Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • DSC_0078 - copia

Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawach ważnych dla Miasta.

W Mińsku Mazowieckim są one przeprowadzane zgodnie z zasadami i trybem określonym w uchwale  nr VII.47.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie której dotyczą. Mają charakter opiniodawczy i ich wynik nie jest wiążący dla władz Miasta.

  

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim