Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Diagnozy potrzeb mieszkańców Mińska Mazowieckiego

Niniejsze diagnozy prezentują wyniki badań przeprowadzonych w mieście Mińsk Mazowieckim, gminie oraz wśród potencjalnych mieszkańców miasta. Badania przeprowadzono w ramach projektu „ Miasto Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”

Celem badań było rozpoznanie najważniejszych potrzeb mieszkańców w zakresie ich codziennego funkcjonowania w przestrzeni miasta i gminy.

Kluczowym elementem analiz było:

  • poznanie odczuć badanych co do jakości życia,
  • ocena dotychczasowej aktywności społecznej mieszkańców,
  • określenie oczekiwanych zmian i kroków, jakie powinny zostać podjęte w zakresie poprawy jakości życia w Mieście.

Na podstawie badań opracowano diagnozy potrzeb, które pozwolą projektować przestrzeń publiczną w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców postulaty. Szczegółowy opis rezultatów diagnoz w załącznikach. 

Raport podsumowujący konferencję inaugurującą projekt

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konferencję inaugurującą projekt „Mińsk Mazowiecki -  miasto inteligentnych dzielnic” realizowanego  w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Działania realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Konferencja inaugurująca odbyła się 30 maja 2019 roku w Sali Koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim