Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI SIERPIEŃ 2022

Papieska trójka AMBASADOREM Szkoły dla innowatora

W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego - 30 września w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja prezentująca wyniki realizacji trzyletniego programu pilotażowego „Szkoła dla innowatora". W projekcie tym brała udział Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim jako jedna z 20 placówek z całej Polski. Przez trzy lata dziesięcioro nauczycieli na czele z dyrektorem Grzegorzem Wyszogrodzkim uczyło się, jak kształtować kompetencje proinnowacyjne u uczniów. Teraz w szkoleniach biorą udział kolejni członkowie kadry nauczycielskiej ze szkoły przy Budowlanej, by efekty projektu wprowadzać w życie w szkolnej praktyce we wszystkich klasach. Papieska trójka chce także dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi szkołami. 

Podczas konferencji przygotowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprezentowane zostały wyniki projektu, który zakończył się ogromnym sukcesem. Podano także rekomendacje dla polskiego systemu oświaty, by polska szkoła potrafiła skutecznie kształtować kompetencje przyszłości. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpień, m.in. prof. Jacka Pyżalskiego, dr. Jędrzeja Witkowskiego, Oktawii Gorzeńskiej, Ewy Radanowicz, a także przysłuchiwać się dyskusjom panelowym z udziałem dyrektorów i nauczycieli szkół projektowych oraz przedstawicieli doradców i ekspertów merytorycznych "Szkoły dla innowatora".

W imieniu wszystkich dyrektorów szkół projektowych dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki podziękował za możliwość rozwijania skrzydeł w projekcie, a także zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki o kontynuację działań i wdrożenie do polskiego systemu oświaty wypracowanych w projekcie rekomendacji.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Mińska Mazowieckiego otrzymała tytuł AMBASADORA Szkoły dla innowatora. Pamiątkowy certyfikat z rąk przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki odebrał dyrektor szkoły – Grzegorz Wyszogrodzki oraz przedstawicielki projektowej grupy nauczycieli – Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka i Izabela Saganowska.

Z pewnością grono pedagogiczne kierowane przez Grzegorza Wyszogrodzkiego będzie upowszechniać skuteczne sposoby kształtowania u uczniów takich kompetencji jak:

  • samodzielność myślenia,
  • współpraca,
  • rozwiązywanie problemów,
  • zarządzanie sobą,
  • liderstwo.

Działania te mogą liczyć na wsparcie organu prowadzącego – urzędu miasta, czego dowodem była obecność na konferencji pani wiceburmistrz Elizy Bujalskiej. Być może we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej na czele z prezesem Jędrzejem Witkowskim uda się wypracować skuteczny sposób na wprowadzenie dobrych rozwiązań wypracowanych w projekcie w mińskich szkołach. 

Papieskie trójka wyraża wdzięczność za trzy lata przygody ze "Szkołą dla innowatora". Podkreślają jednak, że to początek tworzenia szkoły kompetencji przyszłości, bo chcą, by uczniowie jak najlepiej radzili sobie w dorosłym życiu.

  • osoby stoją obok siebie na scenie z nagrodami w ręku
  • osoby stoją obok siebie na scenie z nagrodami w ręku
  • cztery osoby stoją obok siebie na scenie w nagrodami w ręku
  • zdjęcie w białej ramce o zdobyciu przez szkołę podstawową nr 3 tytułu ambasadora szkoły dla innowatora

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim