Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych


Konkurs - z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. i powołania Komisji Konkursowej pn "Wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r. i powołania Komisji Konkursowej pn. „Wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani” zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 14.00.


Konkurs - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku pn. „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku pn. „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00.


Konkurs - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku pn. „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku pn. „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie miasta Mińsk Mazowiecki” zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00.


Konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. "Taekwon-do dla przedszkolaka"

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku pn. „Taekwon-do dla przedszkolaka” zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 16.00.


 

Konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2024 r.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 16.00


Konkurs - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2024 r.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 17.00


 

Dotacje dla klubów sportowych na 2024 rok

Kluby sportowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu zapraszamy do zapoznania się z treścią Informacji Burmistrza Miasta o wykazie zadań i wysokości środków na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe na 2024 rok.

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00.


Konkurs - ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00


Konkurs - pomoc społeczna

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00


Konkurs - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży na 2024 rok

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2024 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.


Konkurs - ochrona i promocja zdrowia „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki - II nabór”

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 9 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 14.00


 

Konkurs - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego "Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie na terenie miasta"

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00


 

Konkurs - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego "Zapobieganie bezdomności kotów"

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00


 

Konkurs - ochrona i promocja zdrowia „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach informacyjno-edukacyjnych i socjoterapeutycznych”

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00


 

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Termin składania ofert upływa 10 maja 2023 r. (środa) o godz. 15.00


 

Konkurs - ochrona i promocja zdrowia „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki”

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 5 maja 2023 r. (piątek) o godz. 14.00


 

Konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 15.00


 

Konkurs - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 15.00


 

Konkurs - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00.


 

Konkurs - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00.


 

Konkurs - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2023 roku zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.


 

Dotacje dla klubów sportowych na 2023 rok

Kluby sportowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu zapraszamy do zapoznania się z treścią Informacji Burmistrza Miasta o wykazie zadań i wysokości środków na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe na 2023 rok.

Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 15.00.


 


 


 


 


 


 Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim