Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Logo Programu Rodzinny Mińsk
    Logo Programu Rodzinny Mińsk

Uznając za ważne działania na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych, szczególnie w obliczu narastającego niżu demograficznego oraz mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie mieszkańców Mińska Mazowieckiego, w czerwcu 2013 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwaliła Program „Rodzinny Mińsk”.

Cele programu:
- tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej,
- promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
- wzmacnianie rodziny wielodzietnej i przeciwdziałanie jej wykluczeniu,
- wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
- uwzględnianie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako priorytetowej w działaniach władz Miasta.

 Od dnia 1 czerwca 2015 roku Mińskie Karty Dużej Rodziny są wydawane zgodnie z następującym wzorem:

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim