Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2159 ze zm.) podaje się następujące informacje:

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy odbiera:

  • MPK PURE HOME sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
  • EKO-SAM BIS sp. z o.o., ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów
  • KOMA Marcin Pechcin, ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie
  • PREZERO SERVICE CENTRUM sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
  • Remondis Otwock sp. z o.o., ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki przekazują niesegregowane (zmieszane) odpady komunale oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne do zagospodarowania w instalacjach komunalnych zarządzanych przez:

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte w poszczególnych latach przez miasto Mińsk Mazowiecki

Określone w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynoszą odpowiednio:...Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim