Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Cyfrowa gmina

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Miasta Mińsk Mazowiecki i Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki. W ramach projektu zaplanowano zakup 12 stacji roboczych, które mają poprawić jakość oraz skrócić czas obsługi mieszkańców oraz zakup czterech laptopów służących pracy zdalnej. W ramach 3 modułu projektu - Edukacja cyfrowa dla urzędników planuje się przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, a w ramach 4 modułu projektu - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Efektem realizacji projektu będzie wzrost świadomości pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki dotyczący cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienie infrastruktury służącej prawidłowej realizacji usług dla mieszkańców.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

 

Tytuł projektu: Cyfrowa gmina

Beneficjent: Miasto Mińsk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 100.000,00 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim