Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizacje kotłowni

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizacje  projektu pt. "Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizacje kotłowni” realizowanego dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

W ramach projektu wymieniono 30 kotów gazowych oraz 2 na pellet. Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia 227 098,40 zł, dofinansowanie z WFOŚIGW wyniosło 144 516,30 zł.

  • 23041
  • 23042
  • 23043
  • 23050

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim