Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • Logotyp Straży Miejskiej

Strażnik miejski - gospodarzem swego rejonu

Temu celowi służy wprowadzony w styczniu 2015 roku program strażnika rejonowego. 

Strażnicy rejonowi – dbają o spokój i porządek publiczny na konkretnym, przypisanym im terenie, imiennie odpowiadają za dany rejon miasta.

Współpracują z radnymi miasta, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości,  rozmawiają z mieszkańcami i rozwiązują najbardziej nurtujące ich problemy. Strażnicy rejonowi współpracują również z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji. Wymieniają między sobą doświadczenia oraz inicjują wspólne działania na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w rejonie.

Aby skontaktować się ze strażnikiem rejonowym należy wybrać numer telefonu do dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki - 986.  Połączenie jest bezpłatne. Można również przekazać sprawę drogą mailową strazmiejska@umminskmaz.pl
 


 • Minsk Mazowiecki 2018 rejony sm

Wykaz Strażników Rejonowych:


REJON 101 - Adrian Senyczak
REJON 102 - Monika Brewczyńska
REJON 103 - Elwira Kulma
REJON 104 - Marcin Miernicki
REJON 105 - Barbara Skolmowska
REJON 106 - Barbara Skolmowska

 • Elwira Kulma
  Elwira Kulma
 • Barbara Skolmowska
  Barbara Skolmowska
 • Adrian Senyczak
  Adrian Senyczak
 • Monika Brewczyńska
  Monika Brewczyńska
 • Marcin Miernicki
  Marcin Miernicki

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim