Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zakończenie projektu

Miasto Mińsk Mazowiecki 31 sierpnia 2018 r. zakończyło realizację projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”. Projekt realizowany był w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 2 812 085,23 zł, przy całkowitym koszcie realizacji projektu 3 899 207,85 zł. Ostatnim działaniem w projekcie było wybudowanie alei o szer. 5 m, która podzielona jest na dwa odcinki biegnące między kanałami rzeki Srebrnej. Jej powstanie bez wątpienia poprawiło komfort mieszkańców spacerujących po miejskim parku.

W ramach promocji i informacji o projekcie wydrukowano album, w którym pokazujemy miejsca zmienione realizowanymi kolejno zadaniami, jak nasadzenia w parku, nowe alejki, nasadzenia wzdłuż ulic Piłsudskiego i Kościuszki, nowa roślinność na skwerze gen. Piaseckiego, czy przy murze osiedla przy płatnym parkingu naprzeciwko starostwa. Album ten jako publikacja bezpłatna dostępny jest w Punkcie Informacji Turystycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz przekazywany był osobom zainteresowanym podczas Festiwalu Orkiestr Dętych i na pikniku sportowym MOSiR.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM

  • zielen1
  • zielen2
  • zielen3
  • zielen4

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim