Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zapewnienie wsparcia oraz włączanie seniorów do głównego nurtu życia społecznego to ważne elementy miejskiej strategii działania.
W Mińsku Mazowieckim społeczność seniorów jest bardzo różnorodna i aktywna. Seniorzy różnią się pod względem swoich potrzeb i zainteresowań – czego innego oczekują sześćdziesięciotkowie, a czego innego osiemdziesięciolatkowie. Mają różne doświadczenia życiowe, stan zdrowia, sytuację materialną, rodzinną i wreszcie oczekiwania i aspiracje. Działają w stowarzyszeniach, korzystają z zajęć Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, spotykają się przy kawie, uczestniczą miejskich wydarzeniach, ale też potrzebują opieki i ciepłego kontaktu z drugim człowiekiem.

W tym miejscu będziemy publikować informacje dotyczące programów, projektów i działań przygotowanych dla seniorów i przez seniorów.

  • kobieta i mężczyzna siedzą tyłem na ławeczce przed nimi jeziorko i drzewa

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim