Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • musical

Patronat honorowy Burmistrza Miasta podkreśla szczególny charakter wydarzenia, mogą nim zostać  objęte przedsięwzięcia o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym bądź rekreacyjnym. Patronat przyznawany jest imprezom o charakterze lokalnym lub ponadlokalnym, których realizacja przyczyni się do promocji miasta i tworzenia jego pozytywnego wizerunku.
Objęcie patronatem Burmistrza nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego dla danego przedsięwzięcia. W przypadku wydarzeń cyklicznych o honorowy patronat należy wystąpić każdorazowo.


Wnioskodawca, który otrzyma patronat zobowiązany jest do umieszczenie informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących wydarzenia.
Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat są proszone o złożenie pisemnego wniosku z datą, opisem wydarzenia oraz kontaktem do koordynatora.

 


 

 

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim