Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Wydziały Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

 • tel. +48 25 759 53 96 - wypisy i wyrysy z mpzp, rewitalizacja
 • tel. +48 25 759 53 24 - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • tel. +48 25 759 53 99 - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, opłata planistyczna
 • tel. +48 25 759 53 25 - gospodarka nieruchomościami, podziały
 • tel. +48 25 759 53 51 - gospodarka nieruchomościami, odszkodowania
 • tel. +48 25 759 53 93 - użytkowanie wieczyste, dzierżawy, numeracja porządkowa
 • e-mail: pg@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

 • tel. +48 25 759 53 22, +48 25 759 53 29 - inwestycje
 • tel. +48 25 759 53 92 - remonty
 • tel. +48 25 759 53 52 - zamówienia publiczne
 • tel. +48 25 759 53 43 - pozyskiwanie środków pomocowych
 • e-mail: inwestycje@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału

Wydział Gospodarki Komunalnej

 • tel. +48 25 759 53 98 - gospodarka komunalna, sprawy mieszkaniowe
 • tel. +48 25 759 53 54 - ochrona środowiska
 • tel. +48 25 759 53 45 - gospodarka odpadami komunalnymi
 • tel. +48 25 759 53 27 - drogi lokalne,oświetlenie ulic i placów
 • tel. +48 25 759 53 82 - komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania
 • tel. +48 25 759 53 80 - mińska karta mieszkańca, karty i abonamenty parkingowe, karta dużej rodziny

Zadania Wydziału

Wydział Finansowy - Referat Budżetu

Zadania Wydziału

Referat Dochodów

 • tel. +48 25 759 53 44, +48 25 759 53 63 - podatki, kontrola podatkowa  
 • tel. +48 25 759 53 61, +48 25 759 53 66 - opłaty za odpady komunalne
 • tel. +48 25 759 53 40 - obsługa kasy
 • tel. +48 25 759 53 63 - księgowość podatkowa
 • tel. +48 25 759 53 41, +48 25 759 53 65 - windykacja należności publicznoprawnych
 • e-mail: podatki@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału

Referat Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich

tel. +48 25 759 53 95

Zadania Wydziału

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • tel. +48 25 759 53 35 - promocja
 • tel. +48 25 759 53 36 - kultura i sport
 • tel. +48 25 759 53 31 - informacja i promocja
 • e-mail: info@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału

Wydział Organizacyjny

 • tel. +48 25 759 53 42, +48 25 759 53 14 - kadry
 • tel. +48 25 759 53 53 - dokumentacja organu wykonawczego
 • tel. +48 25 759 53 11 - sekretariat
 • tel. +48 25 759 53 47 - informatycy

Zadania Wydziału

Referat Administracyjny

 • tel. +48 25 759 53 67, +48 25 759 53 68 - biuro obsługi klientów  
 • tel. +48 25 759 53 63 - zaopatrzenie
 • e-mail: boi@umminskmaz.pl

Zadania Referatu

Urząd Stanu Cywilnego

 • tel. +48 25 759 53 12 - rejestracja urodzeń
 • tel. +48 25 759 53 12 - rejestracja małżeństw
 • tel. +48 25 759 53 17 - rejestracja zgonów
 • e-mail: usc@umminskmaz.pl

Zadania Wydziału

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • tel. +48 25 759 53 10 - ewidencja ludności
 • tel. +48 25 759 53 18 - dowody osobiste
 • e-mail: so@umminskmaz.pl

Zadania Referatu

Referat Oświaty

 • tel. +48 25 759 53 34 - szkoły podstawowe
 • tel. +48 25 759 53 75 - przedszkola
 • tel. +48 25 759 53 33 - żłobki
 • e-mail: os@umminskmaz.pl

Zadania Referatu

Zespół Radców Prawnych

tel. +48 25 759 53 49 - radcy prawni (tylko dla Urzędu Miasta)

Zadania Zespołu

Inspektor Ochrony Danych

Zadania Inspektora

Zespół ds. Kontroli

tel. +48 25 759 53 57 - zespół do spraw kontroli

Zadania Zespołu

Stanowisko ds. obsługi przedsiębiorców

Zadania

Audytor Wewnętrzny

tel. +48 25 759 53 37 - audytor wewnętrzny

Zadania Audytora

Biuro Rady Miasta

Zadania Biura

Koordynator ds. Kancelaryjnych

Sekretariat

Rzecznik prasowy 

Zadania

Mińskie Centrum Profilaktyki

Zadania MCP

Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

 • tel. +48 25 759 53 38, e-mail: strazmiejska@umminskmaz.pl - straż miejska
 • tel. +48 25 759 53 19, +48 25 759 53 55 - zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne

Zadania Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Stanowisko ds. BHP

tel. +48 25 759 53 63

Zadania

Zespół ds. strategii i pozyskiwania funduszy

tel. +48 25 759 53 43

Zadania

Stanowisko ds. informacji europejskiej

tel. +48 25 759 53 84

Zadania

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim