Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2022

Uwaga przedsiębiorcy posiadający licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 roku

Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1180) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - wydane przed 1 stycznia 2020 roku podlegają dostosowaniu do nowych wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

W związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający LICENCJE TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 roku zobowiązani są do dnia 31 grudnia 2022 roku do złożenia wniosku o dostosowanie licencji. W przypadku niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o dostosowanie - licencja traci ważność z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Za dostosowanie licencji pobierana jest opłata w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki licencja została wydana.

od 2 do 15 lat – 20 zł,

powyżej 15 do 30 lat  – 25 zł,

powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Wpłaty za zmianę-dostosowanie licencji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (płatność wyłącznie w formie bezgotówkowej) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki: 67 9226 0005 0024 4185 2000 0020.

Wzór wniosku o dostosowanie licencji dostępny jest w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim