Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2021

Pierwszy taki kompleks na wschodnim Mazowszu!

31 grudnia burmistrz Marcin Jakubowski podpisał umowę na dofinansowanie budowy Centrum Sportów Miejskich, które powstanie przy ul. Budowlanej. Środki pochodzą z budżetu samorządu województwa mazowieckiego, zatem marszałka województwa reprezentowały wicemarszałkinie Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska.

Dofinansowanie od samorządu Mazowsza wynosi 3 960 000 zł, a całkowita wartość inwestycji to 7 000 000 zł.
Obiekt będzie składał się z trzech sekcji: Fly, Street i Pump. Powierzchnia całego obiektu  wyniesie ok. 2119 m2. Na całość składać się będą: betonowy skatepark z  elementami parcour, pumptrack , boisko do koszykówki  z jednym koszem oraz utwardzony teren do musztry i ćwiczeń dla klas wojskowych.
Autorem dokumentacji projektowej jest SLO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w miejscowości Krzysztoforzyce 203.
Obecnie trwają prace projektowe, a ich zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  planowane jest w 2022 r.

Skatepark zaprojektowany będzie w klasycznym kształcie prostokąta. Dodatkowo połączony zostanie z sekcjami fly i pumptrack. Główna sekcja skateparku zaprojektowana w stylu SLS, czyli mocno street'owa. Wszystkie elementy stworzone  zostały z myślą o przyszłych olimpijczykach, tak aby mogli podnosić swoje umiejętności krok po kroku.
Każda przeszkoda działa na zasadzie naczyń połączonych z resztą elementów, co skutkuje możliwością płynnej i dynamicznej jazdy. Dodatkowo obiekt posiadać będzie dwie strefy kids wyposażone w małe elementy do grindowania i slidowania, które mają służyć jako bufor bezpieczeństwa dla najmłodszych użytkowników.
Skatepark projektowany jest zgodnie z europejską normą projektowania takich obiektów. Wszystkie elementy są w pełni funkcjonalne dla osób początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Sekcja Fly: roll-in, jumpbox, jumpbox, spin, corner z wall'em.

Sekcja Street:

- dla początkujących: platforma rozpędowa z Quarterem,  murek łamany,  pool jam, poręcz łamana przy funbox'ie, platforma główna, poręcz prosta, Barcelona z Manual Pad'em, Grindbox długi z "C"boxem, Nawrotka Quarter Pipe            
- dla średniozaawansowanych: Quarter Pipe rozpędowy, Funbox z grindboxem oraz poręczą 3/3 i piramidą,  Nipple, Funbox z Grindboxem łamany i Barceloną, Quarter Pipe nawrotowy.      
- dla zaawansowanych: Strefa Loop/kopuła z quarterami i sub-boxami, Quarter Pipe rozpędowy na strefę Loop, platforma główna górna, Hubby obustronne ze schodami i poręczą opadającą, platforma główna dolna, poręcz prosta, Grindbox wąski opadający, platforma nawrotowa/rozpędowa Bank Ramp dwa poziomy, poręcz duża street.

Sekcja Pumptrack: pełna pętla Pumptrack'a, pompki i bandy, Vulcano, wewnętrzne Quarter pipe'y nawrotowe, satelita, piramida wjazdowa/wyjazdowa.

Sekcje Kids (Bufory bezpieczeństwa): Grindboxy/ławki, poręcze proste  .

Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dwa boiska do Street Ball'a (koszykówka) oraz plac marszowy. Centrum Sportów Miejskich będzie oświetlone oraz zainstalowana zostanie mała architektura, taka jak: kosze, śmietniki, parking rowerowy oraz źródełko z wodą.

Miasto podpisało z Powiatem Mińskim umowę użyczenia gruntu pod budowę Centrum Sportów Miejskich.

 

  • Marcin Jakubowski podpisuje umowę na dofinansowanie budowy Centrum Sportów Miejskich
  • Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski w towarzystwie Elżbiety Lanc oraz Janiny Ewy Orzełowskiej i Skarbnik Miasta

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim