Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • Wykaz obejmujący miejskie nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy

  Wykaz obejmujący miejskie nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy

  2022.02.01

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący miejskie nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego najemcy.

 • Wykaz dotyczący dzierżawy działki Nr 2335/30 położonej w Mińsku Mazowieckim

  Wykaz dotyczący dzierżawy działki Nr 2335/30 położonej w Mińsku Mazowieckim

  2021.02.09

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący część miejskiej działki gruntu Nr 2335/30, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  na rzecz dotychczasowego najemcy.

 • Wykaz obejmujący miejską działkę gruntu położoną przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, przeznaczoną do sprzedaży

  Wykaz obejmujący miejską działkę gruntu przeznaczoną do sprzedaży

  2021.01.14
  Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży.

   

 • Wykaz dotyczący sprzedaży dz. nr 940/9 położonej w Mińsku Mazowieckim

  Wykaz dotyczący sprzedaży dz. nr 940/9 położonej w Mińsku Mazowieckim

  2021.01.11
  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży.
 • Wykaz dot. działek na ul. Arynowskiej

  Wykaz dot. działek na ul. Arynowskiej

  2020.05.26

  Wykaz obejmujący działki gruntu: Nr 5207/3 o powierzchni 4465 m2 i Nr 5207/1 o powierzchni 806 m2, obie położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Arynowskiej, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidziane do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim