Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 4 lipca 2020

Imieniny:

Elżbiety, Malwiny, Teodora

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Zapraszamy do Klubu Czytelnika

Zapytaj Burmistrza

”Dobry start czyli finansowanie startupów i bezpłatne usługi doradcze”

Konsultacje społeczne

W związku z prośbą Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczącą poinformowania mieszkańców o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu informuję, że projekt uchwały jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl, w zakładce Uchwały zarządu oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa (III piętro, pokój 309 od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-15:00.
W dniu 19 lutego 2018r. w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegóły prac związanych z opracowywaniem projektu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały
w terminie od 31 stycznia do 28 lutego 2018 r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2.   ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Kalendarz statystycznych badań ankietowych 2018

"O psychoterapii bez tajemnic"

W życiu każdej osoby pojawiają się trudne momenty. Często jesteśmy w stanie sami je przezwyciężyć. Niekiedy jednak okoliczności zewnętrzne i nasze wewnętrzne doświadczenia stają się przytłaczające. Nie potrafimy już sobie z nimi poradzić w znany nam sposób. Możemy wtedy doświadczać nieopanowanego lęku, niechęci, bólów psychosomatycznych, natrętnych zachowań i myśli, apatii, stałego uczucia przygnębienia. Często sami nie wiemy co zrobić, żeby poczuć się lepiej, a rozmowa z przyjacielem nie wystarcza. 

Zapraszamy na wykład "O psychoterapii bez tajemnic", który 22 lutego o godz.18.00 poprowadzi Anna Kabacińska z mińskiej poradni CS Sens.

Świąteczny czas w jazzowej odsłonie

ŚWIĄTECZNY CZAS W JAZZOWEJ ODSŁONIE to program Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki promujący swoje najnowsze "dziecko" - kolędy i pastorałki zagrane w zupełnie innych - nowoczesnych aranżacjach.

W niedzielę 21 stycznia o godzinie 18.0 w sali koncerowej msa, mogliśmy usłyszeć solistyczne popisy naszych muzyków w utworach w których można się spodziewać, wszystko już było jednak okazało się że nawet w kolędach można wpleść elementy jazzowe i rozrywkowe. Wystąpili jedni z najlepszych solistów w Polsce - Natalia Kaczorowska i Marcin Sójka. Ponadto nie zabrakło naszych wspaniałych mińskich artystów min. naszej Basi Majewskiej, Mai Ślązak- 12 lat oraz Mai Demianiuk. Całość przygotował i poprowadził dyrygent orkiestry Marcin Ślązak. Po brzegi wypełniona sala i liczne brawa to dowód na to, że program był świetnym pomysłem i przypadł w gusta naszych mińskich słuchaczy...

Będzie kolejna linia komunikacji miejskiej?

W środę, 7 lutego, w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego miała miejsce wspólna konferencja prasowa wójta gminy A. Janusza Piechoskiego oraz burmistrza Marcina Jakubowskiego.

Od kilku miesięcy władze miasta i gminy prowadzą rozmowy na temat wspólnej komunikacji publicznej. Pierwsze trzy linie uruchomione przez miasto okazały się sukcesem. Od 8 stycznia br. mieszkańcy Mińska Mazowieckiego oraz m.in. seniorzy 65+ i dzieci jeździć mogą miejskimi autobusami bezpłatnie.

Kolejnym etapem poprawy komfortu życia mieszkańców miasta i okalającej go gminy ma być uruchomienie następnej linii, która łączyłaby Stojadła i Targówkę. Przedsięwzięcie to wójt A. Janusz Piechoski zapowiedział jako wkład gminy w rozwój transportu publicznego. Autobusy przejeżdżałyby w pobliżu takich miejsc, jak: aquapark, kościół pw. św. Antoniego, dworzec kolejowy, ośrodek zdrowia i szpital. Tym samym mieszkańcy zyskaliby wygodniejsze połączenie zachodniej części miasta ze wschodnią i z centrum. Wstępne ustalenia burmistrza i wójta zakładają, że nowa linia utworzona przez gminę byłaby bezpłatna również dla mińszczan. Natomiast mieszkańcy gminy Mińsk Mazowiecki bez opłat korzystaliby z linii miejskich. Linia gminno-miejska byłaby również odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące dojazdu do galerii handlowych w Stojadłach. Ze strony burmistrza Marcina Jakubowskiego  padła podczas spotkania deklaracja wydłużenia linii M1 do ul. Krasickiego, co wiąże się również z korzyściami dla osób mieszkających np. w Wólce Mińskiej.

Na konferencji prasowej poruszono również temat Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Wójt A. Janusz Piechoski przedstawił oczekiwania mieszkańców gminy odnośnie funkcjonowania SPP i możliwości zakupu biletów okresowych. W odpowiedzi Burmistrz poinformował o projekcie uchwały wprowadzającej opłatę zryczałtowaną – kwartalną, dla wszystkich użytkowników dróg, w tym również dla mieszkańców gminy. Na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (12 lutego) radni podejmą decyzję o wysokości opłaty za „bilet kwartalny.

 

Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa!

Miasto Mińsk Mazowiecki pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa! Zadanie będzie realizowane w publicznych szkołach podstawowych na terenie Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III. Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. Jedna grupa będzie liczyła maksymalnie 15 uczestników, a zajęcia będą realizowane w wymiarze godziny lekcyjnej raz w tygodniu w okresie od 12 lutego do końca roku szkolnego. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w każdej ze szkół, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji uczestników. Formularz zgłoszenia, który musi zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna potencjalnego uczestnika projektu będzie do pobrania w Szkole, do której uczęszcza dziecko.

Projekt realizowany będzie również w semestrze zimowym, informacja zostanie opublikowana na początku września.

 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

W środę, 7 lutego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie burmistrza z mieszkańcami. Rozmowy toczyły się wokół dwóch najważniejszych ostatnio tematów, czyli bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania. Mińszczanie sugerowali m.in. gdzie można umieścić dodatkowe przystanki, jeśli będzie taka możliwość oraz prosili o poszerzenie komunikacji o ościenną gminę.

Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenia dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Konkurs fotograficzny ZSZ nr 2

Zespół  Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zaprasza uczniów do udziału w konkursie fotograficznym “Sleeveface z książką” pod Patronatem Starosty Mińskiego.
Sleeveface to zabawa polegająca na dopasowywaniu okładek książek do różnych sytuacji, ludzi i miejsc. Wystarczy więc wybrać okładkę książki i sprytnie wmontować ją w zdjęcie części swojej twarzy lub sylwetki i zrobić sleeveface . Liczymy na Waszą kreatywność, wyobraźnię i poczucie humoru!
Atrakcyjne nagrody czekają!
Więcej informacji na plakacie i w regulaminie konkursu (załączniki).

Repertuar Kina MUZA

Repertuar Kina MUZA w dniach 13 - 20lutego 2018
www.muzakino.pl
 

Wykład Anny Kabacińskiej "Psychoterapia bez tajemnic"

W życiu każdej osoby pojawiają się trudne momenty. Często jesteśmy w stanie sami je przezwyciężyć. Niekiedy jednak okoliczności zewnętrzne i nasze wewnętrzne doświadczenia stają się przytłaczające. Nie potrafimy już sobie z nimi poradzić w znany nam sposób. Możemy wtedy doświadczać nieopanowanego lęku, niechęci, bólów psychosomatycznych, natrętnych zachowań i myśli, apatii, stałego uczucia przygnębienia. Często sami nie wiemy co zrobić, żeby poczuć się lepiej, a rozmowa z przyjacielem czasem nie wystarcza.  
Zapraszamy na wykład "O psychoterapii bez tajemnic", który poprowadzi Anna Kabacińska z mińskiej poradni CS Sens.

Biblioteka Podróży z Adamem Robińskim

W pierwszej chwili pytasz: hajstry ? A co to jest? To bocian czarny. Piękny ptak. "Kiedyś było ich mnóstwo - tłumaczy Adam Robiński - a teraz, by je zobaczyć, potrzeba trochę cierpliwości i wiedzy, gdzie ich szukać." Podobnie jak Polski. Nie tej z przewodników i kolorowych folderów. Tej równie pięknej, a może nawet piękniejszej: tej, którą można odkryć tylko schodząc z bocznych dróg, także blisko nas, na Mazowszu.  Polskę dzikich rzek, rodzimej Sahary i Arktyki, zdziczałych starych sadów  i pięknego samotnika - bociana czarnego. Zanurzymy  się w tę Polskę z Adamem Robińskim, autorem książki "Hajstry. Krajobraz bocznych dróg" już wkrótce, 20 lutego o godzinie 18.30 na spotkaniu z cyklu Biblioteka Podróży. Niech będzie to zachęta do wędrówek po okolicy. W końcu wkrótce wiosna!

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami - relacja video

Jacek Siudziński Nieznany

Z cyklu poeci w pałacu - Urszula Kozioł

W ramach spotkań salonu poetyckiego tym razem poznamy twórczość Urszuli Kozioł - poetki ale także prozaiczki, felietonistki, autorki form dramatycznych, w tym inscenizacji dla dzieci oraz monodramów.

scenariusz i prowadzenie Anna Obszarna
wiersze czyta Magda Smalara

MDK, 25.02.2018, godz. 12:00 WSTĘP WOLNY

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Komisja Europejska ogłosiła rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jest to ogólnoeuropejska kampania, której zadaniem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizację i koordynację ERDK 2018 powierzył Międzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie. Celem ERDK 2018 jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy, a także pokazanie dziedzictwa kulturowego jako dorobku przeszłych pokoleń, który istotnie wpływa na naszą teraźniejszość. W całej Polsce w związku z rozpoczęciem ERDK planowane są działania i inicjatywy służące realizacji ww. celów.
Mając powyższe na względzie chciałbym zachęcić Państwa do przystąpienia do obchodów ERDK 2018 w wymiarze lokalnym. W szczególności pragnę zwrócić uwagę na możliwości i ogromny potencjał drzemiący w organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego instytucjach kultury. Wierzę, że przyłączenie się lokalnej społeczności do tego przedsięwzięcia może być doskonałą okazją do odkrywania i poznawania europejskiego i polskiego dziedzictwa, ale także może pozytywnie wpłynąć na poczucie przynależności do europejskiej rodziny. Organizowane w bieżącym roku wydarzenia kulturalne, kampanie albo projekty naukowe poświęcone tematowi dziedzictwa będą mogły uzyskać patronat ERDK 2018. Dodatkowe informacje dotyczące Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego znajdą Państwo w załączonym piśmie Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury.

http://erdk2018.pl/


Z poważaniem
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

 

MIM 01/02 2018 on line

ZMIANA GODZIN PRACY KASY URZĘDU MIASTA

Od 16.02.2018 r. zostały zmienione godziny pracy kasy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
W poniedziałki, wtorki i czwartki kasa będzie czynna w godz. 8.00 – 15.00
W środy w godz. 8.00-16.00 a w piątki 8.00- 14.00

 

 

Pozbądź się śmieci

3 marca w godz. 10.00-16.00 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II (ul. Budowlana 2) organizuje zbiórkę elektroodpadów. To dobra okazja, by zrobić wiosenne porządki w piwnicy, garażu, na strychu i pozbyć się starych, niepotrzebnych, zużytych sprzętów elektrycznych, elektronicznych lub baterii.
Zbiórka przeprowadzona zostanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre rady na elektroodpady – oddaj mnie w dobre ręce 2018” organizowanego przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Im więcej sprzętu zostanie zebrane podczas tej sobotniej akcji, tym większa szansa na nagrody dla szkoły i uczniów.
Każda firma, która przekaże zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, otrzyma Kartę Przekazania Odpadu (KPO). Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorką akcji, nauczycielka fizyki i chemii, Niną Ostrowską (e-mail: nina.ostrowska@sp3mm.pl).
Zachęcamy do wykorzystania zbiórki jako okazji do pozbycia się elektronicznych śmieci.

SP nr 3

Wielkopostny Dzień Skupienia dla nauczycieli powiatu mińskiego

Nie wyrzucaj jak leci - zbiórka elektrośmieci

Nie pozwól, aby zużyte sprzęty zatruwały nasza Ziemię! Zbiórka elektrośmieci odbędzie się na terenie Szkół Salezjańskich w dniach:
23.02.2018 w godz. 13.00-17.00, 24.02.2018 w godz. 9.00-13.00

Repertuar Kina MUZA

REPERTUAR KINA MUZA DO 27 lutego 2018
www.muzakino.pl

 

IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI MARCIN JAKUBOWSKI objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.

Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/

Zgłoszone do 30 marca 2018 roku projekty przejdą weryfikację komisji grantowej. Wybrane inicjatywy zostaną poddane głosowaniu klientów Tesco. W tej edycji w każdym z mikroregionów grant zdobędzie nie jedna, a trzy organizacje społeczne!

Do organizacji społecznych w województwie mazowieckim trafiły granty o łącznej puli 260 000 złotych. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 52 projekty, wpływające na modernizację lokalnego otoczenia.

W ciągu trzech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 15 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze pomysły. W ten sposób Tesco, słuchając głosów lokalnych społeczności wsparło 400 projektów, przekazując na ich realizację  2,15 mln złotych.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/

 

Mróz może zabić

Mróz może zabić. W związku ze spadkiem temperatur straż miejska apeluje, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych lub nietrzeźwych znajdujących się w trudnej sytuacji. W ostatnich dniach wielokrotnie podejmowaliśmy interwencje w związku ze zgłoszeniami o osobach nietrzeźwych lub bezdomnych znajdujących się w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Część z tych osób, ze względu na stan zdrowia, została przewieziona do szpitala, natomiast osoby niewymagające interwencji lekarskiej zostały umieszczone w noclegowni, gdzie udzielono im pomocy.

Dlatego zwracamy się z apelem do mieszkańców o przekazywanie do straży miejskiej wszelkich informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych lub których życie i zdrowie jest zagrożone pod numery tel. 986 lub 25 7583204.

VI Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Mińskim

VI Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Powiecie Mińskim odbywają się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

1 marca

Mińsk Mazowiecki
9:00   - otwarty pokaz filmowy w Klub Centrum Szkolenia ŻW
15:00 – inauguracja wystawy kpt Stanisław Łukasik ps. „Ryś” ZS Ekonomicznych
17:00 - prelekcja „Konspiracja poakowska w powiecie mińskim w latach 1945-1947”
ZS Ekonomicznych
19:30 - capstrzyk przy Pomniku Niepodległości

Bieg Tropem Wilczym
4 marca start godz 12:00
            Mińsk Mazowiecki - Ośrodek Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
            Halinów - Gminne Centrum Kultury
            Sulejówek -  Miejski Dom Kultury

III przegląd filmów „Bohaterowie Wyklęci”. Otwarte projekcje filmów: „Tarzan – ułan z Zawichostu”, „Wilk – Zbigniew Kruszelnicki”
          
1 marca 09:00 Mińsk Mazowiecki Klub Centrum Szkolenia ŻW
              19:00 Mrozy GCK Kino „Mikroklimat”
2 marca 12:45 Halinów aula gimnazjum
3 marca 18:00 i 19:30 Dębe Wielkie OSP, ul. Strażacka 1
              18:00 Stanisławów GOK, ul. Rynek 31
4 marca 15:00 Kałuszyn Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 45                     
5 marca 18:00 Cegłów Gminna Biblioteka Publiczna-Kulturoteka ul. Piłsudskiego 45

Kwesta na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych
1 – 4 marca –  powiat miński

V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
2 marca - Mińsk Mazowiecki ZS. im. Marii Skłodowskiej-Curie

 

Wspierają nasze działania/ „patronatem honorowym”:
p. Andrzej Pilecki syn rtm. Witolda Pileckiego
p. Halina Morawska i Jerzy Lichtarowicz - krewni mjr. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”

Partnerzy: Powiat Miński, Miasto Sulejówek, Miasto Halinów,Żandarmeria Wojskowa,  

Fundacja PGING, Fundacja „Wolność i Demokracja”, Fundacja Niezłomni im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, Fundacja „Willa Jasny Dom”.  Fundacja Odzyskajmy Naszą Historię, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA"
Klub Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Miejski Dom Kultury w Kałuszynie, Miejski Dom Kultury w Sulejówku, Gminne Centrum Kultury w Mrozach, Gminne Centrum Kultury w Cegłowie, Gminne Centrum Kultury w Halinowie, Towarzystwo Przyjaciół 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, ZS. Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ZS Zespól Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim,  Gimnazjum w Halinowie,Taktyka i Strategia, Baggs,

Patroni medialni :
Tygodnik „Do Rzeczy”, Do Rzeczy Historia, Tygodnik „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie” Super Express, niezależna.pl, blogpublika.com, mmz24.pl,  Tygodnik Mazowiecki  „Nowy Dzwon, Tygodnik „Co słychać”

 

Komunikat dot. zamknięcia kasy w Zarządzie Gospodarki Komunalnej

Skorzystaj z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Z przyjemnością informujemy o wdrożeniu w Mińsku Mazowieckim systemu dynamicznej informacji pasażerskiej działającego w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki niemu nasi pasażerowie uzyskali dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku komunikacji miejskiej.

Z serwisu można obecnie korzystać na kilka sposobów:

- odwiedzając stronę internetową minskmaz.kiedyprzyjedzie.pl. W oknie wyszukiwania należy wpisać nazwę żądanego przystanku, jego numer lub też po powiększeniu obszaru mapy wskazać interesujący nas przystanek. Godziny odjazdów są dostępne po wciśnięciu przycisku "pokaż odjazdy". Ikonka widniejąca w kolumnie "odjazd" oznacza, że mamy do czynienia z prognozą, uwzględniającą opóźnienia związane z aktualną sytuacją drogową i związane z nią opóźnienia. Uaktualnianie prezentowanych prognoz przyjazdów autobusów dla wybranego przystanku odbywa się automatycznie co 15 sekund. W drugiej z zakładek można z kolei znaleźć teoretyczny rozkład jazdy w rozbiciu na tabliczki przystankowe na dowolnie wybrany dzień;

- korzystając z mobilnej wersji strony, z uproszczonym interfejsem, ułatwiającej dostęp do serwisu przy pomocy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń przenośnych (wersja mobilna uruchamia się domyślnie po otwarciu strony w telefonie). Użytkownik serwisu po wybraniu przycisku „Znajdź przystanek” zostaje przekierowany do strony zawierającej panel wyszukiwarki oraz listę wybranych przystanków. Po wprowadzeniu nazwy lub numeru przystanku ukazuje się tabela prognoz odjazdów;
- instalując na telefonie aplikacje mobilne, dostępne dla telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kiedyprzyjedzie.mobile.TravellerDroid)

lub Windows Phone:

(https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/kiedyprzyjedzie/9nblggh6c3k0)

Wdrożenie systemu ułatwi pracę także urzędnikom mińskiego magistratu, którzy od teraz posiadają wiedzę o bieżącym położeniu wszystkich autobusów wraz z informacją o odchyleniu w stosunku do rozkładu jazdy. Dane o realizowanych kursach pozwolą na jeszcze lepsze dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb mieszkańców i znacznie poprawią punktualność.

Serwis kiedyPrzyjedzie.pl funkcjonuje w około 50 polskich miastach. Korzystają z niego m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej w Opolu, Jaworznie, Tychach czy Koszalinie.

 

Indonezja – tropikalny raj w bibliotece

Palmy kokosowe pochylające się nad zalanymi słońcem piaszczystymi plażami, wokół intensywnie turkusowa woda i kolorowe łódki uśmiechniętych rybaków.

Indonezja – tropikalny raj, idealna sceneria egzotycznych wakacji na końcu świata. Ale czy ten raj pozostanie bez skazy, jeśli poznamy go lepiej?

Anna Jaklewicz zabiera nas w głąb świata położonego z dala od turystycznych kurortów, odkrywa jego mniej znane oblicze – zaskakujące, czasem nawet mroczne. Pokazuje obraz Indonezji bez retuszu.  

14 marca o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie z cyklu Biblioteka Podróży z autorką książki "Indonezja. Po drugiej stronie raju" - Anną Jaklewicz, podróżniczką, archeolożką i fotografką. Swoje relacje z podróży publikuje między innymi w „National Geographic TRAVELER” i magazynie podróżników „TamTam”. Opublikowała także Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego miasta.

Przegląd twórczości dziecięcej w Galerii Małego Księcia

Dziecięca otwartość na świat jest czymś urzekającym. Dlatego zapraszamy na przegląd twórczości dziecięcej w Galerii Małego Księcia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wystawa Flora i Fauna powstała z inicjatywy Pracowni działań twórczych DO GÓRY NOGAMI oraz  Szkoły Plastycznej ArtKIDDO Krzysztofa Rusieckiego.

Prezentujemy ponad 90 prac: szkiców, map myśli, kolaży, malarstwa plakatowego i akrylowego. To efekt doświadczeń i wyobraźni małych artystów, którzy przez pół roku spotykali się na zajęciach w różnych pracowniach artystycznych na terenie naszego miasta - Mińska Mazowieckiego.

W dniu 18 marca (niedziela) o godzinie 17.00 odbędzie się wernisaż wystawy z udziałem twórców. Prace będzie można oglądać do  31 marca w godzinach 10.00-18.00, a w soboty do 15.00.

Szkoły mogą zgłaszać się do pracowni DO GÓRY NOGAMI na specjalne lekcje: ewa@dogorynogami.org

 

Starty Grapplera w Szczytnie i Luboniu

Miniony weekend był bardzo pracowity dla mińskich zawodników. W sobotę 24 lutego zawodnicy Klubu Walki Grappler i MKS MMA Team  wzięli udział w organizowanej przez Polski Związek Ju- Jitsu - Lidze Ju-Jitsu dla dzieci i młodzieży. Międzynarodowy Turniej  pn.: „Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego o Puchar Starosty” odbył się w hali sportowej jednej ze szkół w Szczytnie.
Nasi zawodnicy walczyli w kategoriach w Gi ( kimona ) oraz No Gi ( bez kimon ). Wszyscy jak zawsze pokazali bardzo duże umiejętności i zajęli wysokie miejsca, dzięki którym naszej drużynie udało się zdobyć II miejsce w klasyfikacji medalowej!!!

Dodatkowo został wyłoniony najlepszy zawodnik turnieju, a ten wyjątkowy tytuł przypadł w udziale naszej zawodniczce RAIHANA ISMAIL.
Lokaty naszych zawodników w GI i NO GI :
Jarek Bodecki dwa złote medale
Raihana Ismail złoty i srebrny medal
Iwan Novyk złoty i srebrny medal
Wiktoria Klepacka złoty i brązowy medal
Dawid Bankiewicz złoty i brązowy medal
Bartek Pietrasik złoty i brązowy medal
Antek Rosa dwa srebrne medale
Piotr Lipski  złoty medal
Agata Lipska srebrny medal
Filip Kosut brązowy medal
Alex Sitek dwa brązowe medale
Jakub Jęda brązowy medal
Aleksandra Bodecka srebrny medal
Dominika Dąbrowolska srebrny i brązowy medal
Damian Wieczorek dwa brązowe medale
Gratulacje !!! Przed nami kolejne starty najbliższe już 3 marca w Zakręcie.

W niedzielę 25 lutego w Luboniu koło Poznania odbyły się jedne z największych zawodów w naszym kraju i w Europie VIII Mistrzostwa Polski No Gi Jiu Jitsu. W tym roku na matach pojawiło się ponad 1100 zawodników i zawodniczek z całego kraju. W imprezie wzięli udział także zawodnicy mińskiego Klubu Walki Grappler oraz Mks-u MMA Team w składzie Marcin Frankiewicz i Jakub Miś.

Marcin Frankiewicz startował w kategorii master purpurowe pasy + 97,5 kg w której błyskawicznie wygrał pierwszą walkę z cięższym od siebie zawodnikiem. W walce półfinałowej po bardzo wyrównanym pojedynku przegrał przez ostateczne wskazanie sędziego. Mimo goryczy porażki „zły trener”  Grapplera zajął 3 miejsce i zdobył brązowy medal  na Mistrzostwach Polski.

Drugi nasz reprezentant Jakub Miś toczył swoje pojedynki  w kategorii  adult  niebieskie – 79.5 kg – jedne z najbardziej obsadzonych przez zawodników – było ich ponad 60! Godnie reprezentował miński klub, ale niestety tym razem nie udało mu się zająć miejsca na podium.
Wszystkim naszym podopiecznym zarówno tym dużym jak i małym serdecznie gratulujemy.

MKS MMA Team

Wystawa IPN w Szkołach Salezjańskich

Zapraszamy na wystawę "Odziały Łupaszki" przygotowaną przez IPN, którą będzie można oglądać od 2 do 16 marca w Szkołach Salezjańskich

Repertuar Kina MUZA

www.muzakino.pl

Rekrutacja do MSA

Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019

Sukces Aleksandry Polkowskiej w Pucharze Polski Juniorek

24 lutego 2018r. w Warszawie odbył się Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo. Reprezentantka UKS Judo KONTRA Aleksandra Polkowska zaprezentowała się rewelacyjnie zdobywając złoty medal w kategorii wagowej 44kg.
Jej koleżanka klubowa Katarzyna Przyczyna w wadze 57kg zajęła VII miejsce. Warto dodać, że Katarzyna Przyczyna spróbowała swoich sił w Pucharze Polski Seniorek, który odbył się tydzień temu (17 luty) w Mysiadle, i tam wywalczyła w swojej wadze V miejsce.
 
 
Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

 

Informacja dot. dofinansowania modernizacji kotłowni

I N F O R M A C J A

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska, mając na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki poprzez ograniczenie CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, planujemy w 2018r.  złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizację kotłowni”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym właściciele nieruchomości użytkowanych całorocznie, zainteresowani dotacją, planujący wymianę: kotłów lub palenisk węglowych na gazowe (wymagane pozwolenie na budowę instalacji gazowej i umowa na przyłączenie do sieci), olejowe lub opalane biomasą (kotły opalane biomasą nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego palenie jak w kotle zasypowym) lub zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą, źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek) powinni zgłosić chęć udziału w programie do tut. Urzędu.

Należy przygotować dane kotła dotychczasowego (wraz z ilością zużytego węgla, oleju, gazu, biomasy w 2017r.) oraz informacje o parametrach technicznych planowanego do zakupu kotła gazowego: funkcja (jedno/dwufunkcyjny), moc (KW), sposób montażu (wiszący, stojący), zasobnik cwu (ilość litrów), czujnik tlenku węgla (tak/nie) lub planowanego do zakupu kotła pelletowego: moc (KW), pojemność zbiornika paliwa (litr lub kg), lokalizacja zbiornika paliwa (nad wymiennikiem ciepła/obok wymiennika ciepła), palnik z opcją automatycznego czyszczenia (tak/nie), wentylator wyciągowy (tak/nie), automatyczna zapalarka i wygaszanie (tak/nie), czujnik tlenku węgla (tak/nie).

Planowane do zakupu kotły muszą spełniać klasę efektywności energetycznej A oraz 5 klasę zanieczyszczeń wg Normy PN-EN 303–5:2012 (lub spełniać wymagania ekoprojektu).

Należy przedstawić również ofertę cenową zakupu kotła wraz z dwiema ofertami cenowymi równoważnymi spełniającymi podane parametry.

Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
w pok. nr 217 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, tel. (25) 759 53 54, (25) 759 53 45.

Realizacja zadania będzie możliwa w przypadku ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW i przyznaniu Miastu dofinansowania.           

Sztuka neosakralna Krzysztofa Sokolovskiego

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 40289