Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zakup wyposażenia Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim

Zadanie pn. Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakończono realizacje zadania pn. „Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim” które jest dofinansowane  w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dzięki dofinansowaniu udało się zakupić do sali koncertowej odbiornik cyfrowy, nadajniki do ręki, akumulatorki, skrzydło sterowania oświetleniem oraz zestaw oświetleniowy. Całkowity koszt zadania wynosi 64 954,64 zł brutto, z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


W ramach zadania pn. Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim, które jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe i podpisano umowy z 2 wykonawcami.
    
Firma ABLO GROUP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu odpowiedzialna jest za zakup i dostawę odbiornika poczwórnego cyfrowego do bezprzewodowego przenoszenia dźwięku zgodnie z umową zawartą 1 sierpnia 2017 r.  Wartość zadania: 29 612,25 zł brutto. Pozostałe wyposażenie w ramach projektu  (pulpity orkiestrowe drewniane, podest dyrygencki z barierką i pulpitem, lampki led zasilane bateriami i z sieci, krzesła orkiestrowe regulowane, krzesło dyrygenta, krzesło kontrabasisty, podnóżek z pedałami do fortepianu dla dzieci) dostarczy firma ZM CONCEPT ZBIGNIEW ZYGMUNT z siedzibą w Bydgoszczy.

Umowę dotyczącą powyższego zakresu podpisano 8 sierpnia 2017 r., a wartość określono w kwocie 123 082,41 zł brutto. Całkowity koszt zadania wynosi 152 694,66 zł brutto, z czego 120 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


W dniu 29.05.2018 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki, a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie ramach programu ,,Infrastruktura szkolnictwa Artystycznego” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie 50 000,00 zł.  Środki te,  zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I Stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim.      


W dniu 14 czerwca 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim. Przedmiotem zadania jest zakup i dostawa m.in. wyposażenia scenicznego składającego się z pulpitów orkiestrowych, podestu dyrygenckiego, krzeseł orkiestrowych, krzesła dla dyrygenta i dla kontrabasisty. Ponadto w celu ułatwienia najmłodszym gry na fortepianie zakupiony będzie podnóżek z pedałami. Projekt obejmuje również zakup i dostawę odbiornika poczwórnego cyfrowego do bezprzewodowego przenoszenia dźwięku. Całkowity koszt zadania wynosi 150 000,00, z czego 120 000,00 stanowi dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  • 21975

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim