Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2022

Nasze kolejne spotkanie dla MUTW

Instytucje europejskie podjęły decyzję, że priorytetem na rok 2022 jest Europejski Rok Młodzieży, dlatego opowiadamy o nim w różnych środowiskach.

Ekspertami w temacie młodzieży są przede wszystkim młodzi ludzie oraz osoby na co dzień pracujące z młodzieżą, więc na dzisiejsze spotkanie dla MUTW zaprosiliśmy:
- wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności
(program Komisji Europejskiej, który umożliwia młodym ludziom zaangażowanie się w lokalne inicjatywy oraz udział w projektach wolontariatu. Goszczeni są w Mińsku Mazowieckim przez Fundację Rozwoju Międzykulturowego EBU).
- mentorów młodzieżowych prowadzących Centrum Młodzieżowe MIĘDZYCZAS
(miejsce tworzone przez młodych dla młodych, które powstało w wyniku współpracy nastolatków Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej w ubiegłym roku. Mentorzy towarzyszą młodzieży w tworzeniu tego miejsca. Działa ono w ramach europejskich standardów otwartych miejsc dla młodych ludzi).

Spotkanie miało charakter budujący więzi międzypokoleniowe, które są ważne, aby młodzi mogli czerpać wiedzę z doświadczeń starszych, a starsi wzmacniać energię dzięki wspólnym kontaktom.
Wolontariusze pochodzili z różnych krajów (np. z Włoch. Hiszpanii i Francji). Zaprosili publiczność do międzykulturowej interakcji i odkrywania ciekawostek o swoich kulturach.

Omówiliśmy także 11  europejskich celów młodzieżowych, które precyzują kierunki wsparcia rozwoju młodego pokolenia:
1 cel: Zwiększenie wśród młodzieży poczucia przynależności do projektu europejskiego oraz budowanie mostów między UE a młodzieżą w celu odzyskania zaufania i zwiększenia uczestnictwa młodych osób.

2. cel: Zapewnienie równości wszystkich płci oraz podejść uwzględniających aspekt płci we wszystkich sferach życia młodych osób.

3. cel: Umożliwianie i zapewnienie włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi.

4. cel: Zapewnienie młodym osobom lepszego dostępu do wiarygodnych informacji oraz wspieranie ich zdolności do krytycznej oceny informacji i angażowanie ich w partycypacyjny i konstruktywny dialog.

5. cel: Zapewnienie lepszego dobrostanu psychicznego i położenie kresu stygmatyzacji z uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego, a tym samym propagowanie włączenia społecznego wszystkich młodych osób.

6. cel: Stworzenie warunków umożliwiających młodym osobom wykorzystanie swojego potencjału na obszarach wiejskich.

7. cel: Zagwarantowanie dostępnego rynku pracy zapewniającego możliwości prowadzące do dobrej jakości miejsc pracy dla młodzieży.
8. cel: Zintegrowanie i usprawnienie różnych form uczenia się, a przez to wyposażenie młodych osób w sposób umożliwiający stawienie czoła nieustannie zmieniającym się warunkom życia w XXI w.

9 cel: Wzmocnienie uczestnictwa młodych osób w życiu demokratycznym i ich autonomii, a także zapewnienie specjalnej przestrzeni dla młodzieży we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

10. cel: Zbudowanie społeczeństwa, w którym wszystkie młode osoby aktywnie działają na rzecz środowiska, są wyedukowane w tej dziedzinie i zdolne dokonywać zmian w swoim codziennym życiu.

11. cel: Zapewnienie równego dostępu wszystkich młodych osób do organizacji młodzieżowych i europejskich programów na rzecz młodzieży i budowanie w ten sposób społeczeństwa opartego na europejskich wartościach i tożsamości europejskiej.

 

  • Kolejne spotkanie dla MUTW w MSA
  • Kolejne spotkanie dla MUTW w MSA
  • 11 celów młodzieżowych - informacja.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim