Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • Konsultacje z NGO

Miasto ma ustawowy obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
Zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego konsultacje prowadzone są w trzech formach:
1)    protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością zgłaszania opinii,
2)    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii na piśmie,
3)    zgłaszania przez przedstawicieli organizacji opinii drogą elektroniczną.
Wnioski i propozycje wyrażone w opiniach mogą być uwzględniane, jeżeli nie naruszają
obowiązującego porządku prawnego, proponują rozwiązania możliwe do wykonania oraz budżet jest w stanie je sfinansować.

BIEŻĄCE KONSULTACJEKontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim