Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • na żółtym tle żarówka z czarnymi obramówkami z której wypływają kolorowe kółka nachodzące na siebie

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińskie Centrum Profilaktyki jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Centrum realizuje m.in. zadania, których celem jest zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie.

Specjaliści zatrudnieni w Centrum świadczą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną i prawną, udzielają wsparcia informacyjnego.

Dane teleadresowe

Mińskie Centrum Profilaktyki (półpiętro budynku ZGK)
ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Dane kontaktowe

Godziny urzędowania

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek w godz. 8:00-19:00
  • wtorek w godz. 8:00-18:00
  • środa w godz. 8:00-17:00
  • czwartek w godz. 8:00-20:00
  • piątek w godz. 8:00-15:00

Mińskie Centrum Profilaktyki oferuje także możliwość uczestnictwa w grupach edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w Mińskim Centrum Profilaktyki w Ofercie na 2024 rok.


Miejski Program Profilaktyki

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim