Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w rejonie ul. Wesołej

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w rejonie ul. Wesołej

  2023.06.05

  Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 oraz art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t.j.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 14 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.) Burmistrz Miasta ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

  2023.06.01

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) – Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży.

 • Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei

  Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei

  2023.05.19

  Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Zofii Kalinowskiej składającej się z działek gruntu nr 4016/6 o pow. 0,0003 ha i 4017/2 o pow. 0,0017 ha, zabudowanej garażem murowanym, położonej przy ul. Stefana Okrzei w Mińsku Mazowieckim, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

   

 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei

  2023.05.19

  Na podstawie art. 38 ust 1 oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w mińsku mazowieckim przy ul. Stefana Okrzei.

 • Negatywne zakończenie przetargu

  Negatywne zakończenie przetargu

  2023.05.11

  Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) informuję, że w dniu 10 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim