Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • napis jubileusz 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki z logiem obchodów

Mińsk Mazowiecki jest jednym z najstarszych miast we wschodnim Mazowszu. Jako osada targowa istniał już w XIV w., w źródłach średniowiecznych i późniejszych zwany był najczęściej jako Mensko, Mynsko, Minsko, Miensko i Minsk. Przywilej lokacyjny nadał osadzie książę mazowiecki Janusz I w dniu 29 maja 1421 r. Akt ten zezwalał rycerzowi Janowi z Gościeńczyc herbu Prus III, właścicielowi osady Mińsk, na założenie gminy miejskiej na prawie chełmińskim. We wschodnim Mazowszu była to jedna z pierwszych lokacji prywatnego miasta.

Rok 2021 jest rokiem podniosłego wydarzenia dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego. Obchodzimy 600-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu. By godnie upamiętnić ten niezwykły jubileusz, umacniać poczucie dumy z dziedzictwa historycznego i kulturowego Mińska Mazowieckiego, pragniemy zorganizować wydarzenie na miarę 600 lat istnienia miasta.

Miasto to społeczność, a społeczność to ludzie i relacje miedzy nimi. Motywem przewodnim 600-lecia są RELACJE. Chcemy je umacniać, pielęgnować, nawiązywać. Zadbajmy wspólnie o dobre relacje, do których kluczem jest dialog, rozmowa, spotkanie z drugim człowiekiem.
Ambasadorami jubileuszu są niezwykłe postacie ze świata kultury. Promować 600-lecie zgodzili się: Krystyna Gucewicz, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Tomasz Karolak i Paweł Goźliński.

 • zdjęcie portretowe K. Gucewicz
  Krystyna Gucewicz-Przybora
 • zdjęcie Tomasza Karolaka
  Tomasz Karolak
 • zdjęcie Pawła Goźlińskiego
  Paweł Goźliński
 • zdjęcie portretowe Małgorzaty Gutowska-Adamczyk
  Małgorzata Gutowska-Adamczyk

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim