Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Kwalifikacja wojskowa 2023

  Kwalifikacja wojskowa 2023

  2023.03.31

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

 • Miasto jest przygotowane do profilaktyki jodowej

  Miasto jest przygotowane do profilaktyki jodowej

  2022.10.04

  Mińsk Mazowiecki przygotowany jest do akcji wydawania mieszkańcom tabletek ze stabilnym jodem. NIE ma aktualnie zagrożenia. 

 • Procedura postępowania w sytuacji spotkania wilka

  Procedura postępowania w sytuacji spotkania wilka

  2023.06.02

  Procedura postępowania w sytuacji spotkania wilka

 • Silny wiatr

  Silny wiatr

  2023.02.17

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanegolub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 • Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

  Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

  2023.01.18

  Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego i żuromińskiego nakazuje się m. in. na terenie powiatu mińskiego utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim