Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 11 sierpnia 2020

Imieniny:

Klary, Ligii, Zuzanny

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

  • Aktualności projektu - "Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego"    /   

Treść strony

Jeszcze więcej zieleni

Rozpoczęły się prace związane z realizacją opracowania „Projekt zagospodarowania zielenią ciągu ul. Józefa Piłsudskiego”. Terenem objętym pracami jest ciąg ul. Piłsudskiego od Pl. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Kazikowskiego wraz ze skwerem gen. Piaseckiego.
Na odcinku od pl. Kilińskiego do skweru gen. Piaseckiego brak jest jakiejkolwiek zieleni przyulicznej. Jedynym zielonym akcentem są betonowe donice z kulistą odmianą robinii akacjowej i krzewami. Brak zadrzewień powoduje silne nasłonecznienie i nagrzewanie nawierzchni betonowych i asfaltowych oraz silne zapylenie powietrza gdyż ul. Piłsudskiego jest dostępna dla pojazdów mechanicznych na całej swej długości. Obecna sytuacja jest tym bardziej uciążliwa, że odcinek pomiędzy ul. Konstytucji 3 Maja i skwerem gen. Piaseckiego jest ciągiem pieszo jezdnym z dużą ilością sklepików i kafejek. Obecny wygląd ul. Piłsudskiego nie stwarza dobrych warunków do spacerów i wypoczynku. Utrudnieniem przy poprawie stanu zieleni w tej lokalizacji może być fakt, że w pasie drogowym ul. Piłsudskiego znajduje się gęsta sieć instalacji podziemnych, co drastycznie ogranicza swobodę sadzenia drzew.

Celem rozpoczętych prac jest polepszenie warunków do wypoczynku i spacerów w ciągu
ul. Piłsudskiego poprzez wprowadzenie możliwie jak największej ilości drzew i krzewów w
pasie ul. Piłsudskiego i na skwerze gen. Piaseckiego, co wpłynie na poprawę mikroklimatu tego miejsca. Obecność drzew oraz kwitnących krzewów niewątpliwie wpłynie też na poprawę estetyki projektowanego terenu oraz na zwiększenie bioretencji wód opadowych.

Projekt pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” realizowany jest w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Wstecz

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 48395
Mińsk Mazowiecki, miasto, mińsk, mazowiecki, mazowieckie, miński, mazowsze, mensko, moje miasto, himilsbach, ziemia mińska, historia mińska