Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • hsc logo2

Miasto w zakresie gospodarki komunalnej odpowiada za realizację i nadzór nad zadaniami o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług w zakresie:
•   ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
•  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
•  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz  urządzeń sanitarnych, gospodarki odpadami komunalnymi
•  zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
•  lokalnego transportu zbiorowego
•  miejskiego zasobu mieszkaniowego
•  zieleni miejskiej i zadrzewień
•  cmentarza komunalnego

 


 

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim