Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
25 759 53 96 / wypisy i wyrysy z mpzp, rewitalizacja
25 759 53 24 / planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
25 759 53 99 / planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, opłata planistyczna
25 759 53 25 / gospodarka nieruchomościami, podziały
25 759 53 51 / gospodarka nieruchomościami, odszkodowania
25 759 53 93 / użytkowanie wieczyste, dzierżawy, numeracja porządkowa
email: pg@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału


Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
25 759 53 22; 25 759 53 29 / inwestycje
25 759 53 92 / remonty
25 759 53 52 / zamówienia publiczne
25 759 53 43 / pozyskiwanie środków pomocowych
email: inwestycje@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału


Wydział Gospodarki Komunalnej
25 759 53 98 / gospodarka komunalna, sprawy mieszkaniowe
25 759 53 54 / ochrona środowiska
25 759 53 45 / gospodarka odpadami komunalnymi
25 759 53 27 / drogi lokalne,oświetlenie ulic i placów
25 759 53 82 / komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania
25 759 53 80 / mińska karta mieszkańca, karty i abonamenty parkingowe, karta dużej rodziny

Zadania Wydziału


Wydział Finansowy
Referat Budżetu
25 759 53 28 / rachunkowość i rozliczenia finansowe
email: księgowosc@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału


Referat Dochodów
25 759 53 44; 63 / podatki, kontrola podatkowa  
25 759 53 61; 66 / opłaty za odpady komunalne
25 759 53 40 / obsługa kasy
25 759 53 63 / księgowość podatkowa
25 759 53 41; 65 / windykacja należności publicznoprawnych
email: podatki@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału


Referat Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich
25 759 53 95

Zadania Wydziału


Wydział Promocji, Kultury i Sportu
25 759 53 35 / promocja
25 759 53 36 / kultura i sport
25 759 53 31 / informacja i promocja
email: info@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału


Wydział Organizacyjny
25 759 53 42; 14 / kadry
25 759 53 53 / dokumentacja organu wykonawczego
25 759 53 11 / sekretariat
25 759 53 47 / informatycy

Zadania Wydziału


Referat Administracyjny
25 759 53 67; 68 / biuro obsługi klientów  
25 759 53 63 / zaopatrzenie
email: boi@umminskmaz.pl

Zadania Referatu


Urząd Stanu Cywilnego
25 759 53 12 / rejestracja urodzeń
25 759 53 12 / rejestracja małżeństw
25 759 53 17 / rejestracja zgonów
email: usc@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
25 759 53 10 / ewidencja ludności
25 759 53 18 / dowody osobiste
email: so@umminskmaz.pl

Zadania Referatu


Referat Oświaty
25 759 53 34 / szkoły podstawowe
25 759 53 75 / przedszkola
25 759 53 33 / żłobki
email: os@umminskmaz.pl

Zadania Referatu


Zespół Radców Prawnych
25 759 53 49 / radcy prawni (tylko dla Urzędu Miasta)

Zadania Zespołu


Inspektor Ochrony Danych
25 759 53 60 / ochrona danych osobowych
email: iod@umminskmaz.pl

Zadania Inspektora


Zespół ds. Kontroli
25 759 53 57 / zespół do spraw kontroli

Zadania Zespołu


Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców
tel. 25 759 53 73
email: boi@umminskmaz.pl

Zadania


Audytor Wewnętrzny
25 759 53 37 / audytor wewnętrzny

Zadania Audytora


Biuro Rady Miasta
25 759 53 39 / obsługa administracyjna Rady Miasta i Komisji Rady
email: radamiasta@umminskmaz.pl

Zadania Biura


Koordynator ds. Kancelaryjnych
25 759 53 67 / sprawy kancelaryjne
email: boi@umminskmaz.pl


Sekretariat
25 759 53 11 / sekretariat
email: sekretariat@umminskmaz.pl


Rzecznik prasowy 
25 759 53 81
email: rzecznik@umminskmaz.pl

Zadania


Mińskie Centrum Profilaktyki
25 758 02 51; 52 / Mińskie Centrum Profilaktyki
emai: mkrpa@umminskmaz.pl

Zadania MCP


Straż Miejska
Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

25 759 53 38  / straż miejska
25 759 53 19; 55 / zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

emai: strazmiejska@umminskmaz.pl

Zadania Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych


Stanowisko ds. BHP
tel. 25 759 53 63

Zadania


Zespół ds. strategii i pozyskiwania funduszy
25 759 53 43

Zadania


Stanowisko ds. informacji europejskiej
25 759 53 84

Zadania

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim