Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

ZABYTKI

Zabytki w mieście


W Mińsku Mazowieckim znajdują się obiekty murowane i obiekty o drewnianej architekturze, które - przez zachowanie dawnych stylów budownictwa - stanowią dziś zabytki lub znajdują się w tzw. zainteresowaniu konserwatorskim wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Są to przede wszystkim domy mieszkalne lub obiekty sakralne. Charakter zabytkowy posiada również część miasta, a raczej zachowany do dziś układ przestrzenny.

Zabytkami mogą być również nekropolie lub pojedyncze pomniki przedstawicieli dawnych rodów ziemiańskich lub zacnych rodzin mieszczańskich, a także cmentarze (czasami pojedyncze nagrobki) mniejszości narodowych. Są tu również pomniki przyrody. To często najstarsze i najbardziej okazałe drzewa lub kompleksy leśne.

 

 
 • Pałac Dernałowiczów
  Pałac Dernałowiczów
 • Kosciół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
  Kosciół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Kosciół Mariawitów
  Kościół Mariawitów
 • Pałac Rodziny Łubieńskich, siedziba Muzeum Ziemi Mińskiej
  Pałac Rodziny Łubieńskich, siedziba MZM
 • Plac Stary Rynek
  Plac Stary Rynek
 • Cmentarz żydowski (kirkut)
  Cmentarz żydowski (kirkut)
 • Dawna siedziba Komitetu PZPR
  Dawna siedziba Komitetu PZPR
 • Wieża ciśnień
  Wieża ciśnień
 • Siedziba Poczty Polskiej przy ul. Warszawskiej
  Siedziba Poczty Polskiej przy ul. Warszawskiej
 • Dawne Starostwo Powiatowe
  Dawne Starostwo Powiatowe
 • Dom czynszowy z 1922 r., obecnie siedziba WKU
  Dom czynszowy z 1922 r., obecnie siedziba WKU
 • Willa dr. Jana Huberta, siedziba Muzeum 7. PUL
  Willa dr. Jana Huberta, siedziba Muzeum 7. PUL
 • Siedziba Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
  Siedziba Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Willa H. Rudkowskiego, obecnie siedziba PM nr1
  Willa H. Rudkowskiego, obecnie siedziba PM nr1
 • Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
 • Resursa miejska, obecnie hotel i restauracja
  Resursa miejska, obecnie hotel i restauracja
 • Kamienica dr. A. Cudnego, obecnie LO
  Kamienica dr. A. Cudnego, obecnie LO
 • Zabytkowa część SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
  Zabytkowa część SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
 • Dawna remiza OSP
  Dawna remiza OSP
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Kazmierza Wielkiego
  Zespół Szkół Nr 1 im. Kazmierza Wielkiego
 • Zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym
  Zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafialnym

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim