Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2022

Kolejne działania adaptujące do zmian klimatu i poprawiające jakość powietrza

Podejmujemy kolejne działania adaptujące do zmian klimatu i poprawiające jakość powietrza.
Miastu Mińsk Mazowiecki przyznano dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programów:

Mazowsze dla czystego powietrza 2022
  • Zakup urządzenia do czyszczenia ulic w Mińsku Mazowieckim – 200 tys. zł (całkowita wartość 450 tys. zł),
  • Zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim – 90 tys. zł (całkowita wartość 180 tys. zł),
Mazowsze dla Działkowców 2022
  • Remont placu przed budynkiem Domu Działkowca wraz z rekultywacją alejek ogrodowych – 20 tys. zł (całkowita wartość 50 tys. zł),
  • Remont pokrycia dachowego na budynku Domu Działkowca – 20 tys. zł (całkowita wartość 57 tys. zł),
  • Remont hydroforni znajdującej się na terenie ROD Mazowsze – 10 800 zł (całkowita wartość 27 tys. zł)
Mazowsze dla klimatu
  • Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim – 100 tys. zł (całkowita wartość 200 tys. zł)
  • Burmistrz Miasta i Marszałkinie Mazowsza z tablicami o dofinansowaniu w rękach
  • Podpisanie dokumentów o dofinansowaniu przy wspólnym stole
  • Przedstwiciele samorządu prezentują tablice z dofinansowaniem z budżetu samorządu województwa mazowieckiego

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim