Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2022

Działania dla energii i klimatu

Zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska otworzyła konferencję „Zintegrowanych lokalnych działań dla energii i klimatu”, która odbywa się w związku z członkostwem Mińska Mazowieckiego w projekcie MULTIPLY. Jesteśmy współorganizatorem dwudniowego cyklu spotkań i wymiany doświadczeń na polu działań lokalnych na rzecz środowiska.

Tematyka pierwszego dnia skupi się wokół zagadnień zintegrowanego planowania miejskiego, a uczestnicy będą mieli okazję poznać wnioski i rezultaty 3-letniego projektu MULTIPLY, który ma na celu zachęcenie władz lokalnych do wdrażania podejścia do planowania rozwoju swoich miast poprzez dedykowany program współpracy i wymiany wiedzy (peer-to-peer learning) – więcej o samym projekcie na stronie http://www.citiesmultiply.eu/pl/about-multiply

Drugi dzień będzie dla uczestników okazją do zapoznania się z inicjatywą. Porozumienia Burmistrzów, będącą oddolnym ruchem miast i gmin, które decydują się wesprzeć realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE poprzez osiągnięcie jej celów na swoim terenie.

  • Konferencja nt. „Zintegrowanych lokalnych działań dla energii i klimatu”
  • Konferencja nt. „Zintegrowanych lokalnych działań dla energii i klimatu”
  • Konferencja nt. „Zintegrowanych lokalnych działań dla energii i klimatu”

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim