Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

„Miński Bon Malucha”

Od 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XXXIII.309.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha” wprowadzono lokalne świadczenie pieniężne wspomagające opiekę i wychowanie dzieci do 3 roku życia, zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim. 

Świadczenie „Miński Bon Malucha” jest wsparciem rodzin, których dzieci korzystają z opieki w żłobku, klubie dziecięcym lub opieki dziennego opiekuna. Jest to świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie, a w przypadku posiadania dwojga lub więcej dzieci objętych taką opieką w wysokości 500 zł na każde dziecko. Przy przyznawaniu świadczenia nie stosuje się kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje rodzicom biologicznym i przysposabiającym czyli posiadającym prawomocne postanowienie sądu orzekające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka, osobom samotnie wychowującym dziecko, opiekunom prawnym, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, a także opiekunom faktycznym, którzy wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka, jeżeli:

  1. zamieszkują i w okresie, którego dotyczy wniosek zamieszkiwali na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
  2. sprawują i w okresie, którego dotyczy wniosek, sprawowali faktyczną opiekę nad dzieckiem;
  3. na podstawie umowy o objęcie dziecka opieką ponieśli koszty objęcia opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna;
  4. dziecko, którego dotyczy wniosek nie jest umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie „Mińskiego Bonu Malucha” oraz szczegółowe informacje dotyczące tego świadczenia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 25A, tel. 25 758 68 75, 25 758 22 24 wew. 16 oraz pod linkiem: https://minskmaz.mops.pl/2021/informacje/minski-bon-malucha/

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim