Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MAJ 2022

Sztandar Przyjaciół

W 102. rocznicę urodzin Jana Pawła II, czyli 18 maja 2022 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczyła w ceremonii poświęcenia sztandaru. Dzień później, czyli 19 maja sztandar został szkole nadany. Oba te dni na zawsze zapiszą się w historii "papieskiej trójki".  

To były ważne i wyjątkowe dni. W środę o 17.00 w kościele NNMP społeczność szkoły i zaproszeni goście wzięli udział we mszy świętej, podczas której proboszcz ks. Jerzy Mackiewicz poświęcił nowy sztandar szkoły z wizerunkiem patrona - Jana Pawła II. Na rewersie sztandaru wyszyte są złotymi literami słowa patrona skierowane do młodych – „Jesteście nadzieją świata". Podczas uroczystości przed ołtarzem rodzice przekazali poświęcony sztandar uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu.

O piękną muzyczną oprawę mszy świętej zadbała pani Agnieszka Nowak wraz z grupą uczniów, absolwentów i nauczycieli. Przedstawiciele społeczności szkolnej zostali też włączeni w przebieg uroczystej mszy - fragment Pisma Świętego czytała pani Anna Borkowska, modlitwę wiernych - pani Iwona Kuca, a psalm śpiewała pani Magdalena Jakubowska. Dary do ołtarza niosła mama ucznia – pani Ewa Ołtarzewska i uczennica – Gabrysia z 7b. Rada Rodziców reprezentowana przez panią Monikę Lubańską, pana Dariusza Świętochowskiego i panią Beatę Lazarowicz nie tylko przekazała sztandar młodzieży, ale także wraz proboszczem ks. Jerzym Mackiewiczem, z panem dyrektorem Grzegorzem Wyszogrodzkim i przedstawicielką uczniów złożyli kwiaty przed płytą poświęconą Janowi Pawłowi II przed kościołem.

W czwartek - 19 maja świętowano nadanie sztandaru. Od rana czuć było w szkole uroczysty nastrój. Uczniowie w galowych strojach otrzymali z okazji tego szkolnego święta pamiątkowe przypinki, a także zajadali się kremówkami papieskimi o smaku przyjaźni ufundowanymi przez Radę Rodziców. O godzinie 13.00 w sali gimnastycznej rozpoczęła sią oficjalna uroczystość nadania sztandaru, którą poprowadzili: pani Agnieszka Kożuchowska i pan Tomasz Ruta. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie: pan Mirosław Krusiewicz (dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego), pan Marcin Jakubowski - burmistrz miasta i dwoje jego zastępców: pani Eliza Bujalska i pan Krzysztof Michalik. Starostę Mińskiego reprezentował pan Witold Kikolski, a wójta mińskiej gminy - pani Jolanta Damasiewicz. Był obecny także przewodniczący Rady Miasta - pan Dariusz Kulma, przedstawiciele radnych, proboszczowie mińskich parafii, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz instytucji i jednostek prowadzonych przez miasto i powiat. Przybyli darczyńcy, sympatycy i przyjaciele szkoły, przedstawiciele rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów. 

Spotkanie rozpoczęło się od występu młodych aktorów i tancerzy, którzy wprowadzili gości w świat wartości bliskich Janowi Pawłowi II, które chcielibyśmy w naszej szkole kształtować. Występ przygotowany przez panią wicedyrektor Izabelę Saganowską poruszył publiczność. Po części artystycznej rozpoczęła się część oficjalna z udziałem nowego sztandaru. Gości powitał pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, a o szkole opowiadali uczniowie z klasy 7b – Patrycja i Gabriel. Najpierw akt nadania sztandaru przekazała na ręce pana dyrektora przewodnicząca Rady Rodziców - pani Monika Lubańska. Potem po raz pierwszy odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar.

Uroczystość stała się także okazją, by szczególnie podziękować tym, którzy wspierają działania szkoły. Niemal trzydziestu osobom przyznano tytuł „Przyjaciela Szkoły”. Znaleźli się wśród nich: pan Marcin Jakubowski, pan Mirosław Krusiewicz, rada miasta VII i VIII kadencji, ks. Jerzy Mackiewicz, kapłan Jan Opala, pan Krzysztof Michalik, pani Eliza Bujalska, ks. Ryszard Woźniak, pan Piotr Matzanke, pani Grażyna Stachowicz, pani Bożena Macheta, pani Agnieszka Siporska, pani Izabella Rombel, pani Renata Bakuła, pan Leszek Celej, pan Robert Smuga, pan Tomasz Paudyna, państwo Grażyna i Adam Wiąckowie („Partner”), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, pan Andrzej Cudny i pan Krzysztof Wrzosek („Remex”), pan Marcin Rytel („Empro”), Konstanty Król („Konstans”), pan Bogusław Kowalczyk, pan Piotr Bieńkowski („Sport Grupa”), panowie Jarosław i Piotr Kalinowscy („Ikar”), Rada Rodziców. Każdy z wyróżnionych wbił symboliczną tarczę ze swoim nazwiskiem na pamiątkowej tablicy, która będzie nam przypominała to piękne wydarzenie i będzie uzupełniana o kolejne wyróżnione osoby w przyszłości. Gratulacje i życzenia dla całej społeczności szkoły składali, m.in. burmistrz pan Marcin Jakubowski, pani Izabella Rombel, pan Mirosław Krusiewicz, pan Witold Kikolski, pan Stanisław Mejszutowicz, pan Leszek Celej, pani Paulina Rzewuska-Korycińska, grono dyrektorów mińskich szkół i przedszkoli. Pan burmistrz życzył, by szkoła była przestrzenią wolności. Pan Dariusz Kulma gratulował placówce pięknego rozwoju, a pan Witold Kikolski nazwał sztandar drogowskazem, który będzie prowadził szkolną społeczność drogą wartości bliskich patronowi Janowi Pawłowi II. Do poznawania nauki patrona zachęcał także ks. Jerzy Mackiewicz. W imieniu wyróżnionych tytułem „Przyjaciel Szkoły” podziękowania wyraziła pani Izabella Rombel, a w imieniu dyrektorów szkół i przedszkoli – gratulacje przekazał pan Krystian Matuszewski.

Na zakończenie goście zwiedzali wnętrza szkoły oprowadzani przez uczniów oraz pedagog panią Justynę Kołodziejczyk i wychowawczynię świetlicy panią Lucynę Smużyńską. Świętowanie goście zakończyli przy stolikach bankietowych ze smacznym poczęstunkiem.

Organizatorzy mają nadzieję, że udało im się stworzyć odświętną, ale i pełną życzliwości atmosferę tego ważnego wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego szkolnego święta. Dziękujemy gościom, którzy zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością i razem z nami świętować.

Izabela Saganowska

 

 • P1220749
 • P1220771
 • DSC_0648
 • DSC_0664
 • P1220788
 • P1220919
 • P1220915
 • P1220882
 • P1220864
 • P1220875
 • DSC_0754
 • P1220833
 • P1220830
 • DSC_0694
 • DSC_0688

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim