nr 2
 3. Michał Błażejczyk  4,58,85 ZSZ Nr 2

4 x 100m

 1. ZSZ Nr 2   48,59
 2. LO Mrozy   51,63
 3. ZS Nr 1     52,80

4 x 400m

 1. ZS Nr 1    4,10,23
 2. ZSZ Nr 2  4,16,22
 3. ZS MSC    4,33,11

Skok w dal

 1. Rafał Niedziałek  6,00 ZS Nr 1
 2. Tomasz Kulma    5,90 ZSZ Nr 2
 3. Kamil Karwowski  5,70 ZSZ Nr 2

Skok wzwyż

 1. Daniel Zawadka 183         ZSZ Nr 2
 2. Tomasz Kulma 180            ZSZ Nr 2
 3. Bartłomiej Hawryluk 170    ZSZ Nr 2

Pchnięce kulą

 1. Robert Rybczyński   11,62  ZSZ Nr 2
 2. Daniel Jackiewicz     11,41 ZSA
 3. Michał Brewczyński  11,15 ZSZ Nr 2

Tomasz Płochocki

XXII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon – Do ITF

08-10/05/2015 - Nowa Ruda

W dniach 8 - 10 maja 2015 roku odbyły się w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku XXII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon - Do ITF zorganizowane przez Polski Związek Taekwon-do.

Na starcie zawodów stanęło, po ogólnopolskich strefowych eliminacjach, 215 najlepszych zawodników z 43 klubów z całej Polski – w tym reprezentanci naszego kraju.

Nasze miasto i powiat, w najważniejszej w tej kategorii wiekowej imprezie w Polsce, reprezentował Miński Klub Sportowy TAEKWON – DO pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VII DAN, któremu asystował Damian Iwaniuk IV DAN.

Przed zawodami Mistrz Łuniewski powiedział: „Mamy teraz w klubie generację bardzo utalentowanych zawodników. Przed rokiem przywieźliśmy z Mistrzostw Polski osiem medali. W tym roku chcielibyśmy przynajmniej powtórzyć ten wynik, choć wiem, że to tylko sport i różnie może się to potoczyć w czasie zawodów. Z drugiej strony nasi klubowicze sumiennie przygotowywali się do zawodów pokazując swoje wysokie umiejętności podczas dwóch turniejów kwalifikacyjnych do mistrzostw, więc brak jakichkolwiek medali byłby jednak dla nas rozczarowaniem”. 

Mistrz Łuniewski zabrał do Nowej Rudy jedenastu zawodników, którzy w turniejach eliminacyjnych zdobyli prawo do występu w mistrzostwach.

Reprezentanci naszego miasta i powiatu w trakcie zawodów dziewięciokrotnie stawali na podium.

Złoty medal i tytuł Mistrza Polski zdobył Mateusz Zgódka w konkurencji układów formalnych mężczyzn stopni mistrzowskich I DAN.

Srebrne medale i tytuły Wicemistrzów Polski zdobyli Marta Krajewska w konkurencji układów formalnych stopni mistrzowskich I DAN, Viviana Widerska w walkach w kategorii do 42kg oraz Natalia Piórkowska w konkurencji technik specjalnych.

Brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyli Michalina Mikulska w walkach kobiet w kategorii do 60kg i w układach formalnych stopni mistrzowskich I DAN, Julia Kawka w walkach kobiet w kategorii do 50kg oraz Natalia Cecotka w układach formalnych stopni mistrzowskich I DAN i walkach kobiet w kategorii do 50kg.

W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął IV miejsce, a w kategorii punktowej II miejsce, tym samym potwierdzając po raz kolejny przynależność do krajowej czołówki w tej kategorii wiekowej.

Oprócz wyżej wymienionych klubowiczów punkty dla naszej reprezentacji zdobywali także Natalia Paska, Gabriela Misterkiewicz, Jakub Hamerski i Sewerian Widerski.

Na zakończenie zawodów Mistrz Jacek Łuniewski stwierdził: „Gratuluję moim zawodnikom występu na zawodach. Udało im się poprawić swój ubiegłoroczny wynik! Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych to impreza z ponad dwudziestoletnią tradycją gdzie spotykają się najlepsi z najlepszych w kraju i aby się tam dostać trzeba przejść kwalifikacyjne sito. Utrzymaliśmy naszą pozycję w kraju tej kategorii wiekowej, a zawodnicy po raz kolejny mieli okazję się przekonać, że wylewany na treningach pot przynosi potem rezultaty. Bardzo się cieszę, ale nie mamy czasu na świętowanie, bo zaczynamy przygotowania do finałów Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędą się w czerwcu w Bystrzycy Kłodzkiej”.

Wszystkim zawodnikom oraz trenerowi serdecznie gratulujemy startu!

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – perspektywa finansowa 2014-2020”

Mazovia Mińsk Mazowiecki - Mławianka Mława

Sukcesy Judo Kontra

W dniu 16 maja 2015r. dwóch zawodników UKS Judo KONTRA wzięło udział w VIII Otwartych Mistrzostwach Kutna w judo w kategorii młodzików. Złoty medal zdobył Patryk Pszonka w kategorii wagowej 73kg. Patryk zdobył także Puchar dla najlepszego zawodnika, wygrywając 3 walki na ippon i 1 na waza-ari.

Srebrny medal zdobył Jakub Kretowicz w kategorii wagowej 66kg.

17 maja 5 reprezentantów UKS Judo KONTRA uczestniczyło w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Judo. W kategorii dzieci złoty medal zdobył Krystian Adamczyk, 40kg, W kategorii młodzików złoty medal zdobyła Aleksandra Polkowska, 44kg oraz Dominika Adamczyk, 57kg. Srebrny medal zdobył Jakub Kretowicz, 66kg,  a brązowy Wiktoria Zalewska - 57kg.

Poniżej kwietniowe osiągnięcia naszych zawodników:

25 kwietnia zawodniczka UKS Judo KONTRA Paulina Przyczyna w wadze 70kg zdobyła VII miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek, które odbyły się w Kielcach. Był to pierwszy występ reprezentantki naszego klubu w tak ważnej na arenie krajowej imprezie. Zawodniczka jest jeszcze juniorką. 

Tydzień wcześniej  młodsza siostra Pauliny Katarzyna Przyczyna reprezentowała nasz klub w Pucharze Polski Juniorek młodszych w Suchym Lesie k/Poznania, gdzie zdobyła V miejsce w wadze 52kg.

Piotr Marczak, najmłodszy uczestnik Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, (III rzut Funy Judo),  zdobył srebrny medal w wadze 29kg, w zawodach, które zorganizował Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Judo. Ten sam zawodnik, 26 kwietnia uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzostwach Grodziska Mazowieckiego w kategorii dzieci młodszych i zdobył brązowy medal w kategorii wagowej 29kg.

Czworo reprezentantów UKS Judo KONTRA 26 kwietnia uczestniczyło w Międzynarodowych Mistrzostwach Grodziska Mazowieckiego w kategorii młodzików i młodziczek. Złote medale zdobyli: Aleksandra Polkowska, 44 kg, Dominika Adamczyk, 57kg, Jakub Kretowicz, 60kg. Srebrny medal powędrował do Patryka Pszonka w kategorii wagowej 73kg.

Zdzisław Wiącek, trener Judo II klasy, III DAN UKS Judo KONTRA

 

 

Święto Kwiatów - festyn rodzinny

Happening Przedszkolaków

Muzea nocą

W sobotę, 16 maja, w ramach Nocy Muzeów, mieszkańcy naszego miasta i okolic mogli odwiedzić Miejską Bibliotekę Publiczną oraz siedzibę główną i dział Muzeum Ziemi Mińskiej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej już od godz. 15.00 prezentowano wystawę "Eksperymentuj!" Centrum Nauki Kopernik oraz "Kopernik na kółkach". Nauka przez zabawę cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, a i dorośli z zaciekawieniem obserwowali eksperymenty swoich pociech.

Od godz. 19.00 można było zwiedzać Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei i jego Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich przy ul. gen. K. Sosnkowskiego.

W willi hr. Łubieńskiej zaprezentowano wystawę „Księstwo Warszawskie 1807-1815”, przeniesioną z Pl. Kilińskiego pracownię zegarmistrzowską Lucjana i Władysława Dąbrowskich oraz wystawę „Jak żyli nauczyciele w II Rzeczpospolitej?”, po mieszkaniu nauczycielskim oprowadzała wnuczka Państwa Sylwestrowiczów Pani Maria Ekiel-Jeżewska. W ogrodzie muzealnym wyeksponowano instalacje Jacka Siudzińskiego oraz prace Małgorzaty Lucyny Kłoszewskiej. Jak co roku Muzeum wyświetliło film „Muzeum utracone” przygotowany na ten dzień przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich przygotował nie lada gratkę i udostępnił dla zwiedzających bardzo cenną, prywatną kolekcję odznak pułkowych i wojskowych z okresu międzywojennego.

Zwiedzający nie zawiedli i zapewnili świetną frekwencję podczas całej Nocy Muzeów. 

MZM

V Turniej Salezjański w Szachach

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2015. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,
 5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,
 6. pozostałych zapisów programu.

W dniu 12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750,00 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2016

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

Mazowiecka Piętnastka - czasowe zamknięcie ulic

Spektakl "Oko" grupy Art Color Ballet

Tegoroczną Aleję Gwiazd Literatury poświęconą Januszowi Głowackiemu uświetni widowiskowy spektakl "Oko" grupy Art Color Ballet.

Zapraszamy wszystkich mińszczan na wyjątkową artystyczną ucztę. Już 30 maja, podczas Alei Gwiazd Literatury!

W 1998 roku Agnieszka Glińska, zafascynowana tańcem, muzyką i malarstwem, założyła w Krakowie zespół Art Color Ballet.

Zespół współtworzą profesjonalni tancerze, pasjonaci sztuki tańca i malarstwa, performerzy, akrobaci, muzycy, plastycy i charakteryzatorzy. Dzięki połączeniu tak wielu środków ekspresji artystycznej zespół wypracował nowy sposób wyrazu.

W choreografii wykorzystywane są różne style tańca: klasyczny, jazzowy, współczesny, flamenco jednak to co charakteryzuje zespół to unikatowa kombinacja, organicznych metod ekspresji tańca i malarstwa.

Współpraca z utalentowanymi malarzami i fotografami doprowadziła do stworzenia serii prac fotograficznych, które wyznaczyły nowy, charakterystyczny kierunek sztuki bodypainting oraz stanowiła szkic do powstania wielu spektakli zespołu.

Eksperymenty z wykorzystaniem światła UV, nietypowych rekwizytów scenograficznych oraz choreografii zapewniły zespołowi czterokrotne zdobycie I miejsca na World Bodypainting Festival w Austrii (2007, 2008, 2009, 2011). Od 2003r. Polskę na festiwalu wielokrotnie prezentowali: Joanna Cieśla, Anna Pogodzińska, Piotr Słodkowicz i Agnieszka Glińska.

Materiały z oficjalnej strony Art Color Ballet.

"Ktoś tutaj był" - z cyklu Teatralna Scena Kameralna

Miejskie place zabaw dla dzieci

Na terenie Mińska Mazowieckiego funkcjonują miejskie place zabaw, do korzystania z których zapraszamy najmłodszych mieszkańców. Ponadto przy przedszkolach miejskich udostępniane są place zabaw dla dzieci z miasta wg następującego harmonogramu:

Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Kościuszki 22:

W  tygodniu funkcjonuje do godz. 19.00, w soboty i niedziele – w godz. 10.00 – 18.00.

Przedszkole Miejskie Nr 2 przy ul. Rodziny Nalazków 3:

W  tygodniu w godz. 16.00 – 19.00, w soboty i niedziele – w godz. 12.00 – 19.00.

Przedszkole Miejskie Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10:

W  tygodniu w godz. 6.30 – 17.00, a następnie od godz. 18.00 do wyjścia wszystkich dzieci, w soboty i niedziele – od godz. 10.00 do wyjścia wszystkich dzieci.

Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Tuwima 2:

W  tygodniu funkcjonuje do godz. 20.00, w soboty i niedziele – w godz. 10.00 – 18.00.

Przedszkole Miejskie Nr 5 przy ul. Konstytucji 3 Maja 11:

W  tygodniu funkcjonuje w godz. 18.00 – 20.00, w soboty i niedziele – w godz. 10.00 – 20.00.

Przedszkole Miejskie Nr 6 przy ul. Warszawskiej 250/81:

W  tygodniu funkcjonuje w godz. 15.00 – 18.00, w soboty i niedziele – w godz. 10.00 – 18.00.

 

XX Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 2015” za nami

Tegoroczny rajd, mimo niepewnej wiosennej aury pory przywitał uczestników piękną pogodą. 8 maja od godzin popołudniowych do bazy zlotu w internacie Zespołu Szkół przy ul. Budowlanej zaczęły zjeżdżać zabytkowe motocykle z najodleglejszych zakątków naszego kraju. Piątkowe powitanie uczestników przebiegło w integracyjnej atmosferze podczas wspólnej kolacji plenerowej przy ognisku. Nazajutrz, w sobotni poranek motocykliści przejechali w eskorcie Policji pod miński pałac by punktualnie o godzinie 10.00 wyruszyć w 90. kilometrową trasę urokliwymi drogami powiatu.

W trakcie trwania rajdu – podczas nieobecności większości uczestników i ich maszyn widzowie mogli oglądać wystawy plenerowe m.in. Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów, czy Biura Rekonstrukcyjnego inż. Zbigniewa Nowosielskiego. Kolportowano też po raz czwarty bezpłatny biuletyn rajdowy – „Kuryer Magnetu”. W godzinach przedpołudniowych można było honorowo oddać krew w autokarze, który w ramach ogólnopolskiej akcji „Motoserce” towarzyszył mińskiej imprezie. To zupełna nowość w programie Magnetu, ale ufamy, że w latach kolejnych obecność tego szczytnego przedsięwzięcia stanie się normą, tym bardziej że podczas tej edycji zebrano ponad 15 litrów „płynu życia”. Kolejną wartościową nowością były pokazy udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez Harcerski Klub Ratowniczy „Mazowsze”. Natomiast już od godziny 15.00 zaczęli wracać z rajdowych szranków zawodnicy. Posileni zlotową strawą przystąpili do prezentacji swych maszyn w konkursie elegancji, by następnie rywalizować w próbie jak najwolniejszego prowadzenia motocykla. Tymczasem niestrudzenie pracowało jury próbując wyłonić triumfatorów rajdu. Było to nie lada wyzwanie, bo czas naglił, a z racji organizowanej w ramach  tegorocznego Magnetu, Rundy Eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych doszło kilka kategorii wiekowych i dużo więcej przeliczeń do klasyfikacji ogólnej mistrzostw. I tu, mimo chęci wszystkich i pomocy komputera dochodziło do niechcianych komplikacji. Cóż, nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Wszystko jednak udało się na czas i o godzinie 21.00 w salach pałacu rozpoczął się oczekiwany Bal Komandorski. Wręczono puchary i nagrody rzeczowe, a dekoracji zwycięzców dokonał Patron Honorowy imprezy, Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski. Bal trwający do późnych godzin upłynął w miłej atmosferze rozmów przerywanych tańcami i deklaracjami o przyszłorocznym stawiennictwie.

Więcej przeczytamy na www.kdm-magnet.pl

                                                                                                         Daniel Gągol

O pracy w mediach z gimnazjalistami

We wtorek – 19 maja – gościem Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II była pani Danuta Dobrzyńska. Znana i lubiana prezenterka Teleexpresu podczas spotkania z uczniami mówiła nie tylko o codziennej pracy dziennikarza i o specyfice tego zawodu, ale także o wspomnieniach z dzieciństwa i młodości spędzonych w Mińsku Mazowieckim.

Pani Danuta Dobrzyńska jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, przez kilka lat była reporterką i prezenterką Panoramy, była również szefową redakcji zagranicznej Agencji Informacji Telewizji Polskiej oraz prezenterką magazynu wieczornego Info Dziennik w TVP Info. Od listopada 2011 roku pracuje w redakcji Teleexpressu w TVP1.

Spotkanie z uczniami przygotowane i poprowadzone przez uczennice klasy medialnej (3f) – Kingę Wojciechowską i Martynę Kłoczewiak – rozpoczęło się od krótkiego wywiadu z panią redaktor. Dzięki tej rozmowie gimnazjaliści dowiedzieli się więcej o gościu i zobaczyli, że jest to nie tylko profesjonalistka, ale także bardzo sympatyczna i otwarta osoba. Redaktorki szkolnego miesięcznika pytały o wspomnienia z czasów szkolnych, o początki pracy w telewizji i o przygotowania codziennych wydań Teleexpressu. Później – w części warsztatowej poprowadzonej przez panią Danutę Dobrzyńską – uczniowie dowiedzieli się, jak należy redagować informację prasową zgodnie z zasadami dobrego dziennikarstwa. Młodzież miała też okazję przeanalizowania wydania Teleexpressu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i dynamiki przekazywanych informacji. Dwie chętne dziewczyny (przyszłe dziennikarkiJ) wcieliły się w rolę prowadzących Teleexpress i próbowały zapowiadać poszczególne newsy. Uczniowie wraz z panią Dobrzyńską mieli również możliwość przejrzenia archiwalnych wydań gazetki szkolnej – tym razem skupili się na szukaniu niedoskonałości w redagowanych w przeszłości tekstach. Dla szkolnych dziennikarzy była to bardzo praktyczna lekcja dziennikarstwa.

Spotkanie zakończyło się niezwykle miłym akcentem, ponieważ na widowni zasiadała również pani Aleksandra Wróbel, czyli wychowawczyni pani Danuty Dobrzyńskiej jeszcze z czasów Szkoły Podstawowej nr 3, która mieściła się w budynku zajmowanym obecnie przez gimnazjum papieskie. Obie panie nie kryły wzruszenia, dodatkowo pani Wróbel podzieliła się z uczniami anegdotą z czasów, kiedy pani Dobrzyńska była uczennicą klasy siódmej i przed klasówką z rodzicami pomagała swojej wychowawczyni wypełniać dzienniczki. Wykazała się wtedy niezwykłą wrażliwością - krótko mówiąc – nie wpisywała ocen negatywnychJ!

Dzięki wizycie pani redaktor Danuty Dobrzyńskiej uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda praca dziennikarza telewizyjnego. Usłyszeli również, że jeśli będą czegoś pragnęli, to uda im się to zrealizować. Pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, dziękując za spotkanie, wyraził nadzieję, że pani Dobrzyńska zechce jeszcze nie raz odwiedzić gimnazjum przy ul. Budowlanej i podzielić się z uczniami swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem.

Agnieszka Kożuchowska (GM2)

Konkurs Krasomówczy PTTK

Informacja dla osób korzystających ze stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje osoby korzystające z pomocy w formie stypendium szkolnego, o konieczności składania faktur w terminie do 20 czerwca 2015 r.


Miejsce składania faktur Biuro Obsługi Interesanta MOPS / parter pok. nr  1/, ul. Kościuszki 25, Mińsk Mazowiecki

 

I Mazowiecki Militarno-Sportowy Turniej Klas Sportowych

Działania Straży Miejskiej w kwietniu 2015 i realizowane zadania w maju br.

W kwietniu br. mieszkańcy zgłosili dyżurnemu Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki, osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 986  aż 127 spraw, w tym:

 • 14 dotyczyło zakłócania porządku i spokoju publicznego,
 • 59 dotyczyło porządku w ruchu drogowym,
 • 19 dotyczyło czystości i estetyki miasta,
 • 1 dotyczyła niszczenia zieleni,
 • 1 dotyczyła zwierząt,
 • 1 dotyczyła spożywania alkoholu w miejscu zabronionym,
 • 1 dotyczyła prowadzenia handlu w miejscach zabronionych,
 • 5 dotyczyło uszkodzeń infrastruktury miejskiej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki w analizowanym okresie z własnej inicjatywy podjęli 103 interwencje, w tym:

 • 2 dotyczyły zakłócenia porządku i spokoju publicznego,
 • 64  dotyczyły porządku w ruchu drogowym,
 • 27  dotyczyło czystości i estetyki miasta,
 •   2  dotyczyły wypuszczania psów bez opieki,
 •   1 dotyczyła niszczenia zieleni,
 •   1 dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,
 •   1 dotyczyła prowadzenia handlu w miejscach zabronionych,
 •   5 dotyczyło uszkodzeń infrastruktury miejskiej.


Operatorzy monitoringu w kwietniu ujawnili 8 wykroczeń, w tym:
·  2 dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem,
· 2 dotyczyły osób leżących w miejscach publicznych pod wpływem alkoholu (dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku),
·  3 dotyczyły parkowania pojazdów w strefach przejścia dla pieszych,
· 1 dotyczyło  potrącenia rowerzystki na drodze dla rowerów.

W związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowiecki czynnościami wyjaśniającymi zabezpieczono i przekazano 4 materiały z nagrań monitoringu miejskiego.

Strażnicy rejonowi odbyli 20 spotkań z mieszkańcami, radnymi miasta, kierownikami placówek oświatowych i prezesami spółdzielni mieszkaniowych, w trakcie których rozmawiano o występujących problemach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Strażnicy rejonowi w kwietniu wykonali 85 kontroli w związku z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta: 37 kontroli terenów posesji nieruchomości w zakresie  realizacji obowiązku sprzątania – 4 właścicieli nieruchomości pouczono;  1 kontrola spełnienia wymogów dotyczących gromadzenia i usuwania odpadów – 1 pouczenie; ujawniono 12 nielegalnych wysypisk śmieci – właściciele terenów zostali zobowiązani do uprzątnięcia (polecenia zostały wykonane); 34 kontrole stanu porządkowego parków, zieleńców i lasów komunalnych; 1 kontrola stanu technicznego i czystości wiat przystankowych.

W kwietniu funkcjonariusze Straży Miejskiej reagowali 210 razy na łamanie przepisów związanych z parkowaniem pojazdów samochodowych. W strefach ograniczonego postoju strażnicy pojawiali się 10-krotnie, wystawiając 82 wezwania kierującym pojazdami, którzy niestosowali się do obowiązujących przepisów.

Ponadto podjęto 2 interwencje w związku z ujawnionymi przypadkami spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, nakładając dwa mandaty karne, a trzy osoby zostały pouczone. Wykonano również 49 prewencyjnych patroli w rejonach placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe. Strażnicy jedną osobę doprowadzili do miejsca zamieszkania celem wytrzeźwienia. Podjęto również 2 interwencje wobec osób nietrzeźwych załatwiających potrzeby fizjologiczne w miejscach publicznych, kończąc je nałożeniem mandatów karnych.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki  reagowali na przejawy przemocy w środowisku rówieśniczym, zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze oraz naruszanie porządku prawnego przez uczniów. Wykonano także 25 prewencyjnych patroli terenów placówek oświatowych, zwracając uwagę na ład, porządek i bezpieczeństwo, a także na młodzież opuszczającą teren szkoły w czasie zajęć, palącą papierosy oraz spożywającą alkohol. Strażnicy 11-krotnie patrolowali rejony przejść dla pieszych w okolicach szkół w związku z akcją „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Przeprowadzono 9 kontroli prowadzenia handlu okrężnego oraz podjęto 1 interwencję wobec handlujących bez posiadania wymaganych zezwoleń, nakładając mandat karny. Reagowano również na prowadzenie sprzedaży poza targowiskiem, na terenach należących do miasta, bez wymaganego zezwolenia.

W maju i czerwcu strażnicy prowadzą kontrole wszystkich placów zabaw na terenie miasta. Sprawdzą stan czystości placów zabaw, skontrolują czy nie ma psich odchodów, puszek pozostawionych przez młodzież, butelek i niedopałków papierosów oraz czy na zabawkach nie ma wulgaryzmów. Sprawdzą też stan techniczny elementów zabawowych oraz zabezpieczeń. Kontrole mają wyeliminować ewentualne nieprawidłowości i zmobilizować administratorów do przeprowadzenia niezbędnych napraw po zimowej przerwie, co bez wątpienia wpłynie na bezpieczeństwo dzieci. Ponadto zostanie sprawdzony stopień czystości i stanu technicznego wszystkich przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta.

 

oprac. na podst. inf. Janusza Wiaterka
Komendanta Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim

 

V-MAX rozkręcony…

Jeszcze dwa tygodnie temu na ulicach Mińska Mazowieckiego kolarze pokazali, że poza naturalną sportową wolą walki, lubią się też zwyczajnie pobawić. Razem z mieszkańcami miasta, którzy chętnie dołączyli do gigantycznego kolorowego peletonu, wspólnie przejechali w stronę Marianki. I choć to już „VIII Rowerowa RekreAKCJA” organizowana przez V-MAX, nigdy wcześniej nie widziano u nas tak wielkiej, wymieszanej „masy rowerowej”. Mińscy entuzjaści dwóch kółek pokazali, że razem potrafią być wielką, prężną i zgraną grupą.

W ostatni weekend podopieczni trenera Jacka Tomkiewicza musieli jednak zmierzyć się z rywalami i pokazać sportowy pazur. W sobotę 23 maja w Rawie Mazowieckiej podczas silnie obsadzonego wyścigu „Super Prestige” kolarz z V-MAXu – Mateusz Mikulski po fantastycznej akcji na finiszu, zdobył srebro. Dzień później, w Nowym Kawęczynie szosowcy walczyli już w kolejnym kolarskim klasyku, tym razem nasz Dariusz Kołakowski pokazał, że wciąż jest rasowym sprinterem i na końcowej kresce również wywalczył doskonałe, drugie miejsce. To niesamowite, że w obecnym, tak silnym polskim peletonie szosowym kolarze V-MAXU są stale na czołowych miejscach. Oprócz silnych indywidualnych osobowości tworzą też piekielnie mocny i zgrany zespół.

Równolegle do imprez szosowych, w ostatnią niedzielę w pobliskich Mrozach zagościł „Mazovia MTB Marathon”. To popularna wśród amatorów impreza, gdzie rywalizuje się na rowerach górskich. Maratony „Mazovii” zawsze chętnie odwiedzają najmłodsi zawodnicy z mińskiego klubu. Na stosunkowo łatwej trasie, na obrzeżach Mrozów świetnie wypadły dziewczęta. Zuzia Sierhej, która prowadzi w klasyfikacji generalnej „Mazovia MTB Marathon” i tym razem nie dała szans rywalkom, wygrywając bardzo wyraźnie. Iza Wiercioch na 28-kilometrowym dystansie zajęła 3 miejsce.

Z tego majowego weekendu pozostał jeszcze jeden miły kolarski akcent. Na wspomnianej niedzielnej trasie maratonu w Mrozach swój wielki debiut odnotowali najmłodsi zawodnicy ze szkółek kolarskich V-MAXu w Janowie, Hucie Mińskiej i Mrozach!  Mimo, że dzisiaj mają dopiero 10-12 lat, wiedzą już, że klubowa koszulka nie tylko motywuje, ale i zobowiązuje. Być może właśnie jesteśmy świadkami ciekawej kolarskiej kariery następców naszego Mistrza Świata Michała Kwiatkowskiego...

Jacek Tomkiewicz

Warcabowy sukces Natalii Sadowskiej

Po słabszym początku (przegrana w pierwszej partii) lecz fantastycznym finiszu (wygrane 4 z 5 ostatnich partii) zawodniczka klubu MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki Natalia Sadowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata Kobiet w warcabach 100-polowych, które odbyły się w chińskim Wuhan w dniach 12-23 maja 2015 r.

1 miejsce zajęła Zoja Golubieva z Łotwy, a brązowy medal przypadł Oldze Kamycheevej z Holandii.

Jest to pierwszy seniorski medal Mistrzostw Świata Natalii w karierze.

Natalia wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw Świata w juniorkach, a także wygrała w 2013 roku Puchar Świata seniorek w Wageningen (Holandia).

Medal oznacza dla Natalii także zdobycie tytułu Arcymistrzyni Międzynarodowej. Kolejną gratyfikacją jest fakt, iż w przyszłym roku odbędzie się mecz o Mistrzostwo Świata kobiet SADOWSKA - GOLUBEVA !!

Zapraszam na profil sekcji warcabowej Mazovii na facebooku:

https://www.facebook.com/MksMazoviaMinskMazowieckiSekcjaWarcabowa?fref=ts

Strona Mistrzostw Świata: http://wcw2015.fmjd.org/

oficjalna strona PZWarc: http://warcaby.pl/

Łukasz Kosobudzki

Karta Mazowiecka – dla wygody podróżnych

Właśnie rozpoczęło się wydawanie pierwszych Kart Mazowieckich w ramach pilotażowego etapu projektu. Taka karta to nowoczesny nośnik, na którym podróżny może zakodować nie tylko bilet Kolei Mazowieckich, ale także bilet ZTM.

Pilotażowy etap projektu zakłada wydanie pierwszych 5 tysięcy sztuk kart. Podróżny będzie miał możliwość zakodowania na nich następujących rodzajów biletów:

 • sieciowego imiennego KM (dobowego, 3-dniowego, miesięcznego, kwartalnego, rocznego);
 • odcinkowego imiennego KM (tygodniowego, dwutygodniowego, miesięcznego, kwartalnego);
 • strefowego imiennego KM (czasowego, miesięcznego, kwartalnego);
 • abonamentowego KM;
 • wydanego wg ofert specjalnych obowiązujących w pociągach KM;
 • jednorazowego;
 • długookresowych ZTM (30- i 90-dniowych oraz biletów seniora).

Cieszę się, że istotnym inwestycjom taborowym, jakie w tym roku zrealizuje spółka Koleje Mazowieckie, towarzyszy również tak ważny krok w rozwoju, służący podniesieniu jakości obsługi klientów, jakim jest Karta Mazowiecka. Jest to projekt, który był poprzedzony intensywnymi pracami, dlatego mam nadzieję, że ten nowoczesny nośnik będzie dobrze służył naszym podróżnym. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi osób korzystających z tego elektronicznego biletu, które z pewnością przyczynią się do dodatkowego usprawnienia działania Karty Mazowieckiej – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy KM.

Na specjalnie uruchomionej stronie internetowej www.karta.mazowieckie.com.pl, która została dedykowana obsłudze Karty Mazowieckiej, podróżni mogą m.in. założyć konto użytkownika, złożyć wniosek o wydanie Karty, czy znaleźć informacje na temat Karty Mazowieckiej, a także Regulamin. Dla wygody podróżnych działa także adres mailowy karta@mazowieckie.com.pl, pod który podróżni mogą przysyłać pytania i uwagi związane z korzystaniem z Karty Mazowieckiej. Dodatkowo obsługa Karty Mazowieckiej odbywa się poprzez Punkty Obsługi Klienta, zlokalizowane w 12 miejscach:
na Dworcu Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileńska, Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście, (przy peronie 1. i 3.), w Otwocku przy ul. Orlej 1, w Radomiu przy ul. Plac Dworcowy 2, w Żyrardowie przy ul. Piłsudskiego 1, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 1 Maja 4, w Sochaczewie przy ul. Sienkiewicza 5, w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 73 oraz w Siedlcach przy ul. Zdanowskiego 1. Kodowanie biletów możliwe jest w wybranych kasach biletowych oraz w biletomatach.

Przedstawiciele ASEC S.A., Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Wincor Nixdorf Sp. z o.o. na temat Karty Mazowieckiej:

ASEC jest dumny z możliwości dostarczenia dla Kolei Mazowieckich jednego z najnowocześniejszych w Polsce elektronicznych systemów biletowych, za pomocą którego na jednym nośniku można doładować bilety różnych przewoźników: zarówno kolejowych jak i transportu miejskiego. Koleje Mazowieckie, lider innowacyjnych rozwiązań, jako pierwsze w Polsce przełamały stereotyp kolejowego biletu papierowego i zaproponowały pasażerom nowoczesne i przyjazne rozwiązanie oparte o inteligentną kartę mikroprocesorową. Kodowanie na  Karcie Mazowieckiej dwóch biletów, kolejowego i ZTM Warszawa jest dużym ułatwieniem dla pasażerów korzystających z usług obu przewoźników. Aby podnieść komfort podróżowania, zapewniliśmy pasażerom możliwość doładowania Karty Mazowieckiej i Warszawskiej Karty Miejskiej w automatach sieci ASEC. Dzięki temu, że Koleje Mazowieckie wybierają najnowocześniejsze rozwiązania i dbają o jak najwyższą jakość usług, system który został stworzony we współpracyz ASEC zapewnia pasażerom pełną wygodę – powiedziała Anat Arazi, Prezes Zarządu ASEC S.A.

Bardzo wielu pasażerów podróżujących po Warszawie komunikacją miejską, organizowaną przez ZTM, dojeżdża do stolicy pociągami Kolei Mazowieckich. Dzięki Karcie Mazowieckiej, zamiast dwóch oddzielnych kart z biletami, będą mieć w portfelu tylko jedną. To będzie dla nich duże ułatwienie. A bilety na niej będą mogli kodować nie tylko w naszych Punktach Obsługi Pasażerów, ale również w punktach sprzedaży Mennicy i ASEC-u oraz w sukcesywnie rozszerzanej sieci automatów biletowych. Wspólni pasażerowie Kolei Mazowieckich i ZTM mają do dyspozycji już ponad 3,3 tys. punktów, w których mogą zakodować bilety ZTM na Karcie Mazowieckiej – powiedział Wiesław Witek, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Wdrożenie biletu elektronicznego Karta Mazowiecka przyczyni się niewątpliwie do usprawnienia procesu obsługi pasażerów. Jednocześnie uważam, że udostępnienie nowoczesnego nośnika stwarza w przyszłości nowe możliwości w zakresie oferowania dodatkowych usług pasażerom korzystającym z Karty Mazowieckiej. Cieszę się, że efekty współpracy partnerów zaangażowanych w realizację tego projektu już niebawem zafunkcjonują w praktyce – powiedział Michał Strzyczkowski, General Manager Retail PL/UA w Wincor Nixdorf Sp. z o.o.

Dodatkowych informacji udziela:

Donata Nowakowska, Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl

tel. 22 47 37 664

Relacja z profilaktycznych badań USG u dzieci

W dniach 12 – 14 maja b.r. Fundacja Ronalda McDonalda we współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki zaprosiła małych mińszczan w wieku od 9. miesiąca życia do 6. roku życia na profilaktyczne badania USG.

Bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne dla maluchów badania wykonywane były w specjalnym ambulansie – jedynym tego typu pojeździe w Europie, który dzięki współpracy z dyrekcją Miejskiego Domu Kultury stanął na 3 dni na placu przed Pałacem Dernałowiczów. W tym miejscu kierujemy również podziękowania w kierunku firmy Harper Hygienics oraz Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, ponieważ instytucje te wsparły akcję finansowo, dzięki temu możliwe było przebadanie 215 dzieci. Badania miały na celu ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Realizowane są według standardów medycznych określonych  dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Podczas majowej akcji w Mińsku Mazowieckim badanie USG wykonano u 215 dzieci (97 dziewczynek, 118 chłopców). Najwięcej stawiło się 2-latków. Wykryto 51 zmian i odstępstw od normy, m.in. wędrujące lub niezstąpione jądro, wodniak jądra, powiększone węzły chłonne szyi, zmiany ogniskowe tarczycy, torbiel nerki, śledziona dodatkowa. W 24 przypadkach zalecono przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych i dalszą diagnostykę. Akcję wspomagało 6 wolontariuszy, którzy dbając o dobry nastrój małych pacjentów, pomagali rodzicom i ich pociechom bezstresowo przebrnąć przez obcą dla dzieci sytuację.

 

 • autor: A. Cichoń

Zmniejszanie przemocy z MOPS

Odsłonięcia obelisku - popiersia prof. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP

Judo w natarciu

23 maja w Łodzi odbył się Otwarty Puchar Polski Młodziczek i Młodziczek w judo, który był zarazem V Miedzynarodowymi Mistrzostwami Młodziczek i Młodzików w judo.

Z UKS Judo KONTRA  wielki sukces odniósł Jakub Kretowicz zdobywając srebrny medal w kategorii wagowej 60kg. Dominika Adamczyk w kategorii wagowej 57kg zdobyła VII miejsce, a Aleksandra Polkowska, w kategorii wagowej 44 kg wywalczyła IX miejsce.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zdzisław Wiącek Trener Judo II klasy, III DAN

Damki na siłowni

Siłownie plenerowe to idealne miejsce do uzupełnienia swojego codziennego treningu. Duże zainteresowanie Mińszczan tego typu urządzeniami, spowodowało, iż od lipca 2014 roku mamy możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń w pięciu lokalizacjach miasta.­­­

Wśród stałych bywalców możemy spotkać mińskich biegaczy, zawodników fitness a nawet rowerzystów. Jednymi ze stale wykorzystujących urządzenia są zawodniczki z Mińskiej Grupy Rowerowej, trenujące cyklicznie w ramach Damek.

W każdy czwartek o godzinie 20 wszystkie chętne Panie, zbierają się pod pomnikiem Lotników, skąd rozpoczyna się godzinna, wycieczka rowerowa. Aktywnie spędzany wieczór po godzinie przenosi się na jedną z siłowni plenerowych. Wspólne rozciąganie oraz trening na maszynach to dobra okazja do poprawienia kondycji i zaczerpnięcia informacji na temat zdrowego trybu życia.

MGR

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

VI POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

12 maja 2015r. został podsumowany VI POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW organizowany przez Gimnazjum Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.  Zgodnie z tradycją chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło 22 szkoły gimnazjalne z powiatu mińskiego. Każda szkoła w etapie szkolnym wyłoniła 3 reprezentantów. Dnia 14 kwietnia 2015 w siedzibie GM1 odbyła się część pisemna, do której przystąpiło 65 gimnazjalistów. Do pracy w komisji zaproszono nauczycieli języka angielskiego z różnych gimnazjów. Wśród nich znaleźli się: p. Anna Pałdyna – przewodnicząca, p. Justyna Bartczak, p. Katarzyna Błaszczak, p. Magdalena Brewczyńska, p. Ewa Ogorzelska, p. Małgorzata Lipińska, P. Monika Milewska, p. Wanda Kamińska, p. Agnieszka Grabowska.

Komisja konkursowa wyłoniła 10 finalistów: Radłowski Dawid z GM2, Szajkowska Agata i Maciej Dawid z Gimnazjum Salezjańskiego, Julia Antosiewicz i Joanna Chabrowska z GiLO, Marta Mąka z GM1, Krzyżanowska Karolina z Gimnazjum w Dobrem, Kąca Natalia z Gimnazjum w Mrozach, Kąkolewska Monika i Bojakowska Celina z Gimnazjum w Halinowie. W części ustnej, która miała miejsce  12 maja uczniowie mieli zaprezentować jeden z wylosowanych tematów oraz wykazać się umiejętnością swobodnej konwersacji. Komisja konkursowa po zsumowaniu wyników z obu części wyłoniła 5 laureatów:

1.Dawid Radłowski z GM2 (pod opieką p. M. Zbuckiej / M. Brewczyńskiej)

2.Marta Mąka z GM1 (pod opieką p. Anny Pałdyny)

3.Joanna Chabrowska z GiLO (pod opieką p. Ewy Pogorzelskiej)

4.Julia Antosiewicz z GiLO (pod opieką p. Jowity Stusińskiej)

5.Celina Bojakowska Gimnazjum w Halinowie (pod opieką p. Krystyny Tulewicz)

Nagrody dla laureatów i finalistów ufundował Burmistrz Miasta p. Marcin Jakubowski.

Poziom zaprezentowany przez uczniów był wysoki i bardzo wyrównany. Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej przygodzie z językiem angielskim. Opiekunom i nauczycielom pracującym w komisji dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy w przyszłym roku.

opracowała: Anna Pałdyna

Kampania Żyj z pompą! w Mińsku Mazowieckim

Zwycięstwo w Turnieju COCA-COLA CUP

W turnieju Coca Cola Cup 2015 na Mazowszu triumfuje drużyna Gimnazjum Miejskiego nr 1

23 maja 2015r. na boisku  warszawskiej Agrykoli  finał województwa mazowieckiego turnieju  piłki nożnej Coca Cola Cup 2015 należał do chłopców z Gimnazjum Miejskiego nr 1 z Mińska Mazowieckiego.

W sobotnim finale zagrali: Adrian Abelski (3a), Alan Gańko (3a), Konrad Biesiada (3a), Szymon Staska (3a), Mateusz Góras (3a), Mateusz Grudziński (2a), Marcin Kacprowicz (2a), Jakub Teodorski (2a), Michał Prasuła (1a). W poprzednich etapach drużynę wspierali również Czarek Gańko (1a) i Łukasz Królak (1a). Do zwycięstwa drużynę prowadzili trenerzy Alan Grabek i Robert Stelmach.

Mateusz Góras  został uznany najlepszym golkiperem finału wojewódzkiego.

Na boisku nie brakowało emocji, efektownych goli, bramkarskich parad i rywalizacji w duchu fair play. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Nasi piłkarze pokonali GM3 z Wołomina (3:0), ZSP z Nowej Wsi (3:0), PG Białobrzegi (8:0), GPR z Warszawy (5:1) i w ostatnim meczu Gimnazjum nr 28 z Warszawy (4:1).

Coca Cola Cup to jeden z największych piłkarskich turniejów młodzieżowych w Polsce. Rozgrywany nieprzerwanie od 17 lat, co roku angażuje ok. 40 000 gimnazjalistów z całego kraju. Do  tegorocznej edycji zgłosiło się prawie 25 000 gimnazjalistów i ponad 14 000 gimnazjalistek pragnących podążać drogą ambasadora Roberta Lewandowskiego – najlepszego obecnie polskiego piłkarza, w przeszłości uczestnika Coca Cola Cup. Do rywalizacji o udział w krajowym finale stanęło 408 zespołów z województwa mazowieckiego. W wielkim finale krajowym, który odbędzie się w czerwcu w Gdańsku, zagra 16 drużyn chłopięcych i 16 dziewczęcych. Stawką jest wyjazd na obóz szkoleniowy do Madrytu, gdzie pod okiem profesjonalnych trenerów z zagranicy będą mieli okazję m.in. doskonalić swoje umiejętności piłkarskie.

Iwona Dróżdż

źródło:  https://www.cocacolacup.pl/News/Details/69

 • https://www.cocacolacup.pl/News/Details/69
  https://www.cocacolacup.pl/News/Details/69

Rajd rowerowy ulicami miasta

III Dni Powiatu Mińskiego

Nauka jazdy na rolkach

Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach nauki jazdy na rolkach dzieci i młodzież.

Nauka jazdy na rolkach połączona jest także z zajęciami ogólnorozwojowymi z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

Zajęcia odbywają się na boisku asfaltowym przy Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim - 3 razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Dzieci podzielone zostały na 2 grupy ze względu na poziom umiejętności.

Grupa składająca się z osób początkujących ma zajęcia we wtorki 17.15-18.00 oraz soboty 8.45–9.30, a grupa średniozaawansowana we wtorki i czwartki 18.00-19.00 oraz soboty 9.30-10.30.

Kierując się zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” wyszliśmy z propozycją zajęć ogólnorozwojowych z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Zajęcia są pełne ciekawych gier i zabaw korekcyjnych, które kształtują nawyk prawidłowej postawy oraz pomogą zapobiegać przyszłym wadom narządu ruchu. Na zajęciach zwracamy uwagę na ćwiczenia kończyn dolnych, które są konieczne w przygotowaniu do jazdy na rolkach czy też łyżwach a także na doskonaleniu sprawności ruchowej, spostrzegawczości, siły mięśniowej i koncentracji.

 Zajęcia odbywać się będą od 01.06.2015 r. w każdy poniedziałek o godz. 17.30-18.30 na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Kontakt: Kamil Ołdak – 512-370-061, email: rolkowy.minsk@gmail.com

Medale dla judoków

W dniu 30 maja 2015r. w Warszawie Wesołej odbyły się Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w judo juniorek młodszych. Z naszego klubu srebrny medal w kategorii wagowej 52kg zdobyła Katarzyna Przyczyna, tym samym zakwalifikowała się  do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które to zawody odbędą się w Luboniu w dniach 20-21 czerwca 2015r.

W dniu 31 maja 2015r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim odbył się Międzyprzedszkolny Turniej Judo, oraz Turniej Dzieci z okazji Dnia Dziecka, w którym wzięło udział 35 osób. Współorganizatorką zawodów była Madalena Bernat Protaziuk reprezentująca Centrum Edukacji RYM i RYTM.

W punktacji drużynowej w Międzyprzedszkolnym Turnieju Judo I miejsce zdobyło Przedszkole Miejskie Nr 6, II miejsce zdobyło Domowe Przedszkole, III miejsce -  Funny Kids a IV miejsce Przedszkole KLEKSIK.

W Turnieju I miejsca zajęli: Alan Adamczyk, Kacper Wiącek, Damian Szewczyk, Magdalena Araźna, Kacper Dominowski, Aleksandra Kopka, Kacper Szewczyk, Kajetan Wiacak, Sebastian Iwańczuk, Piotr Marczak, Łucja Araźna.

II miejsca zdobyli: Kacper Majewski, Amelia Adamczyk, Oliwia Skarżyńska, Borys Borek, Maja Płochocka, Tobiasz Garwoła, Michał Domański, Maria Lewko, Błażej Leszczyński, Faustyna Gąsior, Dawid Kwiatkowski.

III miejsca zdobyli: Filip Olszewski, Tomasz Nowak, Mikołaj Chróst, Mateusz Kowalski, Bartek Czyżak, Witold Płochocki.

W organizację zawodów włączyła sięmłodzież -  starsi zawodnicy Klubu, którzy przygotowali również pokaz judo.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

Uroczyste Obchody Dni Miasta - cz I

29 maja uroczyście obchodzono w Mińsku Mazowieckim 594. rocznicę nadania praw miejskich, 25 lat istnienia Samorządu Terytorialnego oraz 10. rocznicę odsłonięcia Pomnika Lotników. O godz. 11 w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawiono mszę świętą w tych intencjach, której przewodniczył ksiądz Marek Sędek. Następnie w uroczystej defiladzie przemaszerowano pod Pomnik Lotników, gdzie poza przemówieniami i wspomnieniami z budowy pomnika dokonano uroczystego odznaczenia radnego Mariusza Dzienio. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariuszowi Dzienio został nadany Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Dalsza część obchodów miała miejsce w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzona przez Przewodniczącego Mariana Makowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Tomasza Płochockiego. Minutą ciszy uczczono tych, których już nie ma wśród nas, a w minionym ćwierćwieczu tworzyli samorząd miejski. Po przemówieniach burmistrza, przewodniczącego Rady Miasta, burmistrza seniora z gawędą o naszym mieście wystąpiła Angelika Wichrowska – uczennica Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Kusocińskiego. Poprzez aklamację przyjęto rezolucję o upamiętnieniu 25 lat Samorządu Miasta Miński Mazowiecki.  Z tej okazji wszyscy goście otrzymali pamiątkowe medale wykonane na tę okoliczność. Miasto Mińsk Mazowiecki z rąk Elżbiety Lanc, reprezentującej w tym dniu Marszałka Województwa Mazowieckiego, otrzymało pamiątkowy medal Pro Masovia, zaś okolicznościowymi dyplomami za działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej uhonorowano: Sekretarz Miasta Jadwigę Frelak, Dariusza Kulmę – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Elżbietę Sieradzińską – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Leszka Celeja – dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej, Janusza Puchalskiego z Miejskiego Klubu Sportowego „Mazovia”. Sportowcom, którzy w minionym roku poprzez wybitne osiągnięcia promowali miasto poza jego granicami wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

W części artystycznej z bogatym repertuarem wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka”, którym od wielu lat kieruje pani Bogusława Bednarska. Na zakończenie uroczystości dla wszystkich przybyłych przygotowano tort, zaś 23. Baza Lotnictwa Taktycznego częstowała wojskową grochówką.

Uroczyste Obchody Dni Miasta - cz II

PRZEMÓWEINIE BURMISTRZA MIASTA WYGŁOSZONE NA UROCZYSTEJ SESJI - 29 MAJA 2015 ROKU:

Szanowni Państwo.

W tym roku obchodzimy 25-lecie jednego z największych sukcesów polskich przemian – zawiązania Samorządu Terytorialnego. Instytucji służącej do reprezentowania interesów wspólnoty lokalnej, załatwiania jej wspólnych spraw i rozwiązywania problemów.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe po wojnie. Do Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim wybrano 28 osób, a byli to: Jacek Ciechanowicz, Stefan Mielnik, Jan Oklesiński, Wiesława Fusik, Stanisław Poziemski, Józef Czaczkowski, Jerzy Nowak, Marek Dargas, Czesław Ruta, Czesław Czyżkowski, Szymon Mirosz, Tadeusz Błaszczak, Włodzimierz Samulik, Krzysztof Paluch, Stefan Wiśniewski, Jadwiga Frelak, Mirosław Krusiewicz, Zbigniew Grzesiak, Franciszek Zwierzyński, Piotr Olkowicz, Lucyna Wocial, Adam Gibała, Słąwomir Kuligowski, Marian Makowski, Jacek Głogowski, Jan Jerzak, Tadeusz Laskowski, Krystyna Wąsowska. Niespełna miesiąc później na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki wybrano Zbigniewa Grzesiaka i tak zostało przez kolejnych 5 kadencji. Zaznaczyć należy, że pełnienie funkcji Burmistrza Miasta przez Zbigniewa Grzesiaka całe 20 lat to historia w skali kraju rzadko spotykana. Dwie dekady zarządzania miastem - wcale niemałym - to taki element życiorysu, który niewątpliwie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku. Panie Burmistrzu – dziękujemy.

Początki samorządu były trudne, ale entuzjazm, z jakim go Państwo tworzyliście powodował, że wszystkie wysiłki w budowaniu od nowa i bez wzorców nie poszły na marne i po 25 latach możemy śmiało powiedzieć, że reforma ustrojowa przyniosła pozytywne wyniki. Znacząco zmienił się wygląd naszego miasta, podniesiono poziom świadczonych mieszkańcom usług, a przede wszystkim zwiększył się wpływ obywateli na kształt władz lokalnych. W październiku 1991 roku ukazał się 1. Nr Tygodnika Samorządowego „MIM – Magazyn Informacyjny Mińska Mazowieckiego”, a ówczesny Burmistrz Zbigniew Grzesiak napisał wtedy słowem wstępu, że chciałby, „by ta gazeta była zwierciadłem, w którym odbijają się wszystkie nasze sprawy”. A przez 25 lat było o czym pisać……

Zmodernizowano w mieście system dróg, wybudowano przejście dla pieszych i przejazd pod torami. Podróżujący koleją zyskali przystanek PKP Anielina, a za chwilę oddamy do użytku prowadzącą do niego ulicę Juliana Grzeszaka. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pozwoliła wybudować w intensywnie rozwijającym się Mińsku duże osiedle na Anielinie i dawnym poligonie wojskowym. Zlikwidowano i poddano rekultywacji wysypisko śmieci, rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków oraz wybudowano Stację Uzdatniania Wody na Kędzieraku, a już powstaje nowy SUW przy ulicy Mireckiego, gdzie znajdzie się również miejsce dla nowej siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Sieć placówek oświatowych w naszym mieście również przechodziła różne etapy przeobrażenia: powołano Szkołę Podstawową nr 6, a Zespoły Szkół połączyły najmłodszych z ich starszymi kolegami. Na bieżąco dbamy o poprawianie komfortu nauki małych mińszczan, dostosowując szkoły i przedszkola do ich potrzeb. Czas wolny najmłodsi mogą spędzać ze swoimi rodzicami na nowoczesnym placu zabaw w miejskim parku oraz na innych tego typu obiektach wybudowanych przy szkołach podstawowych, a niedawno udostępniliśmy nowy plac zabaw w zachodniej części miasta przy Aquaparku.

Na 25-letniej mapie mińskiego samorządu zaczęły pojawiać się instytucje kultury i sportu. Powołano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, nabierała rozpędu działalność lokalnych klubów wielu dyscyplin sportowych. Utworzono Miejski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną, które to palcówki nie przestają zaskakiwać nas swoimi pomysłami na urozmaicenie czasu zarówno najmłodszym, jak i dorosłym mieszkańcom miasta. Ofertę kulturalną uzupełniło powołane 10 lat temu Muzeum Ziemi Mińskiej, a Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich trzyma pieczę nad jednymi z cenniejszych pamiątek po tej silnie z Mińskiem związanej formacji. Nowy samorząd powołał orkiestrę dętą, powstał chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, Zespół Big Band i Orkiestra Kameralna. Z rodzimym folklorem przez lata poznawał nas Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” pod dyrekcją niezastąpionej Bogusławy Bednarskiej. Jak słychać, Mińsk Mazowiecki to Miasto Muzyki, a to nie wszystko, bo przecież za miesiąc przeżyjemy piąty już Festiwal 4M z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, następnie wielobarwny Festiwal Orkiestr Dętych. We wrześniu wspominać będziemy naszego krajana na Festiwalu Himilsbacha, którego początków upatrywać można w happeningu sprzed lat DeHa. Jesień to również Festiwal Piotra Skrzyneckiego, na którym co roku goszczą artyści Piwnicy Pod Baranami. W tym roku po raz 20. wystartuje Mazowiecka Piętnastka. Najstarszy w Mińsku Mazowieckim klub sportowy MAZOVIA obchodzić będzie 90-te urodziny, zaś miasto wzbogaci się o kolejną już halę sportową i nowoczesny stadion treningowy ze sztuczną murawą.

Zresztą, jaki jest dzisiaj Mińsk Mazowiecki, każdy widzi. Z niemałą dumą słucham mieszkańców naszego miasta chwalących nowe inwestycje, oczarowanych miejską zielenią, urzeczonych muzyką, występem, czy wystawą wkomponowaną w ciągle zmieniającą się przestrzeń publiczną. To zasługa nas wszystkich. Dzisiaj nasze miasto obchodzi 594. rocznicę nadania praw Miejskich. W tym roku mija też 600 lat od zanotowania najstarszej odnalezionej w dokumentach wzmianki o grodzie nad Srebrną. Myślę, że najlepszym prezentem dla miasta będzie nasze dalsze zaangażowanie i wspólna praca wszystkich szczebli samorządu na rzecz naszych mieszkańców.

Jakkolwiek miałby się zmienić samorząd, w którymkolwiek kierunku miałby podążyć przez następne 25 lat, należy zawsze pamiętać o jednej ukształtowanej dawno temu w Polsce zasadzie
„Nihil novi sine communi consensu” –  Nic o nas bez nas. 

Dziękuję bardzo.

BURMISTRZ MIASTA
MARCIN JAKUBOWSKI

 

 

"Mistrzowie w pasach" - kampania społeczna

Jak ważny jest nawyk zapinania pasów bezpieczeństwa w PRAWIDŁOWY sposób, dowiedzą się wszyscy, którzy odwiedzą PIT STOP w godzinach 13.00 -19.00. Podczas PIT STOP-ów eksperci edukują także, jak montować foteliki i bezpiecznie podróżować z dziećmi.

Zapraszamy 2 czerwca na PIT STOP - Konik Nowy ul. Terespolska 117.

Gośćmi specjalnymi PIT STOP-u będą eksperci:
młodszy inspektor Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji,
młodszy inspektor Wojciech Pasieczny, emerytowany policjant  z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, biegły sądowy
mgr inż. Tadeusz Diupero pracownik Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, specjalista w zakresie bezpieczeństwa biernego pojazdów, biegły sądowy w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej.

Kampania ma też na celu przekonać do zmiany postaw tych, którzy w ogóle nie chcą zapinać pasów podczas jazdy, ryzykując życie swoje i innych. Niezwykle ważnym przesłaniem kampanii jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci przewożonych w samochodach, zarówno tych młodszych, które podróżują w fotelikach, jaki i starszych, którym wystarczają pasy bezpieczeństwa. Co istotne – już weszły w życie znowelizowane przepisy w tym zakresie.

Ambasadorem kampanii jest czterokrotny Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – Kajetan Kajetanowicz. Patronat nad kampanią objęły m.in. takie instytucje jak: Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, PIMOT- Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Podczas PIT STOP-ów podróżujące dzieci bez względu na wynik inspekcji rodziców mogą liczyć na niespodzianki i prezenty.

Zapraszamy! Chwila poświęcona na rozmowę z ekspertem może uratować zdrowie a nawet życie!

Ekspercki instruktaż udzielony indywidualnie każdemu odwiedzającemu wybrane stacje paliw pokaże, jak nie stracić wątroby czy śledziony przy małej i większej stłuczce i kiedy fotelik spełnia swoją rolę. Przodem czy może tyłem do kierunku jazdy sadzać dzieci? Mały audyt i bezcenne bezpieczeństwo.

 

na podst. mat. Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Obwieszczenie Starosty Mińskiego

Spotkanie z Iloną Wiśniewską

16 czerwca, o godzinie 18:30 Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim zaprasza na spotkanie z Iloną Wiśniewską, autorką książki „Białe. Zimna wyspa Spitsbergen”. Autorka jest osobą pełną pasji, która na Spitsbergen po raz pierwszy pojechała w 2009 r. Jej zamiarem było zostać tam na jedyne 10 dni w charakterze turystki. Jednak wyszło inaczej – Ilona Wiśniewska na lodowatej wyspie mieszka do dziś. Z miłości do krainy niedźwiedzi i nocy polarnej powstała książka o codziennym życiu współczesnych osadników dalekiej północy, o których losach autorka z pewnością opowie podczas bibliotecznego spotkania.

Bieg po Szablę Sierżanta Dobrowolskiego

Nikodem Pałasz w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Kryminalna Biblioteka”. Tym razem odwiedzi nas Nikodem Pałasz. Autor zadebiutował w 2014 r. książką „Brudna gra”. 11 czerwca, o godzinie 18:30 nasz gość zdradzi, jak szukał inspiracji do napisania swojej najnowszej powieści „Sam na sam ze śmiercią”, w której wielu miłośników sportu rozpozna obrazy znane im z boisk, szatni i trybun. Historia przedstawiona w książce udowadnia, że w zawodowym sporcie trudno o fair play. Bohater kryminału – Wolski, poszukując mordercy, poznaje ludzi związanych ze światem wielkiej piłki: skorumpowanych trenerów, zawodników uzależnionych od alkoholu i hazardu oraz ich zakłamanych menadżerów. Na potrzeby książki Nikodem Pałasz przeprowadził wiele rozmów z osobami związanymi z piłką nożną, na spotkaniu w bibliotece z pewnością o tym opowie. Zapraszamy!

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123dzień: 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia:

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 44026