Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Leczenie odwykowe – narkotyki


Poradnia leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol SP ZOZ

ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim
IV piętro – pokój nr 417
tel. /25/ 506 53 57


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. 22 641 15 01; 855 54 58; 855 54 69 fax: 22 641 15 65
e-mail: kbpn@kbpn.gov.pl; www.narkomania.gov.pl
 

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych KBdsPN

tel. 22 649 66 59 wew. 101

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
Czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00 (opłata za połączenie z telefonu stacjonarnego – za pierwszy impuls natomiast z telefonu komórkowego wg stawek operatora)

801 889 880 – Uzależnienia behawioralne
Czynny codziennie w godz. 17.00 – 22.00 (opłata za połączenie z telefonu stacjonarnego – za pierwszy impuls natomiast z telefonu komórkowego wg stawek operatora

www.uzaleznieniabehawioralne.pl


Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Siedziba główna: ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom
tel. 48 360 24 63
Adres korespondencyjny: ul. Grodzieńska 65,
03-750 Warszawa tel./fax 22 618 65 97
email: karan@karan.pl

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
Siedziba główna: ul. Skaryszewska 12,
03-802 Warszawa, skr. poczt. 206
email: karan@karan.pl
Adres korespondencyjny: ul. Grodzieńska 65,
03-750 Warszawa tel./fax 22 618 65 97
email: karan@karan.pl

800 120 289 – Infolinia Stowarzyszenia KARAN
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 (połączenie bezpłatne)

800 120 359 – Narkomania – Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 20.00, soboty 10.00 – 19.00 (połączenie


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim