Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja


Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińskie Centrum Profilaktyki jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Centrum realizuje m.in. zadania, których celem jest zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Specjaliści zatrudnieni w Centrum świadczą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną i prawną, udzielają wsparcia informacyjnego.

Mińskie Centrum Profilaktyki
(półpiętro budynku ZGK)
ul. Juliana Tuwima 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 02 51, (25) 758 02 52
e- mail: mkrpa@umminskmaz.pl

czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek i czwartek  – 8:00 – 20:00
wtorek i czwartek – 8:00 – 19:00
piątek – 8:00 – 15:00

Mińskie Centrum Profilaktyki oferuje także możliwość uczestnictwa w grupach edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniami, a także ofiar przemocy. Grupy prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie.


Miejski Program Profilaktyki

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim